کتاب استخدامی اداری ها
مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه های اجرایی

مشاغل اختصاصی سازمان ثبت احوال کشور

مشاغل اختصاصی سازمان ثبت احوال کشور

عنوان شغل: کاردان امور پردازش اطلاعات ثبت احوال

تعریف: این عنوان در برگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آنها انجام عملیات مربوط به آماده سازی، نصب، راه اندازی و بررسی عملکرد سیستم‌ها، به همراه ورود، نگهداری و تبادل داده‌های هویتی را بر عهده دارند. 

نمونه وظایف ومسئولیت‌ها:

• تنظیم مکانیزه اسناد هویتی ولادت و وفات، صدور انواع شناسنامه و کارت هوشمند ملی

• ورود، بازبینی و پالایش داده‌‌ی هویتی بر اساس دستورالعمل‌های مربوطه

• مشارکت با کارشناسان ذی ربط در زمینه افزایش ضریب امنیتی فرآیند‌های تولید، پردازش، تبادل داده‌ها، نگهداری و اسناد و اطلاعات هویتی

• انجام امور مربوط به نگهداری، طبقه بندی و حفاظت از اسناد و مدارک هویتی داده آمایی شده براساس ضوابط ابلاغی

• عیب یابی و رفع اشکالات موجود در اجرای برنامه‌ها، رایانه‌ و تجهیزات جانبی و گزارش به مسئول مربوطه

• استخراج و طبقه بندی اطلاعات هویتی و آمارهای جمعیتی و مهاجرت مطابق دستورالعمل‌ و فرم‌های ابلاغی

• مشارکت با کارشناس امور پردازش در اجرای طرح آرشیو الکترونیکی اسناد هویتی در کشور

• همکاری با کارشناس امور پردازش در زمینه نصب، راه اندازی و پشتیبانی نرم افزار‌ و سخت افزارهای تخصصی و مورد نیاز در ایستگاه‌های کاری

• تکمیل فرم‌های تغییرات و داده آمایی اطلاعات هویتی در پایگاه اطلاعات و آمار جمعیتی کشور و همچنین همکاری در تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات پایگاه

• تبادل و انتقال اطلاعات هویتی واحدهای اجرائی ثبت احوال با پایگاه اطلاعات و آمار جمعیتی کشور به صورت مستمر

• مشارکت درافزایش ضریب امنیتی از طریق کنترل انواع مجوزها و دسترسی‌ها، رمز نگاری اطلاعات، مقابله با بد افزارها و کنترل مداوم تمامی روزنه‌های امنیتی شناسایی شده و انجام اقدامات ضروری

• ارائه گزارش دوره ای میزان فعالیت‌های انجام شده به مقام مافوق شرایط احراز

شرایط احراز:

۱- تحصیلات و معلومات: دارا بودن گواهینامه کاردانی یا کارشناسی در یکی از رشته‌های تحصیلی: علوم کامپیوتر،کاربرد کامپیوتر، کامپیوتر(نرم افزار- سخت افزار)، علمی- کاربردی مهندسی فناوری اطلاعات ( کلیه گرایش ها)، مهندسی فناوری اطلاعات، ریاضی، آمار

۲- مهارت: آشنایی به یکی از زبان‌های خارجی (انگلیسی، فرانسه، آلمانی، روسی)، توان برقراری ارتباط، قدرت بیان و تجزیه تحلیل مبانی فناوری اطلاعات و آمارجمعیتی

۳- دوره‌های آموزشی:

۱- برنامه نویسی و مفاهیم NET  ۲- کاربری سیستم کارت هوشمند ملی ۳- اهمیت، کاربرد و مزایای کارت هوشمند ملی ۴- دستورالعمل تعویض و صدور شناسنامه مکانیزه

 

عنوان شغل: کارشناس امور پردازش اطلاعات ثبت احوال

تعریف: این عنوان در برگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آنها انجام عملیات مربوط به بررسی عملکرد سیستم‌ها، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات و آمار‌های جمعیتی و مهاجرت، شناخت نیازها و امکانات سخت افزار و نرم افزار‌های اصلی سیستم‌های کاربردی ثبت احوال و یا سرپرستی فعالیت‌های مذکور را بر عهده دارند.

نمونه وظایف ومسئولیت‌ها:

• مطالعه و بررسی‌های لازم در خصوص تنظیم مکانیزه اسناد هویتی ولادت و وفات، صدور انواع شناسنامه و کارت هوشمند ملی با استفاده از فناوری روز

• مطالعه و تحقیق در زمینه افزایش ضریب امنیتی فرآیند‌های تولید، پردازش، تبادل داده‌ها، نگهداری و اسناد و اطلاعات هویتی

• مطالعه، تحقیق و تهیه گزارش در زمینه‌های فناوری سخت افزاری و ارائه پیشنهادهای لازم بمنظور ارتقاء سطح کیفی سخت افزارهای مراکز داده‌های هویتی 

• نصب و راه اندازی، نگهداری، پشتیبانی و عیب یابی سخت افزاری رایانه‌ها، شبکه‌ و خطوط مخابراتی مورد نیاز در ایستگاه‌های کاری 

• طراحی، تهیه و پیاده سازی نرم افزارهای مورد نیاز امور هویتی 

• تجزیه و تحلیل اطلاعات هویتی و آمارهای جمعیتی و مهاجرت جمع آوری شده از سیستم‌های موجود 

• مشارکت در اجرای طرح آرشیو الکترونیکی اسناد هویتی در کشور 

• مشارکت در تکمیل، اصلاح و ارتقاء پایگاه اطلاعات و آمار جمعیتی کشور به منظور گسترش ظرفیت و پشتیبانی از سامانه‌های الکترونیکی شامل کارت هوشمند ملی، آرشیوالکترونیکی اسنادهویتی، مکانیزاسیون فرآیند‌های هویتی و استعلام از طریق پیشخوان دستگاهها

• مشارکت در توسعه زیر ساخت های: خدمات، دسترسی، امنیت فضای تبادل اطلاعات و مدیریت متمرکز

• شناخت کامل روش شناسی مورد استفاده در بررسی سیستم‌های کاربردی ثبت احوال 

• یکپارچه سازی معماری و زیرساخت نرم افزارهای موجود در قالب سامانه یکپارچه ارائه خدمات هویتی

شرایط احراز:

۱- تحصیلات و معلومات: 

دارا بودن گواهینامه کارشناسی و بالاتر در یکی از رشته‌های تحصیلی: مهندسی کامپیوتر، کامپیوتر(نرم افزار- سخت افزار)، مهندسی برق ( گرایش الکترونیک، مخابرات و کنترل )، مهندسی فناوری اطلاعات، مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی، شبکه‌های کامپیوتری، امنیت اطلاعات، ریاضی، آمار، فیزیک، مهندسی صنایع (برنامه ریزی و تحلیل سیستم‌ها، مدیریت سیستم و بهره وری)

۲- مهارت: آشنایی به یکی از زبان‌های خارجی (انگلیسی، فرانسه، آلمانی، روسی)، توان برقراری ارتباط، قدرت بیان و تجزیه تحلیل مبانی فناوری اطلاعات و آمارجمعیتی

۳- دوره‌های آموزشی:

۱- آرشیو الکترونیک (سامانه‌ و راهنمای فنی کاربران)

۲- آشنایی با مبانی، مفاهیم وکاربردهای کارت هوشمند ملی

۳- سازمان ثبت احوال در دولت الکترونیک

۴- کاربرد آمار و مهاجرت در مباحث جمعیت شناختی

 

عنوان شغل: کارشناس امور ثبت احوال

تعریف: این عنوان در برگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آنها وظائف امور مربوط به مطالعه و تحقیق، برنامه ریزی و هماهنگی در زمینه حسن اجرای قوانین و مقررات موضوعه در امور مختلف هویتی، تجزیه و تحلیل مسائل و مشکلات، رفع اختلافات هویتی، ارائه خدمات الکترونیکی هویت ملی، تهیه آمارهای مورد لزوم و یا مدیریت و سرپرستی فعالیت‌های مذکور را عهده دار می‌باشند.

نمونه وظایف و مسئوولیت:

 •مشارکت در تعیین خط مشی و سیاست‌های کلی و راهبردی سازمان ثبت احوال

•  نظارت و کنترل بر اجرای صحیح سامانه‌های خدمات الکترونیکی و انجام فعالیت‌های فناوری اطلاعات هماهنگ با سیاست‌های سازمان 

• مطالعه، برنامه ریزی و برقراری تمهیدات لازم جهت ایجاد و بروز رسانی پایگاه آرشیو الکترونیکی اسناد هویتی 

• برنامه ریزی جهت بهره گیری هر چه بیشتر و موثرتر از منابع، قابلیتها و سیستم‌ در حوزه فناوری اطلاعات 

• سازماندهی، برنامه ریزی و نظارت بر تهیه وکنترل سیستمهای کاربردی مورد نیاز ادارات تابعه 

• بکارگیری تمهیدات و اقدامات لازم درخصوص اتقان اسناد و مدارک هویتی با رویکرد سیستمی

• نظارت بر اجرای صحیح قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی در واحدهای تابعه و همچنین ارزیابی میزان کارآمدی قوانین در عمل و درصورت لزوم ارائه پیشنهادهای اصلاحی

• ایجاد تمهیدات لازم جهت ثبت بموقع وقایع چهارگانه حیاتی (ولادت، وفات، ازدواج و طلاق) و صدور شناسنامه مکانیزه، کارت شناسایی ملی و یا تعویض و المثنی آنها و همچنین سایر گواهی‌های هویتی لازم الکترونیکی 

• مطالعه و انجام بررسی‌های لازم به منظور گردآوری، پردازش و تحلیل آمار جمعیتی، اطلاعات حیاتی و مهاجرت و طبقه بندی آنها متناسب با سطح نیازمندیهای دستگاه‌های سیاستگذاری و اجرایی استانی و ملی، دانشگاهی و افکار عمومی 

• مشارکت در تدوین دستورالعمل‌ و تهیه فرم‌های مورد نیاز جهت ارائه خدمات هویتی و تصویب در شورای عالی ثبت احوال 

• نظارت بر ثبت ولادت و وفات اتباع خارجه و تحصیل و ترک تابعیت کنندگان دولت ایران 

• نظارت و مراقبت در صدور شناسنامه برای اتباع ایران و گواهی برای فرزندان اتباع خارجی مقیم ایران و همچنین انجام امورهویتی ایرانیان مقیم خارج از کشور و راهنمایی و آموزش نمایندگی‌های ایران که عهده دار انجام امور ثبت احوال در خارج از کشورمیباشند 

• رسیدگی به درخواست تغییر نام و نام خانوادگی متقاضیان بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی 

• انجام اقدامات لازم در خصوص تنظیم آراء هیاتهای حل اختلاف، تغییر و اصلاح مندرجات اسناد و همچنین شرکت در جلسات دادگاه‌های صالحه به منظور دفاع از اعتبار و اتقان اسناد هویتی و در صورت لزوم تنظیم دادخواستهای پژوهشی 

• تشکیل پرونده برای فاقدین شناسنامه وفق دستورالعمل اجرایی ماده ۴۵ قانون ثبت احوال 

• شرکت در هیاتهای اجرایی انتخابات به عنوان عضو در شهرستان تابعه و سایر جلسات اداری و مرتبط با ثبت احوال در حوزه ذی ربط 

• مطالعه و بررسی اطلاعات جمع آوری شده درخصوص شکایات واصله و پرونده‌های مربوط به سوء استفاده از اسناد و مدارک هویتی و انجام اقدامات لازم و تعقیب و پیگیری آنها در مراجع قضایی 

شرایط احراز: 

۱- تحصیلات و معلومات:

دارا بودن گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از رشته‌های تحصیلی: گروه حقوق، گروه علوم اجتماعی، گروه آمار، مهندسی کامپیوتر، کامپیوتر (نرم افزار- سخت افزار)، مهندسی فناوری اطلاعات، مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی، شبکه‌های کامپیوتری، امنیت اطلاعات، زبان و ادبیات فارسی، فلسفه، زبان و ادبیات عرب، زبانشناسی همگانی، زبانشناسی، مدیریت دولتی، روانشناسی (علوم شناختی)، مهندسی صنایع (برنامه ریزی و تحلیل سیستم‌ها، مدیریت سیستم و بهره وری)

۲- مهارت: آشنایی به یکی از زبان‌های خارجی (انگلیسی، فرانسه، آلمانی، روسی)، توان برقراری ارتباط، قدرت بیان و تجزیه تحلیل مسائل

۳- دوره‌های آموزشی:

۱- مبانی مدیریت اسناد ۲- حفاظت اسناد و مدارک هویتی ۳- نگاهی کلان به کارت ملی هوشمند و جایگاه آن در دولت الکترونیک ۴- آشنایی با ثبت احوال نوین

 

عنوان شغل: مامور امور ثبت احوال

تعریف: این عنوان در برگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آنها در زمینه انجام امور مختلف هویتی اعم از ثبت الکترونیکی وقایع چهارگانه حیاتی، اخذ درخواست کارت شناسایی/ هوشمند ملی و یا مشارکت با کارشناسان درخصوص تجزیه و تحلیل مشکلات و رفع اختلافات هویتی، ارائه خدمات الکترونیکی هویت ملی، نگهداری و بایگانی نمودن اسناد و مدارک هویتی صادره مطابق با قوانین و مقررات مربوطه عهده دار وظیفه می‌باشند.

نمونه وظایف و مسئوولیت

 • انجام امور مربوط به اخذ درخواست تعویض و فقدان شناسنامه، کارت شناسایی/ هوشمند ملی و اعمال تغییرات مربوط در مرکز داده 

• تنظیم اسناد ولادت و وفات برابر قوانین و مقررات و با بهره گیری از فناوری نوین و سامانه‌های الکترونیکی 

• مشارکت در ایجاد و به روز رسانی پایگاه آرشیو الکترونیکی اسناد هویتی 

• صدور شناسنامه مکانیزه و گواهی وفات پس از مطابقت مدارک ابرازی با مندرجات سند هویتی 

• تنظیم سند هویتی و صدور گواهی ولادت برای فرزندان اتباع خارجی مقیم ایران و واردین به تابعیت جمهوری اسلامی ایران 

• اجرای احکام دادگاههای صالحه و آراء هیات حل اختلاف و مصوبات تغییر نام و نام خانوادگی در اسناد هویتی و مرکز داده برابر مقررات 

• ثبت بهنگام وقایع چهارگانه حیاتی ( ولادت، ازدواج، طلاق، فوت ) در اسناد هویتی و تنظیم فرم تغییرات و تغذیه به سیستم 

• کنترل اعلامیه‌های ازدواج و طلاق و اخذ الکترونیکی اعلامیه‌ از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق 

• همکاری و هماهنگی در نصب و راه اندازی سیستم یا ترمینال‌های اداره متبوع و دقت درحفظ و نگهداری سیستم و تجهیزات سخت افزاری 

• بررسی و کنترل معایب اسناد هویتی و اعلام جرائم مربوط ( جعل، غصب، تحریف و …) به مقام مسئول 

• جمع آوری و مرتب نمودن اسناد و اوراق هویتی جهت پلمپ و تجلید، حفظ و نگهداری مهر‌ و تهیه رونوشت اسناد هویتی 

شرایط احراز:

۱- تحصیلات و معلومات: دارا بودن گواهینامه کاردانی یا کارشناسی در یکی از رشته‌های تحصیلی: گروه حقوق، گروه علوم اجتماعی، گروه آمار، مدیریت دولتی، امور دولتی، کامپیوتر( نرم افزار- سخت افزار)، زبان و ادبیات فارسی، علوم کامپیوتر، کاربرد کامپیوتر، علمی- کاربردی مهندسی فناوری اطلاعات ) کلیه گرایش ها)

۲- مهارت: توان برقراری ارتباط، توانایی کار تیمی وگروهی و گزارش گیری

۳- دوره‌های آموزشی:

۱- دستورالعمل تعویض و صدور شناسنامه مکانیزه

۲- دستورالعمل نحوه تنظیم اسناد ولادت و وفات

۳- آرشیو الکترونیک (آشنایی با مبانی، مقررات وضوابط اجرایی مربوط)

۴- آشنایی با مبانی، مفاهیم وکاربردهای کارت هوشمند ملی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام