کتاب استخدامی اداری ها
مقررات کار

اصلاحیه دستورالعمل سازش درون کارگاهی

اصلاحیه دستورالعمل سازش درون کارگاهی (بخشنامه شماره ۱۷۹۲۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۷ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها

با عنایت به ابلاغ دستورالعمل سازش درون کارگاهی به شماره ۱۶۸۸۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۷ و به منظور رفع ابهامات مطرح شده، اصلاحیه دستورالعمل مزبور جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

اصلاحیه دستورالعمل سازش درون کارگاهی

۱- ماده ۱ دستورالعمل به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

ماده ۱- در صورت اختلاف بین کارگر، کارآموز و کارفرما و عدم حصول سازش مستقیم بین طرفین افراد مذکور در اجرای ماده (۱۵۷) قانون کار و قبل از اقامه دعوا در مراجع حل اختلاف کار، درخواست کتبی خود مبنی بر ایجاد سازش را به تشکل کارگری مستقر در کارگاه (شورای اسلامی کار، انجمن صنفی کارگران، نماینده کارگران کارگاه) ارائه می‌دهند. در کارگاه‌هایی که تشکل کارگری در آن‌ها تشکیل نشده است، مراجع حل اختلاف کار با تقاضای ذی‌نفع، به دعوا رسیدگی می‌نمایند.

۲- ماده ۲ دستورالعمل حذف می‌گردد.

۳- ماده ۵ دستورالعمل به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

ماده ۵- چنانچه ظرف مدت ۵ روز کاری از تاریخ وصول درخواست سازش، جلسه سازش تشکیل نشده یا سازش حاصل نگردد، تشکل کارگری مستقر در کارگاه، موضوع «عدم سازش» را گواهی نموده و به کارگر یا کارآموز و کارفرما برای ارائه و طرح دعوا در مراجع حل اختلاف کار تحویل می‌دهد. چنانچه تشکل کارگری از ارائه «گواهی عدم سازش» در ظرف مدت ۵ روز کاری از تاریخ وصول درخواست سازش، به ذی‌نفع خودداری نماید، ذی‌نفع می‌تواند بدون ارائه گواهی مزبور در مراجع حل اختلاف کار اقامه دعوا نماید.

۴- ماده ۶ دستورالعمل به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده ۶- در صورت حصول سازش، تشکل کارگری مستقر در کارگاه مبادرت به تنظیم «سازش‌نامه» می‌نماید؛ سازش‌نامه مزبور به امضای کارگر یا کارآموز و کارفرما و نماینده یا نمایندگان تشکل کارگری مستقر در کارگاه خواهد رسید.

۵- ماده ۹ دستورالعمل به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده ۹- چنانچه موضوع سازش قطع رابطه کارگر باشد و طرفین در خصوص قطع رابطه و انجام تسویه حساب به توافق برسند، تاریخ بیکاری کارگر و ارادی یا غیرارادی بودن آن در سازش‌نامه درج می‌شود.

۶- ماده۱۰ دستورالعمل به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

ماده ۱۰- بعد از حصوص سازش و صدور سازش‌نامه، طرفین بر اساس مفاد سازش‌نامه عمل می‌نمایند، لکن در صورتی که طرفین از اجرای مفاد سازش‌نامه خودداری کنند یا در صورت اعتراض هر یک از طرفین به سازش، مراجع حل اختلاف کار به موضوع رسیدگی می‌نمایند.

۷- ماده ۱۲ دستورالعمل به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده ۱۲- چنانچه اختلاف بین کارگر، کارآموز و کارفرما ناشی از تصمیم کمیته انضباطی باشد، طرفین طبق مواد این دستورالعمل فرآیند سازش را در کارگاه سپری نموده و سپس در صورت لزوم در مراجع حل اختلاف کار اقامه دعوا می‌نمایند.

۸- این اصلاحیه در (۸) بند و در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۷ به تصویب رسید و سایر مفاد «دستورالعمل سازش درون کارگاهی» به شماره ۱۶۸۸۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۷ کماکان به قوت خود باقی می‌باشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی- سیدصولت مرتضوی

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام