کتاب استخدامی اداری ها
مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه های اجرایی

مشاغل اختصاصی شرکت بیمه ایران

مشاغل اختصاصی شرکت بیمه ایران (نامه شماره ۳۰۹۶۷۲ مورخ ۹/۶/۱۳۹۸ سازمان اداری و استخدامی کشور)

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۴/۵/۱۳۹۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۶۸۰۰۴/۹۷ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۸ آن بنیاد و به استناد ماده (۷۰) و ردیف‌های ۱ و ۲ بند «ب» ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، مشاغل کارشناس امور بیمه‌های بازرگانی و کارشناس امور سرمایه‌گذاری منابع بیمه‌ای را با توجه به تعریف، نمونه وظایف و مسئولیت‌ها و شرایط احراز پیوست (ممهور به مهر شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) بعنوان مشاغل اختصاصی شرکت بیمه ایران تلقی نمود.

شایان ذکر است رعایت مفاد بخشنامه شماره ۹۶۲۲۰۱ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۵ این سازمان از تاریخ ابلاغ مشاغل اختصاصی یاد شده الزامی است.

همت علی شاهنظری- رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت

کارشناس امور بیمه‌های بازرگانی

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن‌ها عهده‌دار مطالعه، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اقدام در زمینه امور مختلف عملیات بیمه‌های بازرگانی اعم از صدور بیمه‌نامه، پرداخت خسارت، عملیات بیمه‌های اتکایی و فعالیت‌های بازاریابی می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن سطوح مدیریتی نیز باشد.

اهم وظایف و مسئولیت‌ها:

۱. مطالعه وضعیت بازار  بیمه و ریسک‌های احتمالی در قلمرو فعالیت به منظور شناسایی بازارهای جدید و بالقوه و توسعه سهم شرکت از بازار بیمه‌های بازرگانی

۲. انجام عملیات صدور بیمه‌نامه‌های بازرگانی از قبیل بررسی و ارزیابی ریسک‌های مورد پذیرش، بازدید اولیه و صدور بیمه‌نامه و صدور انواع الحاقیه‌های اضافی، برگشتی و سایر الحاقیه‌ها و نظارت بر فعالیت‌های مذکور

۳. انجام مراقبت‌ها و کنترل‌های لازم بر رعایت توصیه‌های ایمنی توسط بیمه‌گذار در طول مدت بیمه‌نامه

۴. انجام اقدامات لازم برای پرداخت خسارت بیمه‌نامه اعم از تشکیل پرونده، محاسبه و برآورد خسارت، تعیین میزان تعهدات شرکت و صدور حواله و نظارت بر فرایند انجام آن

۵. متوازن سازی ترکیب بیمه‌نامه‌های صادره به منظور افزایش سطح توانگری شرکت

۶. انجام عملیات ریکاوری و بازیافت خسارت از بیمه‎گران اتکایی و نظارت بر انجام فرایند آن

۷. انجام عملیات واگذاری به شرکت‌های بیمه‎ای داخلی و خارجی و یا قبولی اتکایی از آنها

۸. ارزیابی و نظارت بر عملکرد نمایندگان، ارزیابان خسارت و کارگزاران تحت پوشش

۹. انجام اقدامات لازم برای وصول مطالبات و دیون شرکت از بیمه گذاران

۱۰. ارائه مجوزهای بیمه گری، نرخ و شرایط بیمه نامه به شعب و نمایندگان

۱۱. بررسی مسائل و مشکلات مشتریان و بیمه گذاران و ارایه راهکارهای لازم برای رفع آنها.

۱۲. تنظیم و ارائه گزارش‌های لازم به مراجع ذیربط

شرایط احراز:

دارا بودن گواهینامه دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:

بیمه، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مدیریت اطلاعات بهداشتی- درمانی، مدیریت بازرگانی (مدیریت بازاریابی/ مدیریت سیاستگذاری بازرگانی)، مدیریت بازرگانی- مدیریت بازاریابی، مدیریت بازرگانی و بازاریابی بین‌المللی، مدیریت دولتی (تصمیم گیری و خط مشی گاری عمومی/ مدیریت تطبیقی و توسعه)، مدیریت سازمان‌های دولتی ایران (سیاسگذاری دولتی/ خط مشی گذاری عمومی)، مدیریت راهبردی، مهندسی صنایع، مهندسی صنایع (کیفیت و بهره‌وری/ سیستم‌های کلان/ بهینه سازی سیستم ها/ سیستم های سلامت/ سیستم های مالی) مدیریت توسعه، مدیریت کسب و کار (بازاریابی)، مالی (بیمه/ مهندسی مالی)، بیم‌سنجی، حسابداری، آمار (بیم سنجی)، حقوق نفت و گاز، علوم اقتصادی (همه گرایش ها)، مهندسی برق (قدرت)، مهندسی عمران (آب و سازه‌های هیدرولیکی/ سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی/ سازه)، مهندسی شیمی (همه گرایش‌ها)، مهندسی مکانیک (همه گرایش‌ها)

و یا گواهینامه کارشناسی ارشد در یکی از رشته های تحصیلی:

دکتری عمومی پزشکی، دکتری عمومی داروسازی، دکتری عمومی دندانپزشکی، بیمه سنجی، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مدیریت بازرگانی (همه گرایش ها)، مدیریت بازرگانی دریایی، مدیریت بازرگانی و بازاریابی بین المللی، معارف اسلامی و مدیریت (بازرگانی/ مالی/ مدیریت دولتی و سیاستگذاری عمومی)، مالی (مهندسی مالی و مدیریت ریسک/ بیمه)، مهندسی سیستم های اقتصادی- اجتماعی، مهندسی صنایع (سیستم های سلامت/ سیستم های مالی/ سیستم های اقصادی و اجتماعی/ مهندسی سیستم های اقتصادی- اجتماعی/ آینده پژوهی)، مهندسی آینده پژوهی، مدیریت سیاستگذاری عمومی، مدیریت فن آوری اطلاعات پزشکی، مدیریت مالی، مدیریت بازرگانی، مدیریت کسب و کار (MBA) (استراتژی/ بازاریابی/ خدمات/ مالی/ نوآوری و توسعه محصول و خدمت)، مدیریت (MBA) (اقتصاد مدیریت/ مدیریت مالی/ مدیریت بازاریابی/ استراتژی)، مدیریت کسب و کار (بازاریابی)، مدیریت سازمان های دولتی (مالی و اقتصادی)، مدیریت دولتی (خط مشی گذاری عمومی/ بودجه و مالیه عمومی/ مدیریت مالی دولتی)، مدیریت دولتی و سیاستگذاری عمومی، حسابدای مدیریت، آمار بیمه، آمار اقتصادی، آمار اجتماعی و اقتصادی، حسابداری، حسابرسی، مهندسی عمران (سازه/ آب و سازه های هیدرولیکی/ سواحل و سازه های دریایی)، مهندسی شیمی (بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE)، مهندسی برق (سیستم های قدرت)، مهندسی شیمی (فراوری و انتقال گاز)، مهندسی مکانیک (همه گرایش ها)، ایمنی صنعتی، شیمی کاربردی، حقوق (حقوق تجارت بین الملل/ حقوق تجاری اقتصادی، بین المللی/ حقوق اسناد و قراردادهای تجاری/ حقوق حمل و نقل/ حقوق شرکت های تجاری/ فقه و حقوق اقتصادی/ حقوق نفت و گاز/ حقوق مالی- اقتصادی)

و یا گواهینامه کارشناسی در یکی از رشته های تحصیلی:

بیمه، مدیریت بیمه، مدیریت بیمه اکو، مدیریت و بازرگانی دریایی، اقتصاد، علوم اقتصادی، علوم اقتصادی (اقتصاد بازرگانی)، مدیریت خدمات بهداشتی، درمانی، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، کارشناس حرفه‌ای مدیریت بازاریابی بیمه، کارشناس حرفه‌ای حقوق بیمه، مهندسی صنایع، کارشناس مدارک پزشکی، حسابداری، حسابداری امور مالی، حسابداری (دولتی/ حسابرسی/ مالی)، کارشناسی حرفه ای حسابداری- حسابداری مالی، کارشناس حرفه ای حسابداری- حسابداری دولتی، ارشناسی حرفه یا حسابداری- حسابرسی، کارشناسی مدارک پزشکی، شیمی کاربردی، شیمی محض، مهندسی انرژی، مهندسی برق، مهندی شیمی، مهندسی صنایع، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، مهندسی مواد و متالوژی، مهندسی نفت، مهندسی فناوری مکانیک (تأسیسات حرارتی و برودتی)، مهندسی فناوری مکانیک خودرو، کارشناسی حرفه ای ایمنی، سلامت و محیط زیست، صنایع HSE، حقوق، کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه (بیمه اشخاص/ بیمه اموال/ مسئولیت)

۲- مهارت‌ها

– توانایی مدیریت ریسک

توانایی قضات و تصمیم گیری

توانایی برقراری ارتباط مؤثر

توانایی استفاده از نرم افزارهای تخصصی مرتبط

۳- دوره‌های آموزشی

آشنایی با کلیات بیمه

آشنایی با فرایندهای صدور و پرداخت خسارت بیمه نامه

آشنایی با حقوق بیمه

۴- ویژگی های شخصیتی و رفتاری

مسئولیت پذیری، امانت داری، دقت نظر، خطر پیری، سرعت عمل، مشارکت جویی

کارشناس امور سرمایه‌گذاری منابع بیمه ای

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت هایی است که متصدیان آنها عهده دار مطالعه، سیاستگذاری، برنامه ریزی و اقدام در زمینه نگهداری ذخیره ها و اندوخته های قانونی، سرمایه گذاری بهینه منابع بیمه ای و بهره برداری از وجوه شرکت در حوزه سپرده گذاری املاک و مستغلات، سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام در بازار بورس و فرابورس می باشند. این شغل می تواند حسب پست مورد تصدی متضمن سطوح مدیریتی نیز باشد.

اهم وظایف و مسئولیت ها

۱. مطالعات بازارهای سرمایه به منظور حفظ و ارتقاء دارایی های شرکت و متوازن سازی سبد سهام شرکت (پرتفوی سرمایه گذاری)

۲. نظارت بر ترکیب و نسبت های سرمایه گذاری های انجام شده در بازارهای سرمایه مطابق با آئین نامه سرمایه گذاری

۳. انجام سرمایه گذاری و سپرده گذاری منابع بیمه ای در حوزه پولی و مالی، املاک و مستغلات و خرید و فروش سهام از محل منابع مالی بر اساس ضوابط مربوط

۴. ایجاد و بروزرسانی بانک اطلاعات سرمایه گذاری بر اساس شاخص های میزان، نسبت و ترکیب سرمایه گذاری های انجام شده

۵. تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی سالانه جهت امور سرمایه گذاری و سپرده گذاری منابع بیمه ای و ارائه آن به مراجع و مقامات ذیربط

۶. انجام اقدامات لازم به منظور تمدید، واریز یا ابطال به موقع سپرده ها و اوراق مشارکت و یا سایر اسناد مرتبط با سرمایه گذاری

۷. نظارت و کنترل پیشرفت پروژه های سرمایه گذاری و تهیه گزارش های لازم مبنی بر چگونگی وضعیت آنها برای مراجع ذیربط

۸. انجام اقدامات لازم به منظور وصول مطالبات ناشی از سرمایه گذاری در حوزه پولی و مالی، املاک و مستغلات و خرید و فروش سهام

۹. تهیه و تنظیم دستور جلسات مجمع عمومی با هماهنگی مدیر عامل و تدوین گزارش های لازم برای ارائه به مجمع عمومی

۱۰. بررسی عملکرد مالی شرکت‌های تابعه به منظور پیشگیری از تهدیدهای احتمالی سرمایه گذاری های شرکت

۱۱. کنترل و پایش سبد سرمایه گذاری شرکت منطبق با آئین نامه های سرمایه گذاری

۱۲. تنظیم و ارائه گزارش های لازم به مراجع ذیربط

شرایط احراز:

دارا بودن گواهینامه دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:

بیمه، بیم سنجی، علوم اقتصادی، علوم اقتصادی (اقتصاد بیمه/ اقتصادسنجی/ اقتصاد پولی/ توسعه اقتصادی/ اقتصاد بین الملل/ اقتصاد منابع/ اقتصاد ایران/ اقتصاد بخش عمومی/ اقتصاد اسلامی/ مالی/ اقتصاد مالی)، اقتصاد (اقتصاد سلامت)، مدیریت (مدیریت مالی)، اقتصاد نفت و گاز (بازارها و مالیه نفت و گاز)، مالی (مهندسی مالی/ بیمه/ بانکداری/ مالی/ مالی بین المللی)، حسابداری

و یا گواهینامه کارشناسی ارشد در یکی از رشته های تحصیلی:

بیم سنجی، علوم اقتصادی (توسعه اقتصادی و برنامه ریزی/ برنامه ریزی سیستم های اقتصادی/ اقتصاد و تجارت الکترونیک)، برنامه ریزی سیستم های اقتصادی، حسابداری، حسابداری بخش عمومی، حسابداری مدیریت، مدیریت سازمان های دولتی (مالی و اقتصادی)، مالی (بیمه/ مهندسی مالی و مدیریت ریسک/ بانکداری/ تأمین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز)، مدیریت مالی، مدیریت کسب و کار (مالی)، مهندسی صنایع (سیستم‌های مالی)، آمار (آمار اجتماعی و اقتصادی/ بیم سنجی/ آمار بیمه)

۲- مهارت‌ها

توانایی تحلیل مفاهیم اقتصادی بازارهای مالی و بیمه

توانایی مدیریت و ارزیابی ریسک

توانایی برقراری ارتباط مؤثر

توانایی تجزیه و تحلیل صورت های مالی و تنظیم گزارش های فنی

۳- دوره های آموزشی

آشنایی با کلیات بیمه

آشنایی با اصول بازار سرمایه و سرمایه گذاری در بورس

آشنایی با معامله گری و تحلیل گری بازار سرمایه

آشنایی با مدیریت سبد اوراق بهادار

آشنایی با قواعد و مفاهیم اقتصادی، حسابداری و بانکداری

۴- ویژگی های شخصیتی و رفتاری

مسئولیت پذیری، امانت داری، درست کاری و رازداری، دقت نظر، خطرپذیری، سرعت عمل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام