کتاب استخدامی اداری ها
مقررات کار

نرخ تعرفه فعالیت دفاتر کاریابی غیردولتی داخلی و خارجی

تعیین نرخ تعرفه فعالیت دفاتر کاریابی غیردولتی داخلی و خارجی (تصویبنامه شماره ۳۶۶۰۱/ت۶۱۱۴۴هـ  مورخ ۳/۴/۱۴۰۲ هیئت وزیران)

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

هیئت وزیران در جلسه ۳۱/۲/۱۴۰۲ به پیشنهاد شماره ۲۹۲۸۵۵ مورخ ۲۵/۱۲/۱۴۰۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد تبصره (۲) ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار -مصوب ۱۳۸۰- تصویب کرد:

تعیین نرخ تعرفه فعالیت دفاتر کاریابی غیردولتی داخلی و خارجی

۱- نرخ فعالیت دفاتر کاریابی غیردولتی داخلی برای ارائه خدمات مندرج در بند (الف) ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار موضوع تصویبنامه شماره ۲۱۷۳۰۹/ت۵۹۷۲۹هـ مورخ ۲۴/۱۱/۱۴۰۱ و بکارگیری (اشتغال) یکساله و بیشتر کارجو در واحد پذیرنده نیروی کار، حداکثر معادل یک ماه حقوق پرداختی یا اعلامی از سوی کارفرما، تعیین می شد. در هر حال میزان سهم پرداختی کارجو، حداکثر سی درصد (۳۰%) حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار در آن سال می باشد.

۲- نرخ فعالیت دفاتر کاریابی غیردولتی خارجی برای ارائه کلیه خدمات مندرج در جزءهای (۱) تا (۴) بند (ب) ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی یاد شده و بکارگیری (آشتغال) یکساله و بیشتر کارجو در کشور نیروپذیر، حداکثر معادل یک ماه حقوق پرداختی یا اعلامی از سوی کارفرمای خارجی می باشد.

تبصره- در صورت شناسایی و اعلام فرصت شغلی مورد نیاز در کشورهای نیروپذیر از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نرخ فعالیت دفاتر کاریابی خارجی برای اعزام نیرو به کشورهای نیروپذیر، حداکثر سی درصد (۳۰%) حقوق پرداختی یا اعلامی ماهانه از سوی کارفرمای خارجی می باشد.

۳- نرخ خدمات مرتبط با معرفی مشاغل آزادکاری (فریلنسری) خارج از کشور به کارجویان، حداکثر معادل پنج درصد (۵%) مبلغ قرارداد کاری می‌باشد.

محمد مخبر- معاون اول رییس جمهور

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام