کتاب استخدامی اداری ها
مقررات کار

عضویت احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در شورای عالی کار

عضویت احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در شورای عالی کار (تصویبنامه شماره ۱۵۵۳۹۸/ت۶۰۵۷۳هـ مورخ ۲۶/۸/۱۴۰۱ هیئت وزیران)

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه ۲۲/۸/۱۴۰۱ به پیشنهاد شماره ۱۷۴۳۷۳ مورخ ۴/۸/۱۴۰۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد بند (ب) ماده (۱۶۷) قانون کار -مصوب ۱۳۶۹- تصویب کرد:

آقای احسان خاندوزی به عنوان عضوی شورای عالی کار جایگزین آقای مجید دوستعلی در شورای مذکور می شود.

محمد مخبر- معاون اول رییس جمهور

مستند قانونی مربوط:

مطابق ماده ۱۶۷ قانون کار، در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کارتشکیل می شود. وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است .
اعضای شورا عبارتنداز:

الف ـ وزیرکار واموراجتماعی، که ریاست شورا رابه عهده خواهد داشت .

ب ـ دونفر از افراد بصیر ومطلع درمسائل اجتماعی واقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیات وزیران که یک نفر ازآنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد.

ج ـ سه نفر ازنمایندگان کارفرمایان ( یک نفرازبخش کشاورزی ) به انتخاب کارفرمایان

د ـ سه نفراز نمایندگان کارگران ( یک نفرازبخش کشاورزی ) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار.

شورای عالی کار ازافراد فوق تشکیل که به استثنای وزیر کار و امور اجتماعی بقیه اعضای آن برای مدت دو سال تعیین و انتخاب می گردند وانتخاب مجدد آنان بلامانع است .

تبصره – هریک از اعضای شرکت کننده در جلسه دارای یک رای خواهند بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام