کتاب استخدامی اداری ها
رویه قضایی دیوان عدالت اداری

نمونه رای رد دادخواست الزام به تمکین به علت دوشیزه بودن زوجه و عدم برگزاری مراسم عروسی

شناسنامه قانون- شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فارسان رایی را صادر کرده است که در آن دادخواست الزام به تمکین عام و خاص زوج به علت دوشیزه بودن زوجه و عدم برگزاری مراسم عروسی رد شده است.

 قاضی در این رای با بیان اینکه “طرفین علاوه بر متعهد بودن به الزامات تصریح شده در عقد به نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقل حاصل می‌شود متعهد هستند و همچنین طبق عرف برگزاری مراسم عروسی از الزامات تمکین زوجه است” دادخواست الزام به تمکین عام و خاص زوج را با توجه به عدم شروع زندگی مشترک و عدم برگزاری جشن عروسی  رد کرده است.

متن رای صادره به شرح زیر است:

بسمه تعالی

به تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۳ در وقت فوق العاده جلسه شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فارسان به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه ۰۰۰۰۸۰۶ تحت نظر است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند قادر و متعال و با تکیه بر وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید

گردش کار:

در خصوص دادخواهی آقای … فرزند … به طرفیت خانم … فرزند … به خواسته الزام به تمکین عام و خاص بدین شرح که خواهان در شرح دادخواست مدعی است به استناد سند نکاحیه شماره … اینجانب خواهان روح و خوانده زوجه به صورت رسمی و دائمی زن و شوهر بوده و لذا نامبرده علی رغم مسکن مناسب از تمکین عام و خاص خودداری نموده و مراجعات مکرر بنده و خانواده جهت متقاعد نمودن جهت امدن سر زندگی مشترک مفید فایده نبوده و لذا به استناد ۱۱۰۲ و ۱۱۰۳ و ۱۱۰۴ و ۱۱۱۴ قانون مدنی و همچنین مواد مربوطه قانون حمایت خانواده تقاضای محکومیت ایشان به خواسته فوق را دارم .

دادگاه اقدام به تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین نمود، در جلسه رسیدگی خواهان اظهار داشتند خواسته به شرح دادخواست تقدیمی می باشد با این توضیح که در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۳ با خوانده عقد نکاح دائم منعقد نمودیم و تاکنون زندگی مشترک خودمان را شروع نکردیم و من تقاضای تمکین دارم و من یک منزل در شهر باباحیدر تهیه و همه وسایل زندگی را هم فراهم کرده ام

خوانده در پاسخ اظهار داشتند دو ماه بعد از عقد خواهان برای من پیام فرستادند که من سرد شدم و بیاید توافقی جدا شویم ولی من زنگ زدم و پیام فرستادم و حتی پیام های عاشقانه هم می‌فرستادم و دلیل سرد شدن ایشان را جویا شدم ولی جواب نداد و حتی با دایی ام به منزل ایشان رفتیم ولی جواب درست نشنیدیم به بعد از آن غیب شدند، اصلاً دیگر جواب تلفن و پیام های من را که با گوشی خودم و مادرم برای شان فرستاده بودم ندادند

تا اینکه من مجبور شدم که مهریه خودم را به اجرا بگذارم و بعد از مطالبه مهریه خواهان پیدا شدند و پدر ایشان می‌گفتند که از هم جدا شوید و من مگر ملک و ماشین بودم و احساس نداشتم .

در حال حاضر نیز تمکین برای کسی باشد که قبلا عروسی گرفته باشد در حالی که ما تاکنون عروسی نگرفتیم و هیچ‌گونه رابطه جنسی هم نداشته ایم

رای دادگاه

با عنایت به جمع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه

۱- زوج بیان داشته اند: “تا کنون زندگی مشترک خود را شروع نکرده ایم”

۲- حسب ماده ۲۲۰ قانون مدنی که در باب نکاح نیز قابلیت استناد دارد طرفین نه فقط ملزم به تعهداتی هستند که در عقد تصریح شده است و به نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقل حاصل می‌شود ملزم هستند

۳- در عرف حاکم در کشور ایران خصوصا حوزه قضایی این دادگاه زوج جهت تشکیل زندگی مشترک می بایست اقدام به برقراری جشن عروسی نماید به تعبیر دیگر در صورتی که زوجین تاکنون زندگی مشترک خود را شروع نکرده باشند برقراری جشن عروسی و پرداخت هزینه‌های آن نیز جزء مقدمات تمکین می باشد؛

خصوصاً اینکه زوج دوشیزه بوده و هر دختری آرزو دارد که جشن عروسی بگیرد و خودش را در لباس عروسی ببیند و برابر این خلاف عرف و عدالت است که بدون برقراری جشن عروسی حکم به تمکین زوجه ای صادر شود که دوشیزه بوده و سابقه تمکینی ندارد.

۴- زوجه در جلسه رسیدگی اظهار داشت: “در حال حاضر نیز تمکین برای کسی می باشد که قبلاً عروسی گرفته باشد در حالی که ما تاکنون عروسی نگرفتیم و هیچ‌گونه رابطه جنسی هم نداشتیم” که این مطلب تلویحا نشان از قصد زوجه مبنی بر استفاده از حق حبس دارد هرچند که ایشان به صراحت استفاده از حق حبس را بیان ننموده باشند.

بنابراین دادگاه با این اوصاف دعوای خواهان را وارد ندانسته و مستند به مواد ۲۲۸، ۱۰۸۵ و ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی مطروح صادر و اعلام می‌نماید حکم صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری می باشد

مجید کیانی
رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فارسان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام