کتاب استخدامی اداری ها
مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه های اجرایی

مشاغل اختصاصی وزارت صنعت، معدن و تجارت

مشاغل اختصاصی وزارت صنعت، معدن و تجارت

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۷ بنا به پیشنهاد شماره ۱۴۳۹۰۱/۶۰ مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۷ آن وزارت و به استناد ماده (۷۰) و ردیف‌های «۱» و «۲» بند «ب» ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مشاغل ردیف‌های «۱» الی «۵» را در ستاد وزارتخانه با عنایت به تعریف، نمونه وظایف و مسئولیت‌ها و شرایط احراز پیوست (ممهور به مهر شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) به عنوان مشاغل وزارت صنعت، معدن و تجارت تلقی نمود.

عنوان شغل: کارشناس راهبری صنعت، معدن و تجارت

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن‌ها عهده‌دار مطالعه، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، اقدام و نظارت در زمینه افزایش اثربخشی و کارایی در عملکرد کلی حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت، ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان آنها و ساماندهی امور مشترک میان حوزه‌های یاد شده می‌باشد. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن سطوح مدیریتی نیز باشد.

اهم وظایف و مسئولیت‌ها:

مشاغل صنعت 1

۲- مهارت‌ها

 • توانایی تحلیل مسائل و موضوعات کلان اقتصادی و بازرگانی
 • تسلط بر قوانین و مقررات حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت
 • توانایی تعامل و برقراری ارتباط مؤثر

۳- دوره‌های آموزشی

 • اصول و مبانی تفکر استراتژیک
 • آشنایی با روش‌های سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت
 • آشنایی با فنون ایجاد هماهنگی و همکاری مؤثر

۴- ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری

تفکر تحلیلی و استنباطی، تفکر سیستمی، کل نگری، سازگاری و انعطاف پذیری، خلاقیت و ابتکار، خودکنترلی، قاطعیت، مشارکت جویی، هوشمندی

۵- سایر ویژگی‌ها:

دارا بودن حداقل سه سال تجربه در سایر مشاغل اخصاصی وزارت صنعت، معدن و تجارت

تبصره: در مورد کارمندانی که حداقل هفت سال تجربه در مشاغل «کارشناس امور صنایع»، «کارشناس امور معادن» و «کارشناس امور بازرگانی» داشته باشند، رشته‌های تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل مزبور نیز برای تصدی این شغل قابل قبول می‌باشد.

عنوان شغل: کارشناس امور صنایع

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آنها عهده‌دار پژوهش، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، اقدام و نظارت در زمینه تأسیس، توسعه و بهره‌برداری از صنایع گوناگون در کشور، شناسایی و حل مسائل و مشکلات صنایع گوناگون، تدوین و پیاده‌سازی طرح‌های سرمایه‌گذاری در بخش صنایع و حفظ حقوق مالکیت صنعتی و معنوی صنعتگران می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن سطوح مدیریتی نیز باشد.

اهم وظایف و مسئولیت‌ها:

مشاغل صنعت 2

شرایط احراز:

۱- تحصیلات و معلومات:

مشاغل صنعت ۳

۲- مهارت‌ها

 • توانایی شناخت انواع فرایندهای تولیدی صنایع و سیستم‌ها و فناوری‌های مرتبط
 • توانایی برقراری ارتباط مؤثر و انجام کار گروهی
 • توانایی استفاده از نرم‌افزارهای تخصصی

۳- دوره‌های آموزشی

 • مبانی و فنون برنامه‌ریزی صنعتی
 • روش‌های تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری
 • آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط با حوزه صنعت

۴- ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری

تفکر سیستمی، تفکر تحلیلی و استنباطی، خلاقیت و ابتکار، خودکنترلی، مشارکت‌جویی

عنوان شغل: کارشناس امور معادن

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آنها عهده دار پژوهش، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، اقدام و نظارت در زمینه اکتشاف، استخراج، بهره‌برداری و یا واگذاری معادن و نیز تدوین و پیاده سازی ضوابط و مقررات و طرح‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خاری مرتبط با بخش معدن می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن سطوح مدیریتی نیز باشد.

اهم وظایف و مسئولیت‌ها:

مشاغل صنعت ۳-۱

۲- مهارت‌ها

 • توانایی تشخیص انواع مواد معدنی و معادن
 • توانایی شناخت انواع فرایندها و فعالیت های اصلی معدن کاری
 • توانایی تعامل و برقراری ارتباط مؤثر

۳- دوره‌های آموزشی

 • اصول و فنون ایمنی در معادن
 • روش‌های بررسی و ارزبابی ذخایر معدنی
 • آشنایی با مواد ناریه و روش‌های آتشباری در معادن

۴- ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری

کل‌نگری، دقت‌نظر، مشارکت‌جویی، خلاقیت و ابتکار، خطرپذیری، مسئولیت‌پذیری، خودکنترلی

عنوان شغل: کارشناس امور بازرگانی

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آنها عهده‌دار پژوهش، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، اقدام و نظارت در زمینه تنظیم و تقویت بخش بازرگانی داخلی و بهبود محیط کسب و کار و هدایت و ساماندهی کلیه اصناف کشور، بهبود سرمایه‌گذاری درزیرساخت‌های ارائه خدمات بازرگانی و فراهم آوردن تسهیلات مناسب در این زمینه می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن سطوح مدیریتی نیز باشد.

اهم وظایف و مسئولیت‌ها:

مشاغل صنعت ۴

۲. مهارت‌ها

 • توانایی تحلیل وضعیت بازار و مسائل کلان اقتصادی و بازرگانی
 • توانایی استفاده از نرم‌افزارهای تخصصی مالی و بازرگانی
 • توانایی تعامل و برقراری ارتباط مؤثر

۳- دوره‌های آموزشی

 • آشنایی با قوانین و ضوابط تجارت و بازرگانی
 • آشنایی با شبکه‌های توزیع محصولات
 • مدیریت زنجیره تأمین

۴- ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری

تفکر تحلیلی و استنباطی، مشارکت‌جویی، عزت نفس، قاطعیت، درستکاری، خلاقیت و ابتکار

عنوان شغل: کارشناس امور فرش دستباف

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آنها عهده‌دار پژوهش، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، اقدام و نظارت در زمینه بهبود کیفیت و کمیت فرش دستباف کشور و تجارت آن، تدوین استانداردهای مرتبط با رنگرزی، بافت و تکمیل فرش دستباف، حمایت و هدایت دس‌اندرکاران حوزه تولید و تجارت فرش دستباف و نیز برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی ذی‌ربط می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پس مورد تصدی متضمن سطوح مدیریتی نیز باشد.

اهم وظایف و مسئولیت‌ها:

مشاغل صنعت ۵

۲- مهارت‌ها

 • توانایی شناسایی طرح‌های بومی فرش دستباف ایران
 • توانایی شناسایی انواع مواد اولیه فرش دستباف
 • توانایی تعامل و برقراری ارتباط مؤثر

۳- دوره‌های آموزشی

 • روش‌های ارزیابی کیفی فرش دستباف
 • آشنایی با نحوه بافت قالی و انواع دستبافته‌ها
 • اصول بازاریابی و انواع بازارهای هدف

۴- ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری

دقت‌نظر، ریزبینی، خلاقیت و ابتکار، صبر و حوصله، مشارکت‌جویی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام