کتاب استخدامی اداری ها
مقررات کار

دستورالعمل تعیین صلاحیت و رتبه‌‌‌‌ بندی شرکت‌‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی

دستورالعمل تعیین صلاحیت و رتبه‌‌‌‌ بندی شرکت‌‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی ارائه‌‌دهنده خدمات به دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌‌های دولتی (یخشنامه شماره 96127 مورخ 8؍6؍1400 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

در اجرای تبصره ‌‌‌‌ماده 4 و ‌‌‌‌ماده 6 تصویب‌نامه شماره 38326؍ت27506 هـ مورخ 5؍9؍1381 با رعایت ‌‌‌‌ماده 3 مصوبه شماره 84515؍ت34613هـ مورخ 15؍21؍1384 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هیات وزیران و تبصره ذیل آن و مصوبه شماره 122368؍1901 مورخ 7؍7؍1383 شورای عالی اداری، ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت و رتبه‌‌‌‌‌بندی شرکت‌‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی ارائه‌‌دهنده خدمات به دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌‌های دولتی مطابق این دستورالعمل به اجرا گذاشته‌‌ می‌شود.

دستورالعمل تعیین صلاحیت و رتبه‌‌‌‌ بندی شرکت‌‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی

‌‌‌‌ماده 1- دامنه شمول: واحدهای مشمول این دستورالعمل که صلاحیت و رتبه‌‌‌‌‌بندی آنها مورد بررسی و ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تایید قرار‌‌ می‌گیرد شرکت‌ها، تعاونی‌ها و موسساتی هستند که در مراجع ‌‌‌ذی‌صلاح به ثبت رسیده و اموری از قبیل حمل و نقل، تعمیر و نگهداری ساختمان و ‌‌‌ماشین‌آلات، امور آشپزخانه و رستوران، خدمات عمومی (نظیر ‌‌‌نامه‌رسانی، تلفنچی، تنظیفات، امور آبدارخانه، پیشخدمتی)، نگهداری و خدمات فضای سبز، چاپ و تکثیر، امور بهره‌برداری از ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تاسیسات و نظایر آن در اساس‌نامه آنها ثبت شده است، این واحدها اختصارا در این دستورالعمل شرکت خدماتی نامیده‌‌ می‌شوند.

الف- دستورالعمل تعیین صلاحیت

‌‌‌‌ماده 2- کدهای فعالیت: منظور ­­­فعالیت‌‌‌‌هایی هستند که مطابق با ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت شرکت‌‌های خدماتی به شرح کدهای زیر تقسیم‌‌‌‌‌بندی می‌شوند:

کد نوع فعالیت مصادیق
1 امور ایاب و ذهاب سرویس ایاب و ذهاب، رانندگی، اداره امور نقلیه و موارد مشابه
2 تعمیر و نگهداری تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری‌‌‌‌‌ (به غیر از امور رایانه) خدمات فنی خودرو و موارد مشابه
3 امور آشپزخانه و رستوران طبخ و توزیع غذا، اداره رستوران و بوفه و موارد مشابه
4 خدمات عمومی تنظیفات، ‌‌‌نامه‌رسانی، پیش‌خدمتی، امور آبدارخانه، خدمات پاسخگویی تلفنی، انتظامات و نگهبانی، امور دبیرخانه و دفتری و موارد مشابه
5 نگهداری و خدمات فضای سبز خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز و موارد مشابه
6 امور تایپ و تکثیر تایپ و تکثیر، صحافی، ویراستاری، خطاطی، و سایر خدمات مرتبط
7 امور ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تاسیساتی تعمیر و نگهداری و بهره‌برداری از ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تاسیسات

‌‌‌‌ماده 3- بر اساس ‌‌‌‌ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره اصلاحی ‌‌‌‌ماده 2 قانون نظام صنفی کشور مورخ 12؍6؍1392 و همچنین با عنایت به صراحت ‌‌‌‌ماده 91 اصلاحی قانون نظام صنفی کشور، مصوب 12؍6؍1392 و عدم ارتباط موضوع با مصادیق ارائه خدمات حجمی و معین بنا به شرح خدمت مندرج در قرارداد شرکت‌‌های خدماتی، تعیین صلاحیت این شرکت‌ها از شمول قانون نظام صنفی کشور مستثنی ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌باشند.

‌‌تبصره- مطابق ‌‌‌‌ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اخذ مجوز فعالیت برای موسسات حفاظتی و نگهبانی از مبادی‌‌‌‌ ذی‌ربط الزامی‌‌ می‌باشد.

‌‌‌‌ماده 4- کارفرمایان شرکت‌‌های خدماتی‌‌ می‌بایست قبل از تشکیل پرونده نسبت به احراز هویت از طریق دفاتر پیشخوان و یا مراکز مجاز به احراز هویت اعلام شده توسط ‌‌‌‌وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

‌‌‌‌ماده 5: کارفرمایان شرکت‌‌های خدماتی احراز هویت شده درخواست تعیین صلاحیت و رتبه‌‌‌‌‌بندی خود را در سامانه تعیین صلاحیت ثبت و نسبت به بارگذاری مدارک و مستندات لازم اقدام نمایند.

‌‌‌‌ماده 6– ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان­ها مکلفند ظرف مدت 15 روز کاری پس از تکمیل ‌‌‌‌فرآیند مربوطه از سوی انجمن‌های صنفی تخصصی شرکت‌‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی و یا سایر مبادی مرتبط[1]، نسبت به بررسی مدارک و مستندات بارگذاری شده توسط شرکت‌‌های خدماتی اقدام و نتیجه را به صورت الکترونیکی به اطلاع متقاضی برسانند. بررسی تعیین صلاحیت و رتبه‌‌‌‌‌بندی شرکت‌‌های خدماتی، توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان محل آخرین ثبت فعالیت شرکت صورت‌‌ می‌پذیرد.

(1) مطابق تبصره 1 مصوبه شماره 1901/122368 مورخ 1383/7/7 شورای عالی اداری «وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است نسبت به فراهم نمودن زمینه لازم برای واگذاری تدریجی فعالیت‌های مربوط به تعیین صلاحیت و طبقه‌بندی شرکت های خدماتی به بخش غیر دولتی و انجمن‌های صنفی مربوط اقدام نماید.»

‌‌‌‌ماده 7– شرکت‌‌های خدماتی، علاوه بر داشتن اساس‌نامه معتبر و محل اقامتگاه اداری یا تجاری، بایستی دارای دفاتر قانونی (روزنامه و کل) پلمب شده باشند و ارائه آخرین اظهارنامه مالیاتی و مفاصا حساب بیمه‌ای از دوایر مربوطه برای قراردادهای خاتمه یافته ‌‌‌‌‌(سازمان ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تامین اجتماعی‌‌‌‌‌) برای طی مراحل تعیین صلاحیت و رتبه‌‌‌‌‌بندی شرکت‌ها به هر نحو الزامی می‌باشد.

‌‌تبصره- برای شرکت‌‌های خدماتی تازه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تاسیس و غیر فعال ارائه اظهارنامه مالیاتی و مفاصا حساب از دوایر یا سازمان­‌های مربوط به بیمه الزامی نمی‌باشد، لیکن این قبیل شرکت‌ها می‌بایستی دارای کد اقتصادی یا شناسه ملی بوده و پس از شروع فعالیت ملزم به ارائه اظهارنامه مالیاتی و مفاصا حساب بیمه در مواعد مقرر‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌باشند و ادامه ‌‌‌‌فرآیندهای قانونی مستلزم ارائه آنها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهد بود.

‌‌‌‌ماده 8– شرکت خدماتی باید دارای محل مناسب اداری یا تجاری با زیر بنای حداقل 20 متر مربع و قابل دسترسی مناسب با حداقل یک خط شماره تلفن ثابت و دورنگار و حداقل یک نفر کارمند دفتری بیمه شده باشند و به هنگام اخذ صلاحیت از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مشخصات مزبور و هرگونه تغییرات بعدی را در ‌‌‌‌زیرسامانه تعیین صلاحیت ثبت نماید.

‌‌‌‌ماده 9– مدیران و  صاحبان امضای مجاز شرکت مطابق آخرین روزنامه رسمی ملزم هستند در دوره‌های توجیهی، آموزشی قانون کار و طبقه‌‌‌‌‌بندی مشاغل، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تامین اجتماعی، مالیاتی، قانون مناقصات و قراردادها که سرفصل‌های آموزشی آن بنا به اقتضاء شرایط و امکانات چه به­صورت حضوری یا غیر حضوری از طریق برخط توسط مبادی ذی‌ربط با تایید اداره کل روابط کار و جبران خدمت برگزار‌‌ می‌شود، شرکت نموده و گواهی معتبر پایان دوره را دریافت نمایند. لازم به­ ذکر است داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای مدیر عامل شرکت الزامی می‌باشد.

‌‌‌‌ماده 10– در اجرای دستورالعمل ‌‌‌‌ماده 49 قانون کار و ضوابط اجرایی آن و نیز در اجرای ‌‌‌‌ماده 3 تصویب‌نامه شماره 84515؍ت34613 هـ مورخ 15؍12؍1384 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هیات وزیران و تبصره آن شرکت‌‌های خدماتی مکلفند هر یک از کارکنان خود را ‌‌‌‌‌(اعم از کارکنان دفتری و سایر کارکنانی که به موجب قرارداد پیمانکاری از شرکت مزد دریافت‌‌ می‌کنند‌‌‌‌‌) که برای انجام موضوع پیمان به دستگاه‌های اجرایی طرف قرارداد معرفی‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌نمایند بر اساس شغل و ‌‌‌‌وظایف استاندارد شغلی تعیین شده توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت تطبیق داده و ضمن صدور و ثبت قرارداد کار منطبق با طرح طبقه‌‌‌‌‌بندی مشاغل در سامانه جامع روابط کار، حقوق و مزایای قانونی آنان را با رعایت جدول مزد طرح طبقه‌‌‌‌‌بندی مشاغل و سایر ضوابط مقرر پرداخت نمایند.

‌‌‌‌ماده 11– شرکت‌‌های خدماتی ملزم ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌باشند حسب تبصره ‌‌‌‌ماده 10 قانون کار در هنگام درخواست تعیین صلاحیت و رتبه‌‌‌‌‌بندی شرکت ضمن احراز هویت کلیه کارکنان شرکت (برابر آخرین لیست بیمه) قرارداد کار و کارگران موجود خود را ظرف مدت حداکثر 3 ماه از تاریخ انعقاد هر قرارداد پیمانکاری در ‌‌‌‌زیرسامانه ثبت قراردادهای سامانه جامع روابط کار ثبت نمایند.

‌‌تبصره 1- ملاک تعیین عنوان شغل و گروه در قرارداد کار، ‌‌‌‌وظایف عملی مورد تصدی کارگران ذی‌ربط ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهد بود‌.

‌‌تبصره 2- ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها‌ می‌بایستی نظارت لازم جهت کامل بودن مندرجات قرارداد کار به استناد موارد مذکور در ‌‌‌‌ماده 10 قانون کار را به عمل آورند و در موارد نقض، مراتب را جهت اصلاح به شرکت خدماتی مربوطه از طریق ‌‌‌‌زیرسامانه تعیین صلاحیت سامانه جامع روابط کار اعلام نمایند.

‌‌‌‌ماده 12– شرکت‌‌های خدماتی موظفند حقوق و مزایای قانونی کارگران خود را منحصرا به حساب بانکی که برای آنان نزد یکی از بانک‌های معتبر افتتاح نموده­اند، واریز نمایند.

تبصره: شرکت‌‌های خدماتی‌‌ می‌بایستی علاوه بر حقوق مبنا، سایر مزایای قانونی را که در مقررات قانون کار و ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تامین اجتماعی و سایر ضوابط مربوط مقرر شده را به کارگران پرداخت نمایند.

تعیین و تمدید صلاحیت

‌‌‌‌ماده 13- شرکت‌‌های خدماتی‌‌ می‌بایستی تقاضای تعیین صلاحیت و رتبه‌‌‌‌‌بندی یا تمدید گواهی خود را از طریق ‌‌‌‌زیرسامانه تعیین صلاحیت ثبت نمایند.

‌‌تبصره 1- مدت زمان اعتبار ‌‌‌‌‌‌گواهی‌نامه تعیین صلاحیت دو ساله بوده و متقاضیان تمدید صلاحیت مکلفند سه ماه قبل از پایان مدت صلاحیت شرکت خود نسبت به ثبت تقاضای تمدید صلاحیت و تکمیل مدارک و مستندات مورد اشاره در ‌‌‌‌زیرسامانه مذکور اقدام نمایند.

‌‌تبصره 2- تقاضاهای ثبت شده توسط شرکت‌‌های خدماتی، در کمیته استانی حداکثر ظرف مدت 2 هفته کاری بررسی و نتیجه به صورت الکترونیکی از طریق ‌‌‌‌زیرسامانه مربوطه به شرکت‌‌های مذکور اعلام می‌گردد.

‌‌‌‌ماده 14– برای تعیین و تمدید صلاحیت شرکت‌‌های خدماتی موضوع این دستورالعمل کمیته‌ای تحت عنوان کمیته استانی با ترکیب ذیل در هر استان به ریاست مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تشکیل‌‌ می‌شود.

الف- مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان (رئیس کمیته‌‌‌‌‌)

ب- یک نفر کارشناس حوزه روابط کار استان که متصدی انجام امور تعیین صلاحیت شرکت‌‌های خدماتی‌‌ می‌باشد به عنوان دبیر کمیته  بدون حق رای

ج- رئیس اداره حراست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

د– رئیس اداره بازرسی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

هـ- رئیس اداره روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

‌‌تبصره- چنانچه محل استقرار شرکت در یکی از شهرستان‌های مرکز استان باشد اخذ نظر کتبی رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مربوطه الزامی‌‌ می‌باشد.

و- یک نفر نماینده انجمن‌های صنفی کارفرمایی شرکت‌‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی استان

‌‌تبصره 1- در استان‌‌‌‌هایی که بیش از یک انجمن صنفی معتبر و ثبت شده و جود دارد یک نفر نماینده به عنوان عضو کمیته توسط انجمن‌های صنفی شرکت‌‌های خدماتی دارای اعتبار استان انتخاب و به کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان شرکت‌‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور معرفی گردد و کانون سراسری نماینده معرفی شده انجمن‌های استان را به ‌‌‌‌وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اداره کل، تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مربوطه معرفی نماید.

‌‌تبصره 2- نماینده انجمن صنفی عضو کمیته بایستی نظر کتبی انجمن صنفی مرتبط با حوزه جغرافیایی یا تخصصی فعالیت شرکت را اخذ و با جلب نظر ایشان اعمال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رای نماید.

تبصره 3- مدت زمان اعتبارنامه نماینده انجمن منتخب دو ساله‌‌ می‌باشد که پس از خاتمه زمان اعتبارنامه نماینده جدید مطابق ‌‌‌‌فرآیند تعیین شده معرفی می‌گردد.

‌‌‌‌ماده 15– تصمیمات متخذه در کمیته استانی با امضای حداقل سه نفر از پنج نفر اعضاء که الزاماً یک نفر از آنان مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان است مورد تایید می‌باشد.

‌‌‌‌ماده 16– ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظفند صلاحیت شرکت‌‌های خدماتی را برابر اسناد و مدارک ارائه شده توسط آنان و با رعایت مفاد این دستورالعمل در کمیته استانی بررسی و اطلاعات شرکت‌‌های تعیین صلاحیت شده دارای رتبه را برای آگاهی دستگاه‌های اجرایی کشور در ‌‌‌‌زیرسامانه تعیین صلاحیت قرار دهند.

لغو صلاحیت

 ‌‌‌‌ماده 17– صلاحیت شرکت‌‌های خدماتی در موارد زیر با تایید کمیته بدوی استانی و در صورت اعتراض به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رای کمیته بدوی استانی با نظر کمیته تجدید نظر استانی با رعایت مواد 21، 20 و 22 این دستورالعمل از یک تا دو سال لغو‌‌ می‌شود‌.

الف- اعلام نارضایتی دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌‌های دولتی، موسسات و نهادهای غیر دولتی طرف قرارداد از عملکرد شرکت خدماتی با ذکر دلایل و مستندات قابل طرح در کمیته مذکور که در اداره کار محل یا اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تشکیل می‌گردد با در نظر گرفتن موارد مندرج قابل بررسی می‌باشد.

ب- عدم اجرای قوانین کار و مقررات ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تامین اجتماعی حسب نظر اداره کار محل یا اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ‌‌بر اساس تکالیف قانونی.

ج- عدم شرکت صاحبان امضای مجاز شرکت در دوره‌های آموزشی، توجیهی مطابق ‌‌‌‌ماده 9 این دستورالعمل.

د– عدم اجرای مواد این دستورالعمل.

هـ– اخذ هرگونه سند سفیدامضا، سفته، پیش تسویه حساب در خصوص حقوق و مزایای کارگر که هنوز به وی پرداخت نگردیده است یا استعفاءنامه بدون تاریخ از کارگر به هنگام انعقاد قرارداد کار یا هر گونه تضمین دیگری که بنا به تایید کمیته استانی و کمیته تجدید نظر استانی اخذ آن به هنگام انعقاد قرارداد از کارگر  صورت گرفته است.

و– جعل اسناد مربوط به تعیین صلاحیت با دلایل و مستندات کافی

ز- کتمان اطلاعات یا ارائه اطلاعات نادرست در سامانه

‌‌تبصره 1- اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌‌ می‌بایست در صورت مشاهده تخلفات با اعزام بازرس کار و ارائه 2 بار اخطار کتبی و استناد به گزارش بازرسی کار، پرونده شرکت را در کمیته استانی جهت رسیدگی به موضوع مورد بررسی قرار دهد.

‌‌تبصره 2- اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌‌ می‌بایست برای لغو صلاحیت شرکت خدماتی مورد نظر از نماینده شرکت در کمیته مذکور جهت ارائه دفاعیات خود دعوت به عمل آورد و عدم حضور غیر موجه نماینده شرکت در جلسه، مانع رسیدگی و تصمیم‌گیری در جلسه نخواهد بود.

تبصره 3– در صورتی که صلاحیت شرکتی برای 2 دوره از سوی کمیته بدوی استانی و کمیته تجدید نظر استانی لغو گردد با رعایت مواد 20، 21 و 22 این دستورالعمل برای همیشه لغو صلاحیت می‌شود.

تبصره 4– ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌‌‌ها موظفند اسامی شرکت‌‌های خدماتی لغو صلاحیت شده را در سایت اداره کل استان درج و به طرق مقتضی به اطلاع دستگاه‌های اجرایی، موسسات، نهادهای عمومی و شرکت‌‌های دولتی طرف قرارداد با شرکت‌‌های مذکور برسانند.

‌‌‌‌ماده 18– کلیه دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌‌‌ها و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ‌‌‌‌‌(موضوع تصویب‌نامه شماره 38326؍ت 27506 مورخ 5؍09؍1381 و مصوبه شماره 84515؍ت 34613 مورخ 15؍12؍‌‌‌‌‌‌1384 هیات وزیران‌‌‌‌‌) موظفند صرفا با شرکت‌‌های دارای گواهی تعیین صلاحیت و رتبه‌‌‌‌‌بندی که اسامی آن‌‌‌ها در ‌‌‌‌زیرسامانه تعیین صلاحیت شرکت‌‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی اعلام‌‌ می‌شود قرارداد منعقد نمایند.

‌‌‌‌ماده 19– تعیین صلاحیت و رتبه‌‌‌‌‌بندی شرکت‌‌های خدماتی در کل کشور دارای اعتبار بوده و اسامی و اطلاعات شرکت‌‌های تعیین صلاحیت شده دارای رتبه در ‌‌‌‌زیرسامانه تعیین صلاحیت ثبت شده و جهت بهره‌برداری در دسترس عموم قرار‌‌ می‌گیرد لذا ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌‌‌ها موظفند ضمن استعلام آخرین ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تایید صلاحیت از زیرسامانه مذکور و رویت آخرین ‌وضعیت شرکت بر فعالیت آنها نظارت دقیق نموده و در صورت تخلف از قوانین و دستورالعمل‌های ابلاغی، مراتب تخلف احراز شده را با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان محل ثبت شرکت و صادر‌‌کننده گواهی تعیین صلاحیت جهت اخذ تصمیمات لازم در کمیته استانی کتبا اعلام نماید. ضمناً ارسال رونوشت مکاتبات فی‌مابین به اداره کل روابط کار و جبران خدمت الزامی می‌باشد.

رسیدگی به شکایات

‌‌‌‌‌‌‌ماده 20- چنانچه شرکت خدماتی با توجه به موارد عنوان شده در ‌‌ماده 17 این دستورالعمل از قوانین و دستورالعمل‌های ابلاغی تخلف نموده باشد، جهت لغو صلاحیت مراتب تخلف احراز شده به کمیته بدوی استانی متشکل از مدیر روابط کار استان (رئیس کمیته‌‌‌‌‌)، یک نفر کارشناس حوزه روابط کار استان که متصدی انجام امور تعیین صلاحیت شرکت‌‌های خدماتی‌‌ می‌باشد به عنوان دبیر کمیته  بدون حق رای، نماینده اداره حراست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، نماینده اداره بازرسی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان محل استقرار شرکت به لحاظ ارتباط موضوع و یک نماینده انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی ارسال می‌گردد.

‌‌‌‌ماده 1- شرکت‌‌های خدماتی معترض به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رای لغو صلاحیت کمیته بدوی استانی‌‌ می‌بایستی ظرف مدت 20 روز از زمان ابلاغ رای، اعتراض خود را  به کمیته تجدید نظر استانی که اعضاء آن مطابق ‌‌‌‌ماده 14 می‌باشد اعلام نمایند.

‌‌ماده 22– در صورت اعتراض شرکت به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رای کمیته تجدید نظر استانی ظرف مدت 20 روز از زمان ابلاغ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رای با ارائه دلایل قابل قبول، کمیته عالی متشکل از معاون روابط کار، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت، نماینده مرکز حراست، مدیر کل بازرسی کار و یک نفر نماینده کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی شرکت‌‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی کشور و معاون اداره کل روابط کار و جبران خدمت تشکیل و به شکایت رسیدگی و تصمیم نهایی را اتخاذ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهد نمود. سمت دبیری کمیته را مدیر کل روابط کار و جبران خدمت به عهده ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهد داشت.

ب- دستورالعمل رتبه‌‌‌‌‌بندی شرکت‌‌های خدماتی

‌‌‌‌ماده 23- منظور از رتبه، عددی است که توان تخصصی، اجرایی و مدیریتی شرکت را نشان‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌دهد. کمترین رتبه 7 (هفت) و بالاترین آن 1 ‌‌‌‌‌(یک‌‌‌‌‌) است که ‌‌بر اساس عوامل مقرر به شرح این دستورالعمل تعیین‌‌ می‌شود.

تعیین رتبه و عوامل امتیازی:

‌‌ماده 24- بررسی مدارک و امتیازات مربوط به تعیین رتبه، توسط کمیته‌های استانی انجام و تعیین رتبه صورت ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهد گرفت.

‌‌ماده 25– تعیین رتبه صرفاً در موضوعات ‌‌پیش‌بینی شده در اساس‌نامه شرکت که مطابق با یک یا چند مورد از موارد مندرج در این دستورالعمل باشد صورت می­گیرد.

‌‌ماده 26- رتبه شرکت برای مدت 2 سال از تاریخ تعیین آن دارای اعتبار است مگر آنکه به دلیل تغییر عوامل بنا به درخواست شرکت و یا ارزشیابی سالانه عملکرد شرکت و سایر موارد ‌‌پیش‌بینی شده در این دستورالعمل مورد تجدید نظر قرار گیرد.

‌‌تبصره- پس از تعیین رتبه شرکت بر اساس فعالیت اصلی، شرکت‌‌ نمی‌تواند تا یکسال از تاریخ صدور رتبه تقاضای تجدید نظر در فعالیت اصلی خود و تعیین رتبه از این بابت را نماید.

عوامل امتیازی تعیین رتبه:

‌‌‌‌ماده 27= کل امتیازات عوامل رتبه 000؍10 امتیاز‌‌ می‌باشد که به عوامل زیر تقسیم شده است.

الف- تخصص (E)

ب- توان مالی (P)

ج- مالکیت (O)

د- اشتغال خاص (s)

‌‌‌‌ماده 28- تخصص (E‌‌‌‌‌) 5000 امتیاز (50 درصد): عبارت است از تحصیل، آموزش حرفه‌ای تخصصی و تجربه لازم مدیران و کارکنان دفتر مرکزی شرکت برای انجام فعالیت در یک زمینه کاری.

جدول امتیاز تحصیل

تحصیل زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس و بالاتر
امتیاز 200 500 700 1000

28-1) آموزش‌های حرفه‌ای تخصصی: حداکثر 1000 امتیاز معادل (10 درصد‌‌‌‌‌). به منظور ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای تخصصی مدیر یا مدیران، گذراندن آموزش‌های حرفه‌ای تخصصی منطبق با نوع فعالیت درخواستی شرکت خدماتی که در اساس‌نامه آن درج گردیده است  برای حداقل یک نفر از مدیران و صاحبان امضای مجاز شرکت مطابق آخرین روزنامه رسمی الزامی می‌باشد. مجموع امتیازات دوره‌های آموزشی مرتبط با فعالیت‌های مندرج در فرم درخواست رتبه‌‌‌‌‌بندی شرکت مطابق با اساس‌نامه و آخرین تغییرات آن، برای هر نفر 500 امتیاز‌‌ می‌باشد. سقف امتیاز آموزش‌های حرفه‌ای تخصصی 1000 امتیاز است. محتوی آموزش‌های حرفه‌ای تخصصی به شرح جدول پیوست شماره 1‌‌ می‌باشد

28-2) امتیاز تجربه: حداکثر امتیاز تجربه 3000 امتیاز معادل (30 درصد) را تشکیل‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌دهد و بر اساس سوابق بیمه‌ای مرتبط با نوع فعالیت مطابق جدول زیر محاسبه‌‌ می‌شود.

جدول امتیاز تجربه

تجربه 3-1سال 6-3 سال 9-6 سال بالاتر از 10 سال
امتیاز 1500 2000 2500 3000

‌‌تبصره- در خصوص کارکنان دفتر مرکزی شرکت، جمع امتیاز تحصیل و تجربه در عدد  1 و در مورد مدیر یا مدیران شرکت مجموع امتیاز تحصیل و تجربه در عدد 2؍1 ضرب‌‌ می‌گردد.

28-3) ضریب متوسط کارکنان (n): این ضریب با توجه به متوسط تعداد کارکنان شرکت طی چهار سال گذشته  (در زمان اخذ رتبه‌‌‌‌‌بندی‌‌‌‌‌) مطابق جدول زیر بدست‌‌ می‌آید. حداکثر این ضریب 1 و حداقل آن 2؍0‌‌ می‌باشد.

جدول ضریب متوسط کارکنان (n‌‌‌‌‌)

متوسط تعداد کارکنان زیر 100 نفر 300-100 نفر 500-300 نفر بیشتر از 500 نفر
n 2؍0 5؍0 75؍0 1

28-4) ضریب تداوم فعالیت  : عبارت است از تعداد سال‌‌‌‌هایی که شرکت طی چهار سال منتهی به تاریخ تقاضای اخذ رتبه دارای فعالیت در زمینه خدمات پیمانکاری ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تامین نیروی انسانی بوده است و از فرمول زیر بدست‌‌ می‌آید:

شناسنامه قانون | f 001

شناسنامه قانون | 1 001 2

28-5) ضریب پرداخت سهم بیمه کارفرما (I): عبارت است از نسبت کل مبالغ پرداختی شرکت بابت سهم بیمه کارفرمایی در سال قبل از تقاضای اخذ رتبه تقسیم بر حاصل ‌ضرب تعداد کارکنان در حداقل مبلغ سهم بیمه کارفرمایی مطابق با فرمول زیر:

شناسنامه قانون | f 002

 در این فرمول حداقل مبلغ سهم بیمه کارفرمایی عبارت است از:

 (حداقل مزد سال قبل از تقاضای اخذ رتبه +کمک هزینه مسکن + کمک هزینه اقلام مصرفی سال قبل از تقاضای اخذ رتبه)× 23 %

28-68) ضریب شرکت (h):عبارت است از مجموع ضرایب متوسط تعداد کارکنان (n) و پرداخت سهم بیمه کارفرما (I) به توان ضریب تداوم فعالیت مطابق با فرمول زیر:

شناسنامه قانون | f 003

جمع امتیاز تخصص شرکت از فرمول زیر بدست‌‌ می‌آید که در هر صورت امتیاز تخصص‌‌ نمی‌تواند بیشتر از 5000 امتیاز باشد.

تحصیلات مدیران ( Mi): عبارت است از مجموع امتیاز تحصیلات و  آموزش‌های حرفه‌ای تخصصی مدیر یا مدیران.

تجربه مدیران (Fi): عبارت است از مجموع امتیاز تجربه مدیر یا مدیران طبق سوابق بیمه‌ای.

تحصیلات کارکنان (mi)عبارت است از مجموع امتیاز تحصیلات و آموزش‌های حرفه‌ای تخصصی کارکنان دفتر مرکزی.

تجربه کارکنان (fi): عبارت است از مجموع امتیاز تجربه کارکنان دفتر مرکزی طبق سابقه بیمه‌ای

h: ضریب شرکت.

 N: تعداد کارکنان دفتر مرکزی و مدیر یا مدیران.

شناسنامه قانون | f 005

 ‌‌‌‌ماده 29- توان مالی (P) 22 درصد (معادل 2200 امتیاز) عبارت است توانایی انجام تعهدات مالی شرکت (p1) و امکانات و تجهیزات ‌‌ویژه کار (p2).

29-1) توان مالی جاری (p1) حداکثر 1500 امتیاز معادل (15درصد‌‌‌‌‌) از نسبت دارایی جاری پایان دوره به بدهی جاری پایان دوره شرکت مطابق با ‌‌اظهارنامه‌های مالیاتی 4 سال قبل از سال تقاضای اخذ رتبه‌‌‌‌‌بندی به دست‌‌ می‌آید. نسبت مذکور‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌تواند 1 و بیشتر باشد.

شناسنامه قانون | f 006

شناسنامه قانون | f 007

Yتعداد سال‌های فعالیت شرکت در زمینه امور خدماتی و پشتیبانی منتهی به سال درخواست اخذ رتبه‌‌‌‌‌بندی مطابق با ‌‌اظهارنامه مالیاتی ارائه شده.

‌‌تبصره 1- چنانچه نسبت مذکور مساوی عدد 1 باشد 100 امتیاز در نظر گرفته‌‌ می‌شود.

‌‌تبصره 2- چنانچه نسبت مذکور بزرگتر از عدد 1 باشد به ازای هر1؍0 یا (10 درصد) مازاد بر عدد یک، معادل 140 اضافه‌‌ می‌شود. در هر صورت سقف نسبت مذکور 2 می‌باشد.

تبصره 3- در شرکت‌‌‌‌‌هایی که ‌‌اظهارنامه مالیاتی سال قبل از سال اخذ رتبه‌‌‌‌‌بندی به سازمان امور مالیاتی ارائه نشده باشد، ملاک محاسبه یک سال به عقب بر‌‌ می‌گردد‌.

29-2): امکانات و تجهیزات ‌‌ویژه کار (p2): حداکثر700 امتیاز ‌‌‌‌‌(معادل 7 درصد): عبارت است از ‌‌‌ماشین‌آلات و تجهیزات لازم تحت تملک شرکت که در ارائه فعالیت‌های شرکت به کار گرفته‌‌ می‌شود. فهرست امکانات و تجهیزات و امتیازات متعلقه مطابق جدول پیوست شماره 2‌‌ می‌باشد.

‌‌تبصره- احراز مالکیت شرکت در خصوص امکانات و تجهیزات ‌‌ویژه کار‌‌ می‌بایست با ارائه مدارک و مستندات لازم، توسط کمیته استانی صورت گیرد. اسناد و مدارک قابل ارائه به منظور احراز مالکیت امکانات و تجهیزات ‌‌ویژه کار بایستی متعلق به شرکت، مدیر عامل یا اعضای ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هیات مدیره باشد.

جمع امتیاز توان مالی شرکت از فرمول زیر بدست‌‌ می‌آید که در هر صورت امتیاز توان مالی‌‌ نمی‌تواند بیشتر از 2200 امتیاز باشد.

P₌ p1 + p2         

‌‌‌‌ماده 30- مالکیت ‌‌‌‌‌(O): 5؍15درصد (معادل 1550 امتیاز): ملکی، استیجاری و ‌‌واگذاری بودن دفتر را نشان‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌دهد.

30-10) متراژ دفتر ((A:متراژ دفتر مرکزی بر حسب متر مربع ملاک محاسبه قرار‌‌ می‌گیرد و بایستی مساوی یا بزرگتر از 20 مترمربع باشد‌.

30-20) ضریب موقعیت جغرافیای (L): ضریب موقعیت جغرافیایی بر حسب قرار گرفتن دفتر مرکزی در تهران، ‌‌کلان‌شهر‌‌‌ها، مراکز استان و یا سایر شهرها بر حسب جدول زیر محاسبه‌‌ می‌شود.

جدول ضریب موقعیت جغرافیایی (L)

مناطق کشور تهران ‌‌کلان‌شهرهابه غیر از تهران مراکز استان هابه غیر از ‌‌کلان‌شهرها سایر
ضریب موقعیت جغرافیایی 5؍2 2 5؍1 1

‌‌تبصره- ‌‌کلان‌شهرها با توجه به تقسیمات کشوری و اعلام مراجع ‌‌‌ذی‌صلاح مشخص و به روزرسانی‌‌‌‌‌‌ می‌شود.

30-3) ضریب مالکیت : ضریب مالکیت بر حسب استیجاری، ‌‌واگذاری یا ملکی بودن بر حسب جدول زیر محاسبه‌‌ می‌شود.

مالکیت دفتر واگذاری استیجاری ملکی
ضریب مالکیت 6؍0 9؍0 2؍1

‌‌تبصره- منظور از ‌‌واگذاری، در اختیار گذاشتن محلی در کارگاه توسط پیمان‌‌دهنده‌‌ می‌باشد که در این حالت ارائه قرارداد ‌‌واگذاری فی مابین پیمان‌‌دهنده و پیمان‌گیرنده الزامی است.

امتیاز مالکیت با در نظر گرفتن متراژ دفتر (A)، ضریب مالکیت   و ضریب موقعیت جغرافیایی ‌‌‌‌‌(L) مطابق فرمول زیر محاسبه‌‌ می‌شود. در هر حال سقف امتیاز‌‌ نمی‌تواند بیشتر از 1550 باشد.

شناسنامه قانون | f 008

‌‌‌‌ماده 31- اشتغال خاص (S): 5؍12درصد (معادل 1250 امتیاز)

به ازای اشتغال هر یک نفر از خانواده شهدا، جانبازان، معلولان، رزمندگان و یا آزادگان و خانواده‌های آنها مطابق با قوانین و مقررات مربوط معادل 25 امتیاز در نظر گرفته‌‌ می‌شود.

‌‌‌‌ماده 32- ضریب ارزشیابی (v)

ضریب ارزشیابی از ­نسبت امتیاز مکتسبه شرکت به کل امتیازات عوامل ارزشیابی بدست‌‌ می‌آید. این عوامل عبارتند از:

1- اجرای به موقع طرح طبقه‌‌‌‌‌بندی مشاغل (20 امتیاز) ‌‌بر اساس جدول زیر

اجرای به موقع طرح طبقه‌‌‌‌‌بندی مشاغل تا 3ماه بعد از انعقادقرارداد پیمانکاری 3 تا 6 بعد از انعقادقرارداد پیمانکاری بیشتر از 6 ماه بعد از انعقاد  قرارداد پیمانکاری
امتیاز 20 10 5

2- ارسال به موقع نسخ قرارداد پیمانکاری ‌‌‌‌‌(10 امتیاز) ‌‌بر اساس جدول زیر

ارسال به موقع نسخ قرارداد پیمانکاری تا 3 ماه بعد از انعقاد قرارداد پیمانکاری 3 تا 6 ماه بعد انعقادقرارداد پیمانکاری بیشتر از 6 ماه بعد از انعقاد قرارداد پیمانکاری
امتیاز 10 5 0

3- اجرای صحیح قانون کار و مقررات تبعی ‌‌‌‌‌(20 امتیاز)

این شاخص از نسبت تعداد شکایت‌های کارگران در یک سال گذشته منتهی به تاریخ درخواست رتبه‌‌‌‌‌بندی که منجر به صدور آرای قطعی مبنی بر محکومیت شرکت در مراجع حل اختلاف شده است تقسیم بر تعداد کل کارکنان طرف قرارداد شرکت مطابق جداول زیر محاسبه‌‌ می‌شود:

نسبت تعداد شکایات به تعداد کل کارکنان

(در کارگاه‌های بیشتر از 100 نفر کارگر)

کمتر از 3 درصد 5-3 درصد بیشتر از 5 درصد
امتیاز 20 10 0

 

نسبت تعداد شکایات به تعداد کل کارکنان

(در کارگاه‌های کمتر از 100 نفر کارگر)

کمتر از 2 درصد 3-2 درصد بیشتر از 3 درصد
امتیاز 20 10 0

4– آموزش‌های حرفه‌ای تخصصی مکمل ‌‌‌‌‌(20 امتیاز): منظور سایر آموزش‌های حرفه‌ای تخصصی است که در مراکز و آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای ارائه‌‌ می‌گردد. این آموزش‌‌‌ها اختیاری بوده و علاوه بر آموزش‌های حرفه‌ای الزامی، منجر به افزایش سطح آگاهی و توانمندسازی مدیران و کارکنان شرکت‌‌های خدماتی در فعالیت‌های شرکت‌‌ می‌گردد. امتیازات آموزش‌های حرفه‌ای تخصصی مکمل به ازای هر 50 ساعت آموزش 1 امتیاز منظور‌‌ می‌گردد و مجموع آن نمی‌تواند بیشتر از 20 امتیاز باشد.

محتوی آموزشی به شرح جدول پیوست شماره 3‌‌ می‌باشد.

ضریب ارزشیابی (vمطابق با فرمول زیر محاسبه‌‌ می‌شود:

شناسنامه قانون | f 009

تبصره: ضریب ارزشیابی‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌تواند کل امتیازات مکتسبه شرکت را تا 70 درصد افزایش دهد.

نحوه تعیین امتیازات و تعیین رتبه:

‌‌‌‌ماده 33– امتیاز نهایی شرکت برای رتبه از رابطه زیر بدست‌‌ می‌آید:

v (E+P+O+Sمجموع امتیازات شرکت برای احراز رتبه

‌‌‌‌ماده 34– رتبه شرکت با توجه به امتیاز حاصله در ‌‌‌‌ماده 10 مطابق با جدول زیر تعیین‌‌ می‌شود:

جدول تعیین رتبه شرکت با احراز امتیازات

رتبه شرکت امتیاز مکتسبه حداکثر مبلغ قرارداد پیمانکاری (سالانه – ریال)
7 تا 4000 000؍000؍000؍50
6 4001 تا5000 000؍000؍000؍150
5 5001 تا6000 000؍000؍000؍350
4 6001 تا7000 000؍000؍000؍750
3 7001 تا8000 000؍000؍000؍1500
2 8001 تا9000 000؍000؍000؍3500
1 9001 و بیشتر 000؍000؍000؍3500 و بیشتر

‌‌تبصره 1- همه ساله حداکثر مبالغ قرارداد پیمانکاری هر رتبه، با توجه به ضریب تعدیل سالانه افزایش ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهد یافت.

ضریب تعدیل سالانه حداکثر مبلغ قرارداد پیمانکاری از فرمول زیر بدست‌‌ می‌آید:

[(درصد نرخ تورم منتهی به سال قبل ×3؍0) + ‌‌‌‌‌(درصد افزایش حداقل مزد کارگران در همان سال ×7؍0)] +1

‌‌تبصره 2- مطابق ‌‌‌‌ماده 10 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 16؍1؍1396 مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است.

‌‌‌‌ماده 35– هیچ یک از مدیران و اعضای ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هیات مدیره شرکت نباید مشمول اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی (ممنوعیت شغلی) و تبصره 1 ‌‌‌‌ماده 1 قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت مصوب 1372 (قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی) باشند و به هنگام تقاضای تعیین رتبه بایستی تعهد نامه محضری لازم در این خصوص ‌‌‌‌‌امضاء و ارائه نمایند. علاوه بر آن دستگاه‌های اجرایی به هنگام انعقاد قرارداد پیمانکاری با شرکت‌ها لازم است در این خصوص اطمینان حاصل و تعهد نامه‌های لازم را از شرکت اخذ نمایند.

‌‌ماده 36- مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌‌‌ها و روسای ادارات شهرستان‌‌‌ها مسئول نظارت بر حسن اجرای مفاد این ‌‌دستورالعمل‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌باشند.

این دستورالعمل مشتمل بر 36 ‌‌‌‌ماده و 26 تبصره تنظیم و جایگزین دستورالعمل شماره 14971 مورخ 9؍2؍1388 و دستورالعمل شماره 103847 مورخ 22؍6؍1399 گردیده است.

حاتم شاکرمی- معاون روابط کار

شناسنامه قانون | %D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84 001

شناسنامه قانون | %D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84 002

شناسنامه قانون | %D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84 003

شناسنامه قانون | %D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84 004

شناسنامه قانون | %D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84 005

شناسنامه قانون | %D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84 006

شناسنامه قانون | %D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84 007

شناسنامه قانون | %D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84 008

شناسنامه قانون | %D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84 009

شناسنامه قانون | %D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84 010

شناسنامه قانون | %D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84 011

شناسنامه قانون | %D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84 012

شناسنامه قانون | %D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84 013

شناسنامه قانون | %D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84 014

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام