کتاب استخدامی اداری ها
مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه های اجرایی

مشاغل اختصاصی سازمان هواشناسی کشور

مشاغل اختصاصی سازمان هواشناسی کشور (نامه شماره ۳۴۳۳۰۳ مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور)

جناب آقای هاشمی

معاون محترم توسعه مدیریت و منابع سازمان هواشناسی کشور

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۹ بنا به پیشنهاد شماره ۳۹۰۶/۹۹/دب مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۹ آن سازمان و به استناد ماده (۷۰) و ردیف‌های ۱ و ۲ بند «ب» ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری با اصلاح شرایط احراز مشاغل پیش‌بین هواشناسی، کارشناس مطالعات و تحقیقات هواشناسی، کارشناس زیرساخت ارتباطات هواشناسی، کارشناس پردازش داده‌های هواشناسی، کاردان فنی هواشناسی، کارشناس تجهیزات هواشناسی، کارشناس هواشناسی همدیدی، کارشناس راهبری و نظارت شبکه ایستگاه‌های هواشناسی (موضوع ابلاغیه شماره ۳۴۲۷۲/۹۱/۲۰۴ مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۱) و با اضافه شدن شغل کاردان ایستگاه هواشناسی در مجموعه مشاغل سازمان مزبور به شرح پیوست (ممهور به مهر شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) موافقت نمود.

شایان ذکر است رعایت مفاد بخشنامه شماره ۹۶۲۲۰۱ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۵ این سازمان از تاریخ ابلاغ مشاغل اختصاصی یاد شده الزامی است.

همت علی شاهنظری- رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت

مشاغل اختصاصی سازمان هواشناسی کشور

عنوان شغل: پیش بینی هواشناسی

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آنها عهده‌دار مطالعه، بررسی، تحلیل و تفسیر یافته ها و نقشه های هواشناسی و تصاویر ماهواره ای به منظور پیش بینی اوضواع جوی می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن سطوح مدیریتی نیز باشد.

اهم وظایف و مسئولیت‌ها:

۱- بررسی و تحلیل شرایط جوی گذشته، حال و آینده نظیر تغییرات دما، توزیع فشار، مسیر و سرعت باد و نظایر آن در سطوح مختلف جو

۲- بررسی و تحلیل نقشه‌های هواشناسی در کلیه سطوح جوّ و استنتاج پدیده‌های جوی مورد انتظار

۳- تجزیه و تحلیل خروجی محصولات مختلف ماهواره‌ها و رادارهای هواشناسی و بررسی مداوم آنها

۴- بررسی در خصوص مبادلات انرژی زمین و جوّ، انتقال گرما، اثرات گلخانه‌ای جوّ و تغییر اقلیم

۵- پیش بینی وضعیت آب و هوا و تهیه گزارش های هواشناسی هوانوردی، دریایی و… مطابق با استانداردهای جهانی

۶- پیش بینی مخاطرات آب و هوایی و پدیده های مخرب جوّی نظیر بارش‌های سیل آسا، امواج گرمایی و سرمایی، صاعقه، تندباد، الودگی هوا، تگرگ، بهمن و پیش‌بینی های خیلی کوتاه مدت (Nowcasting)

۷- صدور هشدارهای مناسب و اطلاع رسانی به هنگام شرایط بحرانی و مخرب جوی

۸- صدور اطلاعیه های عمومی، دریایی، کشاورزی، هوانوردی، آلودگی هوا و نظایر آن به کاربران، مراجع و سازمان های ذیربط درمنطقه تحت نظارت

۹- تهیه و صدور پیش بینی های کاربردی برای حوزه های مختلف کشاورزی، عمرانی و … متناسب با نیاز کاربران

۱۰- بررسی و تحلیل پدیده های حدی اتفاق افتاده به صورت موردی، ماهانه، فصلی و سالانه و تهیه مطالب علمی در این خصوص

۱۱- مطالعه و بررسی در زمینه روش ها و فناوری های جدید در حوزه هواشناسی به منظور ارتقاء دقت پیش بینی ها

۱۲- تهیه گزارش های تخصصی در خصوص برنامه ها، دستورالعمل ها و پروژههای مرتبط با پیش بینی هواشناسی

۱۳- انجام اقدامات لازم برای اجرای مدل های هواشناسی با درجه تفکیک مختلف و اخذ بهترین نتیجه و نمایش مناسب برونداد مدل‌ها

شرایط احراز:

۱- تحصیلات و معلومات

پیش بینی هواشناسی
مشاغل اختصاصی سازمان هواشناسی کشور

۲- مهارت‌ها

– توانایی استفاده از متون تخصصی انگلیسی

– آشنایی به مقررات و دستورالعمل های سازمان هواشناسی جهانی (wmo) مرتبط با شغل پیش بین

آشنایی در تحلیل و تفسیر تصاویر ماهواره ای و راداری و سنجش از راه دور
آشنایی به مدل های دینامیکی هواشناسی
آشنایی به نرم افزارهای تخصصی

۳- دوره های آموزشی

دوره تصدی شغل پیش بینن هواشناسی (نظری/ و یا عملی)

پیش‌بینی عددی وضع هوا و اقلیم

۴- ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری

خطرپذیری، تحمل فشار و تنش‌های روانی بیش از ظرفیت، کنترل هیجانات روانی، هوشمندی، مسئولیت پذیری، روحیه کار تیمی

۵- سایر ویژگی‌ها

توانایی انجام کار خارج از ساعات اداری

 

عنوان شغل: کارشناس مطالعات و تحقیقات هواشناسی

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آنها عهده‌دار مطالعه، تحقیق و نظارت در زمینه اهداف و مسائل پژوهشی کاربردی سازمان، توسعه هواشناسی کاربردی و طراحی مدل‌های پیش‌بینی می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن سطوح مدیریتی نیز باشد.

اهم وظایف و مسئولیت‌ها:

۱- مطالعه، بررسی و تحقیق پیرامون علل و آثار تغییرات اقلیمی و ارائه راهکارهای لازم برای سازگاری و کاهش تبعات ان

۲- مطالعه و تهیه گزارش در خصوص پهنه بندی های اقلیمی با استفاده از جدیدترین روش ها

۳- مطالعه و بررسی فنون و روش های نوین هواشناسی و ریاضی- آماری و کاربردی نمودن آنها

۴- مطالعه و بررسی در زمینه اقیانوس شناسی فیزیکی (خیزآب، سونامی، تراز آب، جزر و مد و …)، خواص فیزیک آب، دینامیک دریا و جوّ و سایر عوامل مشابه

۵- مطالعه، بررسی و شناخت جو و اقیانوس و برهمکنش آن ها و نیز عوارض و پدیده های ناشی از آن

۶- مطالعه و بررسی در زمینه پیش بینی انتشار آلاینده های دریایی و ارائه نظرات، پیشنهادات و طرحهای کاربردی در این زمینه

۷- تهیه طرح ها و پروژه های تحقیقاتی- پژوهشی با همکاری دانشگاه ها و مراکز علمی ملی و بین المللی

۸- بررسی و ارائه نظر کارشناسی در زمینه انعقاد و نحوه اجرای قراردادها، پروژه ها و موافقت نامه های ملی و بین المللی

۹- تدوین و ارائه گزارش‌های تخصصی و مقالات علمی و ارزشیابی طرح های پژوهشی

۱۰- طراحی و توسعه مدل ها و سامانه های پردازشی و پیش بینی کوتاه، میان و بلند مدت و کاربردی مانند هشدار سیل، انتشار امواج دریا، پخش ذرات و غیره

۱۱- نظارت بر تحلیل کیفی داده های دیده بانی و تشخیص داده های خطا و تطبیق یا اصلاح آن با استفاده از سایر منابع

۱۲- همکاری در برگزاری کنفرانس ها و همایش های علمی

شرایط احراز:

۱- تحصیلات و معلومات

کارشناس مطالعات و تحقیقات هواشناسی
مشاغل اختصاصی سازمان هواشناسی کشور

۲- مهارت‌ها

تسلط به زبان انگلیسی در حد متوسط و درک متون علمی هواشناسی
شناخت تجهیزات و ادوات هواشناسی
توانایی تحلیل داده ها و اطلاعات هواشناسی
تسلط بر نرم افزارهای تخصصی در حوزه پژوهش های هواشناسی و اقلیم شناسی
دانش علمی و عملی کافی در تفسیر و تبیین نقشه های هواشناسی و تصاویر راداری و ماهواره
آشنایی با مدل های عددی هواشناسی کاربردی

۳- دوره های آموزشی

دوره تصدی شغل کارشناس مطالعات و تحقیقات هواشناسی
روش های نوین بکارگیری برونداد مدل های عددی پیش بینی وضع هوا و اقلیم
آشنایی با نرم افزارهای آماری مرتبط با هواشناسی
استفاده از هوش مصنوعی در هواشناسی
روش تحقیق پیشرفته
دوره های نوین آموزشی بین المللی (مراکز آموزش منطقه ای سازمان هواشناسی جهانی- RTC)

۴- ویژگی های شخصیتی و رفتاری

تفکر تحلیلی و استنباطی، خلاقیت و ابتکار، علاقمندی به مطالعه و پژوهش، هوشمندی، مشارکت جویی

عنوان شغل: کارشناس زیرساخت ارتباطات هواشناسی

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن‌ها عهده‌دار انجام امور مربوط به طراحی، نصب، بهره بردرای، نگهداری، توسعه تجهیزات و شبکه‌های ارتباطی و مخابراتی سازمان و نظارت بر تبادل داده‌ها و اطلاعات هواشناسی می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن سطوح مدیریتی نیز باشد.

اهم وظایف و مسئولیت‌ها:

تحقیق و بررسی در زمینه بسترهای ارتباطی بین‌المللی و ملی و استاندارسازی بر پایه زرساخت‌ها و سامانه‌های اختصاصی سازمان هواشناسی جهانی (WMO)
مطالعه و شناخت انواع اطلاعات منتشره در سامانه ارتباطی بین‌الملی هواشناسی GTS و تولید، انتشار و تأمین فرمت‌های مورد نیاز کاربران مانند کاربران هواشناسی هوانوردی (AFN) در سامانه GTS
طراحی، اجرا و نظارت بر ایجاد بسترها و سامانه‌های ارتباطی تبادل داده‌ها با کاربران هواشناسی هوانوردی (AFTN)
شناخت فرمت‌های داده‌ای مورد نیاز انواع کاربران و ایجاد لینک مناسب ارتباطی و انتشار داده ها در بسترهای ارتباطی هواشناسی
انجام اقدامات لازم برای نصب، بهره برداری، نگهدرای، پشتیبانی و توسعه سامانه‌های سوئیچینگ هواشناسی در مرکز و استان‌ها (AMSS)
جمع آوری و برازش داده های کشورهای منطقه در مرکز منطقه ای (Tehran Gisc) و تبادل آن با مراکز جهانی GISC و توسعه GISC تهران بر اساس استانداردهای مراکز جهانی
نصب، بهره برداری، نگهداری، پشتیبانی و توسعه تجهیزات ارتباطات هواشناسی و کانال‌های ارتباطی جایگزین شبکه های اصلی و مراکز پشتیبان
نصب، بهره‌برداری، نگهداری و توسعه گیرنده های ماهواره ای جهانی هواشناسی (EUmetcast)
طراحی، نگهداری و پشتیبانی از انواع شبکه های ارتباطی شامل خطوط VPN، APN و MPLS، VSAT، بسترهای مخابراتی، عملکرد ترمینال ها، برنامه های کاربردی مرتبط در ستاد و کلیه مراکز استان‌ها
پشتیبانی و نگهداری سامانه های انتشار اطلاعات هواشناسی و هوانوردی نظیر، RETM ۲۰۰۰، SADISII
پشتیبانی و نگهداری و توسعه سامانه ها و تکنولوژی های ارتباطات چند رسانه ای مبتنی بر IP
نظارت و ژشتیبانی  عملکرد سامانه‌های جمع‌آوری و انتقال داده‌ها و به صورت برخط بر اساس پروتکل‌های سازمان جهانی هواشناسی (WMO)
انتشار محصولات و انتقال گزارشات تخصصی هواشناسی (Metar, Tafor,…) به کاربران خاص (مدیریت بحران، حمل و نقل و نظامی)

شرایط احراز:

۱- تحصیلات و معلومات

کارشناس زیرساخت ارتباطات هواشناسی
مشاغل اختصاصی سازمان هواشناسی کشور

۲- مهارت‌ها

توانایی استفاده از متون تخصصی انگلیسی
تسلط به استانداردها و مقررات سازمان جهانی هواشناسی مرتبط با شغل کارشناس زیرساخت ارتباطات هواشناسی
توانایی تجزیه و تحلیل سامانه‌های انتقال داده

۳- دوره‌های آموزشی

شناخت CIPS و شبکه‌های ارتباطی هواشناسی
توسعه و پشتیبانی سامانه‌های مخابراتی هواشناسی مدرن
هواشناسی عمومی

۴- ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری

تفکر تحلیلی و استنباطی، تفکر سیستمی، مسئولیت پذیری، خلاقیت و ابتکار، هوشمندی، دقت نظر، تمرکز فکری، صبر و حوصله

۵- سایر ویژگی ها

توانایی انجام وظایف در ساعت‌های غیراداری
توانایی انجام مأموریت در مناطق گوناگون کشور

 

عنوان شغل: کارشناس پردازش داده‌های هواشناسی

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن‌ها عهده‌دار برنامه‌ریزی، اقدام و نظارت بر کنترل کیفی، برازش و پردازش انواع داده‌های انتقال یافته از ایستگاه‌های مختلف هواشناسی می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن سطوح مدیریتی نیز باشد.

اهم وظایف و مسئولیت‌ها:

در حال تکمیل…

شرایط احراز:

۱- تحصیلات و معلومات

کارشناس پردازش داده‌های هواشناسی
مشاغل اختصاصی سازمان هواشناسی کشور

عنوان شغل: کاردان فنی هواشناسی

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آنها تحت نظارت کارشناسان، عهده دار اقدام در نصب، تجهیز و تعمیر، آزمایش و بهره‌برداری از وسایل و ادوات فنی هواشناسی می‌باشند.

اهم وظایف و مسئولیت‌ها:

در حال تکمیل…

شرایط احراز:

۱- تحصیلات و معلومات

کاردان فنی هواشناسی
مشاغل اختصاصی سازمان هواشناسی کشور

عنوان شغل: کارشناس تجهیزات هواشناسی

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آنها عهده‌دار برنامه‌ریزی و نظارت بر نصب، بهره‌برداری، نگهداری، پشتیبانی، توسعه، تجدید و مدرن سازی وسایل، ادوات و تجهیزات فنی ایستگاه‌ها و آزمایشگاه‌های هواشناسی می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن سطوح مدیریتی نیز باشد.

اهم وظایف و مسئولیت‌ها:

در حال تکمیل…

شرایط احراز:

۱- تحصیلات و معلومات

دارا بودن گواهینامه کارشناسی ارشد در یکی از رشته‌های تحصیلی:

مهندسی برق (الکترونیک قدرت و ماشین‌های الکتریکی/ سیستم‌های الکترونیک دیجیتال/ مخابرات میدان و موج/ مدارهای مجتمع الکترونیک/ کنترل/ سیستم‌های قدرت)، مهندسی برق- الکترونیک، مهندسی برق- قدرت (همه گرایش‌ها)، مهندسی برق- مهابرات نوری، مهندسی کنترل

دارا بودن گواهینامه کارشناسی در یکی از رشته‌های تحصیلی:

مهندسی برق، مهندسی برق (الکترونیک/ قدرت/ مخابرات/ کنترل)

۲- مهارت‌ها

در حال تکمل…

 

عنوان شغل: کارشناس هواشناسی همدیدی

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آنها عهده دار پایش پدیده های جوی، جمع آوری داده‌ها و یافته‌های جوی، کدگذاری داده‌ها، رقومی کردن گراف‌ها، انتقال داده‌ها و ارائه گزارش‌های هواشناسی حسب مقاطع زمانی مورد نیاز می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن سطوح مدیریتی نیز باشد.

اهم وظایف و مسئولیت‌ها:

در حال تکمیل…

شرایط احراز:

۱- تحصیلات و معلومات

کارشناس هواشناسی همدیدی
مشاغل اختصاصی سازمان هواشناسی کشور

 

عنوان شغل: کارشناس راهبری و نظارت شبکه ایستگاه‌های هواشناسی

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آنها عهده‌دار برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی شبکه ایستگاه‌های هواشناسی کشور مطابق با دستورالعمل‌های سازمان هواشناسی جهانی و ملی می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن سطوح مدیریتی نیز باشد.

اهم وظایف و مسئولیت‌ها:

در حال تکمیل…

شرایط احراز:

۱- تحصیلات و معلومات

کارشناس راهبری و نظارت شبکه ایستگاه‌های هواشناسی
مشاغل اختصاصی سازمان هواشناسی کشور

 

عنوان شغل: کاردان ایستگاه هواشناسی

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آنها تحت نظارت کارشناسان، عهده دار انجام امور اجرایی روزانه ایستگاه/ اداره هواشناسی همدیدی، کشاورزی، جو بالا، فرودگاهی و نظایر آن می‌باشند.

اهم وظایف و مسئولیت‌ها:

در حال تکمیل…

شرایط احراز:

۱- تحصیلات و معلومات

کاردان ایستگاه هواشناسی
مشاغل اختصاصی سازمان هواشناسی کشور

در حال تکمیل…

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
ایتا
eitaa.com/Shenasname
بله
https://ble.ir/Shenasname
سروش
splus.ir/Shenasname

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام