کتاب استخدامی اداری ها
مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه های اجرایی

شغل اختصاصی سازمان فناوری اطلاعات ایران

شغل اختصاصی سازمان فناوری اطلاعات ایران

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۷ بنا به پیشنهاد شماره ۲۷۰۱۲ مورخ ۷/۹/۱۳۹۷ آن سازمان و به استناد ماده (۷۰) و ردیف‌های ۱ و ۲ بند «ب» ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری شغل کارشناس امور فنی فناوری اطلاعات را با توجه به تعریف، نمونه وظایف و مسئولیت‌ها و شرایط احراز پیوست (ممهور به مهر شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) بعنوان شغل اختصاصی سازمان فناوری اطلاعات ایران تلقی نمود.

شایان ذکر است رعایت مفاد بخشنامه شماره ۹۶۲۲۰۱ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۵ این سازمان از تاریخ ابلاغ شغل اختصاصی یاد شده الزامی است.

عنوان شغل: کارشناس امور فنی فناوری اطلاعات

تعریف:

این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن، عهده دار مطالعه، برنامه ریزی، اقدام و نظارت در حوزه فناوری اطلاعات کشور و پاسخگویی به مخاطرات حوزه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات می‌باشند. این شغل حسب پست مورد تصدی می‌تواند متضمن سطوح مدیریتی نیز باشد.

اهم وظایف و مسئولیت‌ها:

۱. مطالعه و ارایه پیشنهاد در زمینه راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های بلندمدت و میان مدت فنآوری اطلاعات و ایجاد زیرساخت‌ها و بسترهای نرم افزاری و سخت افزاری دولت الکترونیک

۲. تدوین و بازنگری نظام پایش و اندازه گیری طرح‌ها، پروژه‌ها و شاخص‌های کلان توسعه‌ای فناوری اطلاعات کشور

۳. بررسی و شناسایی زمینه‌های انتقال فناوری‌های نوین حوزه فناوری اطلاعات و ارایه راهکارهای مناسب برای انتقال و بکارگیری آنها در کشور

۴. تأیید نمونه محصولات و خدمات فاوا بر اساس استانداردهای ارزیابی بین‌المللی

۵. مشارکت در تهیه و تنظیم استانداردها، ضوابط و معیارهای فنی و اجرایی توسعه فناوری اطلاعات

۶. ارایه پیشنهاد قوانین و مقررات حوزه فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک به مراجع ذیربط

۷. ارائه پیشنهاد تعرفه‌اهی ارائه خدمات و محصولات حوزه IT به صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور

۸. مشارکت در تدوین و به‌روزرسانی نقشه راه صنعت فناوری اطلاعات و نظام جامع فناوری اطلاعات

۹. تحلیل و پیشنهاد ارتقاء شاخص‌های توسعه فناوری اطلاعات و کاهش شکاف دیجیتالی با توجه به تغییرات تکنولوژی

۱۰. تأیید صلاحیت آزمایشگاه‌های ارزیابی محصولات حوزه افتا و انجام اقدامات لازم برای ارایه تسهیلات لازم برای ایجاد آنها در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات

۱۱. انجام مذاکرات با سازمان‌های بین المللی و سازمان های مشابه و حضور در اجلاس های مرتبط به منظور انتشار، انعکاس گزارشات و آمارنامه های تحلیلی دوره ای از وضعیت توسعه شاخص های فناوری اطلاعات کشور (ملی و بین المللی)

۱۲. شناسایی، تجزیه، تحلیل تهدیدات و آسیب های سایبری حوزه زیرساخت های کنترل صنعتی کشور و ارایه راهکار برای مقابله با آنها در حوزه‌های دولتی و عمومی

۱۳. ارزیابی وب ررسی صلاحیت فنی شرکت های متقاضی فعالیت در حوزه ارائه خدمات فناوری اطلاعات، امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ثبت و صدور پروانه جهت شرکت های مورد تأیید و نظارت بر عملکرد آنها

۱۴. تهیه و تدوین و همانگی برنامه های امنیتی و مدیریت مخاطرات در حوزه فناوری اطلاعات در سطح ملی- منطقه ای و بین المللی

۱۵. تدوین و به روزرسانی شاخص های فنی توسعه دولت الکترونیکی و ارزیابی آن در کشور و ارایه آن به مراجع ذیربط

۱۶. همکاری در ارایه الگوی قیمت گذاری خدمات دولت الکترونیکی

۱۷. انجام اقدامات لازم برای مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی در پیاده سازی و اجرای پروزه های خدمات دولت الکترونیکی

۱۸. حمایت از تجاری‌سازی خدمات الکترونیکی و بسترسازی برای جذب و مشارکت سرمایه ها و منابع بالفعل و بالقوه خارجی

۱۹. احصاء نیازهای فنی خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی و یکپارچه سازی ارایه خدمات الکترونیکی با همکاری دستگاه های ذیربط

۲۰. پشتیبانی فنی پنجره واحده توسعه خدمات الکترونیکی و یکپارچه سازی تعاملات ارایه خدمات الکترونیکی در کشور با همکاری مراجع ذیربط

۲۱. ارایه خدمات مشاوره ای در حوزه فناوری اطلاعات و زیرساخت های دولت الکترونیک

۲۲. تنظیم و ارائه گزارش‌های لازم به مراجع ذیربط

شرایط احراز:

۱- تحصیلات و معلومات:

دارا بودن گواهینامه دکترا در یکی از رشته‌های تحصیلی:

مهندسی فناوری اطلاعات (IT) (تجارت الکترونیکی/ مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی/ سیستم‌های چندرسانه‌ای/ شبکه‌های کامپیوتری/ امنیت اطلاعات)، مدیریت فناوری اطلاعات (کسب و کار هوشمند/ مدیریت خدمات و توسعه فناوری اطلاعات/ مدیریت خدمات و توسعه فناوری)، مهندسی کامپیوتر (سیستم‌های نرم افزاری/ هوش مصنوعی/ معماری کامپیوتر/ نظریه محاسبات و الگوریتم/ معماری سیستم های کامپیوتری/ نرم افزار/ شبکه های کامپیوتری/ رایانش امن/ هوش مصنوعی و رباتیکز)، الگوریتم و محاسبات، مدیریت راهبردی فضای سایبر (امنیت سایبری/ مدیریت سایبری/ دفاع سایبری)، مهندسی برق، مهندسی برق (الکترونیک/ قدرت/ کنترل/ مخابرات/ جنگ الکترونیک/ مخابرات سیستم/ مخابرات (میدا)/ مخابرت (سیستم)/ هوش ماشین و رباتیک)، جنگ الکترونیک، مدیریت تکنولوژی (مدیریت نوآوری/ مدیریت تحقیق و توسعه/ مدیریت انتقال تکنولوژی)

و یا دارا بودن گواهینامه کارشناسی ارشد در یکی از رشته‌های تحصیلی:

مهندسی فناوری اطلاعات (IT) (مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی/ شبکه‌های ارتباطی و کامپیوتری/ طراحی و تولید نرم افزار/ شبکه‌های کامپیوتری/ سیستم‌های تکنولوژی اطلاعات (ITS)/ تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات (ICT)/ امنیت اطلاعات/ سامانه های شبکه ای/ تجارت الکترونیکی/ معماری سازمانی/ مهندسی مخابرات امن/ سیستم‌های چندرسانه‌ای)، مهندسی فناوری اطلاعات و امنیت، مدیریت فناوری اطلاعات (کسب و کار الکترونیک/ مدیریت منابع اطلاعاتی/ سیستم های اطلاعاتی پیشرفته/ مدیریت دانش/ هوشمندی کسب و کار/ مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات)، فناوری اطلاعات و مدیریت، مدیریت پروژه (فناوری اطلاعات و ارتباطات)، مدیریت کسب و کار (سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات)، کارآفرینی (فناوری اطلاعات/ کسب و کار الکترونیکی)، مهندسی کامپیوتر (معماری سیستم‌های کامپیوتری/ نرم افزار/ شبکه های کامپیوتری/ رایانش امن/ هوش مصنوعی و رباتیکز/ الگوریتم‌ها و محاسبات)، مهندسی رباتیک، الگوریتم ها و محاسبات، معماری کامپیوتر، معماری سیستم های کامپیوتری، مهندسی نرم افزار، هوش مصنوعی، هوش مصنوعی و رباتیک، مهندسی امنیت فضای سایبری، مهندسی برق (مدارهای مجتمع الکترونیک/ افزاره های میکرو و نانو الکترونیک/ سیستم های الکترونیک دیجیتال/ سیستم های قدرت/ الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی/ برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی/ کنترل/ مخابرات میدان و موج/ مخابرات نوری/ مخابرات سیستم/ مخابرات امن و رمزنگاری/ شبکه های مخابراتی/ جنگ الکترونیک/ سیستم های هدایت و کنترل)، مهندسی برق- مخابرات نوری، مهندسی برق- قدرت (سیستم های قدرت/ تکنولوژی فشار قوی/ ماشین‌های الکتریکی/ الکترونیک قدرت)، مهندسی الکترونیک، مهندسی کنترل، مهندسی مخابرات، مهندسی مخابرات امنیتی، مدیریت تکنولوژی (نوآوری تکنولوژی/ انتقال تکنولوژی/ استراتژی‌های توسعه صنعتی/ سیاست‌های تحقیق و توسعه)، مدیریت MBA (مدیریت تکنولوژی)

و یا دارا بودن گواهینامه کارشناسی در یکی از رشته‌های تحصیلی:

مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات- فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات- امنیت اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات- تجارت الکترونیک، مهندسی فناوری اطلاعات- رسانه، مهندسی فناوری اطلاعات- طراحی صفحات وب، مهندسی فناوری اطلاعات- برنامه نویسی تحت وب، مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات (برنامه سازی تحت وب/ طراحی صفحات وب/ تجارت الکترونیکی/ امنیت اطلاعات/ فناوری اطلاعات)، مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT (انتقال/ سوئیچ/ موج/ مخابرات نوری/ مخابرات سیار/ ترافیک و سیگنالینک/ دیتا/ مدیریت ICT/ کاربردهای ICT/ سیستم‌های تحت شبکه)، مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعات ICT- مخابرات نوری، مهندسی فناور ارتباطات و اطلاعات ICT- مخابرات سیار، مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعات ICT- دیتا، مهندسی کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر (معماری سیستم‌های کامپیوتری/ نرم افزار/ رایانش امن/ فناوری اطلاعات/ سخت افزار)، مهندسی رباتیک، مهندسی نرم‌افزار کامپیوتر، سخت افزار کامپیوتر، مهندسی تکنولوژی شبکه‌های کامپیوتری (طراحی و پیاده سازی)، مهندسی فناوری شبکه‌های کامپیوتری، مهندسی برق، مهندسی برق (الکترونیک/ قدرت/ کنترل/ مخابرات)، مهندسی تکنولوژی برق- قدرت، مهندسی تکنولوژی کنترل (ساخت و تولید/ فرایند/ ابزار دقیق)، مهندسی تکنولوژی مخابرات (سوئیچ‌های شبکه ثابت)، مهندسی فناوری شبکه‌های انتقال برق، مهندسی الکترونیک، الکترونیک کاربردی، مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی

۲- مهارت‌ها:

– توانایی روش‌شناسی در بررسی سیستم‌های فاوا

– توانایی استفاده از نرم‌افزارهای تخصصی

– توانایی مدیریت و کنترل پروژه

– توانایی استفاده از متون تخصصی به زبان لاتین

۳- دوره‌های آموزشی

– آشنایی با استانداردهای فناوری اطلاعات

– آشنایی با مفاهیم حوزه‌های فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک

– آشنایی با سخت‌افزارهای سیستمی و شبکه

۴- ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری:

تفکر تحلیلی، تفکر سیستمی، کل نگری، خلاقیت، ابتکار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام