کتاب استخدامی اداری ها
مقررات کار

حقوق و مزایای حین کار کارگران دائم و موقت مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۱

حقوق و مزایای حین کار کارگران دائم و موقت مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۱ (بخشنامه شماره ۵۸۴۴۷ مورخ ۲۶/۱۲/۱۴۰۰ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی)

حقوق و مزایای حین کار کارگران دائم و موقت مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۱

۱- به استناد بخشنامه شماره ۴۶۵۳۴۴ مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۰ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حداقل مزد روزانه کارگران مشمول قانون کار در سراسر شور در سال ۱۴۰۱ با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم و موقت) مبلغ ۱/۳۹۳/۲۵۰ (یک میلیون و سیصد و نود و سه هزار و دویست و پنجاه ریال) می‌باشد.

۲- از اول سال ۱۴۰۱ سایر سطوح مزدی نیز به میزان ۳۸ درصد نسبت به آخرین مزد ثابت یا مبنا به اضافه روزانه ۱۷۱/۷۲۲ ریال به نسبت سال ۱۴۰۰ افزایش می یابد، مشروط بر آنکه مزد روزانه هر کارگر از مبلغ ۱/۳۹۳/۲۵۰ ریال (یک میلیون و سیصد و نود و سه هزار و دویست و پنجاه ریال) مندرج در بند یک این بخشنامه کمتر نشود.

۳- نرخ پایه سنوات کارگران در سال ۱۴۰۱ روزانه ۷۰۰۰۰ ریال (هفتاد هزار ریال) می‌باشد که با گذشت یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی و یا پس از گذشت یکسال از تاریخ استخدام (در مورد کسانی که از اول سال ۱۴۰۰ استخدام شده‌اند) به آنان تعلق می‌گیرد. (به کارگران قراردادی نیز تعلق می‌گیرد)

تبصره ۱: ضوابط مربوط به نحوه اعمال افزایش مقرر در بند یک بخشنامه در مورد کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعمل‌های اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.

تبصره ۲: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۴۰۱ میزان مقرر در این بند (یا تبصره یک آن حسب مورد) تعلق می‌گیرد.

۲- بر اساس مصوبه مورخ ۲۱/۷/۸۷ شورایعالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۴۰۱ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متأهل یا مجرد) ماهانه مبلغ ۸/۵۰۰/۰۰۰ ریال (هشت میلیون و پانصد هزار ریال) از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.

۵- کارفرمایان مکلفند سالیانه دو دست لباس کار متناسب با نوع کار مجاناً در اختیار کارگران قرار دهند.

۶- کمک هزینه مسکن برای کارگران مجرد و متأهل ماهانه مبلغ ۴/۵۰۰/۰۰۰ ریال (چهارمیلیون و پانصد هزار ریال) در ماه می‌باشد که همراه با مزد ماهانه می‌بایست به کارگران پرداخت گردد.

۷- تبصره: پیشنهاد افزایش کمک هزینه مسکن سال ۱۴۰۱ با توافق طرفین و تصویب شورای عالی کار به هیأت وزیران ارسال خواهد شد.

۸- کمک عائله مندی برای هر فرزند سه برابر حداقل دستمزد کارگر ساده و بدون محدودیت در تعداد فرزندان می‌باشد که باید بوسییله کارفرما در موقع پرداخ مزد با حقوق به بیمه‌شده پرداخت گردد. مشروط بر اینکه:

الف) بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه هفتصد و بیست روز کار را داشته باشد.

ب) سن فرزندان از هیجده سال کمتر باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشد (تا پایان تحصیل) و یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی قادر به کار نباشند.

۹- بیمه شده زن و مردی که در یک واحد یا واحدهای جدا از هم کار می‌کنند  صاحب فرزند هستند با داشتن شرایط بند ۸ هر دو حق دریافت کمک عائله مندی (حق اولاد) را دارند. در سال جاری میزان حق اولاد یک فرزند ماهیانه ۴/۱۷۹/۷۵۰ ریال (چهارمیلیون و یکصد و هفتاد و نه هزار و هفتصد و پنجاره ریال) که مبلغ فوق در تعداد فرزندان ضرب خواهد شد.

۱۰- ساعت کار کارگران در شبانه‌روز هفت ساعت و بیست دقیقه می‌باشد که از هشت ساعت نباید تجاوز نماید و مجموع ساعات کار در هفته به میزان ۴۴ ساعت رعایت شود.

۱۱- در صورتی‌که کارگر علاوه بر ساعات کار روزانه اضافه ار انجام دهد بایستی بابت هر ساعت اضافه کار ۴۰% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی به وی پرداخت گردد. ((حداقل مبلغ اضافه کاری یک ساعت ۲۶۶/۱۰۵ ریال (دویست و شصت و شش هزار و یکصد و پنج ریال) ))

۱۲- مرخصی استحقاقی سالانه کارگر با استفاده از مزد با احتساب ۴ روز جمعه یکماه است. سایر روزهای تعطیل جزء ایام مرخصی محسوب نخواهد شد. کارگر نمی‌تواند بیشتر از ۹ روز مرخصی سالانه خود را ذخیره کند.

۱۳- کارگری که در طول ماه نوبتی کار می‌کند و نوبت‌های کار وی در صبح و عصر واقع می‌شود ۱۰% و چنانچه نوبت‌ها در صبح و عصر و شب قرار گیرد، ۱۵% در صورتیکه نوبت‌ها به صبح و شب یا عصر و شب بیفتد، ۲۲/۵% علاوه بر مزد به‌عنوان فوق‌العاده نوبت کاری دریافت خواهد نمود.

۱۴- در کارگاه‌ها برای هر ساعت کار در شب تنها به کارگران غیرنوبتی ۳۵% اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می‌گیرد (ساعت ۲۲ تا ساعت ۶ بامداد)

۱۵- واحدهای مشمول قانون کار بمنظور ارتقاء بهره وری و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش مزد و مزایا در قالب طرح‌های انگیزشی و یا انعقاد پیمان‌های دسته جمعی یا موافقت‌نامه کارگاهی پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

۱۶- تعطیلات رسمی کشور به قرار زیر است:

یک لغایت چهارم فروردین- روز جمهوری اسلامی ۱۲ فروردین- روز طبیعت ۱۳ فروردین- تاسوعا و عاشورای حسینی نهم و دهم محرم- اربعین حسینی ۲۰ صفر- رحلت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) ۲ صفر- شهادت امام رضا (ع) ۳۰ صفر- رحلت امام خمینی ۱۴ خرداد- قیام خونین مردم مسلمان ایران ۱۵ خرداد- آغاز امامت حضرت ولی عصر (عج)- ۸ ربیع الاول- میلاد رسول اکرم (ص) و امام صادق (ع)- ۱۵ ربیع الاول- شهادت ضرت زهرا (س) سوم جمادی الثانی- میلاد حضرت علی (ع) ۱۳ رجب- مبعث رسول اکرم (ص) ۲۷ رجب- میلاد حضرت مهدی (عج) ۱۵ شعبان- شهادت حضرت علی (ع) ۲۱ رمضان- عید فر یکم و دوم شوال- شهادت امام جعفر صادق (ع) ۲۵ شوال- سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ۲۲ بهمن- عید قربان دهم ذیحجه- عید غدیرخم ۱۸ ذیحجه- روز ملی شدن صنعت نفت ۲۹ اسفند.

ضمناً علاوه بر تعطیلات رسمی کشور روز کارگر (۱۱ اردیبهشت) نیز جزء تعطیلات رسمی کارگران به حساب می‌آید.

شایان ذکر است بخشنامه شماره ۲۶۵۳۴۴ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۹ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین این ابلاغیه در پورتال این اداره کل به نشانی www.clsw.ir قابل دسترسی است.

بخشنامه حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ و دستورالعمل های تبعی آن

محمد امین بابائی- سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی

جدول مطالبات کارگران در سال ۱۴۰۱

ردیف عنوان مبالغ به ریال
۱ حداقل دستمزد روزانه ۱.۳۹۳.۲۵۰
۲ حقوق پایه ماهیانه (۳۰ روزه) ۴۱.۷۹۷.۵۰۰
۳ اضافه کاری یک ساعت ۲۶۶.۱۰۵
۴ جمعه کاری یک ساعت (فقط ۴۰٪) ۷۶.۰۳۰
۵ شب کاری یک ساعت (فقط ۳۵٪) ۶۶.۵۲۶
۶ عیدی یک ماه ۸۳.۵۹۵.۰۰۰
۷ عیدی یک ماه ۶.۹۶۶.۲۵۰
۸ کمک هزینه عائله‌مندی یک فرزند یک ماه ۴.۱۷۹.۷۵۰
۹ کمک هزینه عائله‌مندی فرزندان یک ماه ۴.۱۷۹.۷۵۰× تعداد فرزندان
۱۰ سنوات یک سال ۴۱.۷۹۷.۵۰۰
۱۱ سنوات یک ماه ۳.۴۸۳.۱۲۵
۱۲ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار یک ماه ۸.۵۰۰.۰۰۰
۱۳ کمک هزینه مسکن یک ماه ۴.۵۰۰.۰۰۰
۱۴ مأموریت یک روز ۱.۳۹۳.۲۵۰
۱۵ پایه سنواتی روزانه ۷۰.۰۰۰
۱۶ افزایش دستمزد سایر سطوح مزدی ۳۸٪ مزد سال قبل+ ۱۷۱.۷۲۲

جدول محاسبه ساعت موظفی کارکرد کارگران در سال ۱۴۰۱

برای بزرگنمایی بیشتر بر روی تصویر کلیک کنید

جدول محاسبه ساعت موظفی کارکرد کارگران در سال ۱۴۰۱

جدول مزد شغل روزانه شرکت‌های خدماتی و پشتیبانی تأمین نیروی انسانی و محاسبه پایه‌های سنوات تجمعی از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۴۰۱

برای بزرگنمایی بیشتر بر روی تصویر کلیک کنید

حقوق کارگران دائم موقت - جدول مزد شغل روزانه شرکت‌های خدماتی و پشتیبانی تأمین نیروی انسانی و محاسبه پایه‌های سنوات تجمعی از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۴۰۱
حقوق کارگران دائم موقت

جدول تصاعدی ۳۰ ساله مزد سنوات تا سال ۱۴۰۱

جدول تصاعدی ۳۰ ساله مزد سنوات تا سال ۱۴۰۱
حقوق کارگران دائم موقت

54 دیدگاه

 1. با سلام و احترام
  چرا برای مشاغل کاگری تحصیلات هیچ ارزشی نداره
  میدونید یک نفر با مدرک دکتری چقدر تلاش کرده که این مدرکو بگیره واقعا متاسفم یکی با مدرک ابتدایی و اون یکی با مدرک دکتری حقوقشون یکیه این کجاش عدالته؟؟؟!!!

 2. سلام
  بی عدالتی به کارگران نانوایی از همه جا بیشتر هست با فشار کار بالا سختی زیاد ،گرما شدید
  با تمام مشکلات ما روز مزد هستیم و هیچ چیز شامل ما نیست و نمی شود مگر ما چه گناهی کردیم که کارگر نانوایی شدیم که تمام حق و حقوق ما را ضایع می کنند در پایان هم از ما طلب کار هم هستن کارفرماها ،نه سنوات ،نه عیدی ،……وغیره
  فقط از ما کار میکشن وجیب مبارک را پر میکنن
  واقعا اگر ما کارگران نانوایی یک روز نان پخت نکنیم
  مردم چه بخورند
  مسعولین محترم رسیدگی کنید ،،???

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام