کتاب استخدامی اداری ها
مقررات کار

نحوه محاسبه حقوق و دستمزد سال 99 | دانلود فایل اکسل

محاسبات حقوق و دستمزد سال ۹۹ | حداقل حقوق ۹۹

روش محاسبه مبلغ حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۹ (به همراه آخرین تغییرات بخشنامه افزایش حقوق ۹۹ کارگران)

شناسنامه قانون | اکسل محاسبه حقوق و دستمزد ۹۹

نحوه محاسبه مزد از ابتدای تیرماه ۱۳۹۹

مستندات مربوط:

اصلاح بخشنامه دستمزد 99

جدول حقوق و دستمزد 99

الف) برای محاسبه حقوق سال ۱۳۹۹ کارکنان ( از ابتدای تیرماه ۱۳۹۹ ) می بایستی حقوق پایه اسفندماه وی تقسیم بر ۲۹ ( تعداد روزهای اسفندماه ) گردد تا مزد روزانه وی به دست آید.

منظور از حقوق پایه اسفند ماه ، مجموع حقوق پایه و مزد سنوات ( پایه سنوات ) وی در سال ۱۳۹۸ می باشد.

سپس مزد روزانه وی ضرب در عدد ثابت ۱.۱۵ می شود و با رقم ۵۵.۳۳۸ ریال جمع می گردد ، رقم حاصله عبارت است از مزد روزانه وی در سال ۱۳۹۹.

ب) مزد روزانه در تیرماه ، ضرب در عدد ۳۱ ( تعداد روزاهای تیرماه ) ، و در مهرماه ضرب در عدد ۳۰ ( تعداد روزهای مهرماه ) می گردد.

ج) کلیه کارگران در سال ۱۳۹۹، از سالروز استخدام خود در هر کارگاه ( و یا از سالروز برقراری آخرین پایه سنوات خود در آن کارگاه ) مستحق دریافت روزانه ۳۳.۳۳۳ ریال ( به عنوان پایه سنوات ) می باشند که به مبلغ مزد روزانه اضافه می شود.

فرمول محاسبه نیز به شرح زیر می باشد:

[(حقوق اسفند ماه سال ۹۸ ، تقسیم بر ۲۹، ضرب در ۳۰ ) × ۱.۱۵] + ۵۵.۳۳۸ ریال : نرخ مزد روزانه کارگر در سال ۱۳۹۹

بر این اساس:

حداقل مزد روزانه

از ابتدای تیرماه ۱۳۹۹

بدون پایه سنوات

۶۳۶.۸۰۹ ریال

     حداقل حقوق ماه های ۳۰ روزه     

از ابتدای تیرماه ۱۳۹۹

بدون پایه سنوات

۱۹.۱۰۴.۲۷۰ ریال

     حداقل حقوق ماه های ۳۱ روزه     

از ابتدای تیرماه ۱۳۹۹

بدون پایه سنوات

۱۹.۷۴۱.۰۷۹ ریال

پایه سنوات هر روز

از ابتدای تیرماه ۱۳۹۹

۳۳.۳۳۳ ریال

پایه سنوات ماهانه

از ابتدای تیرماه ۱۳۹۹

در ماه های ۳۰ روزه

۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال

پایه سنوات ماهانه

از ابتدای تیرماه ۱۳۹۹

در ماه های ۳۰ روزه

۱.۰۳۳.۳۳۳ ریال


 

نحوه محاسبه مزد در سه ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹

با توجه به بخشنامه صادر شده وزیر کار برای افزایش حقوق سال ۱۳۹۹ به روش زیر محاسبه خواهد شد:

۱– افزایش حقوق کارکنان حداقل بگیر :

یعنی کسانی که در سال ۹۸ ، حداقل حقوق ۱۵،۱۶۸،۸۱۰ رو دریافت میکردند ، در سال ۹۹ با ۲۱٪ افزایش به صورت زیر محاسبه میشود:

۱۸،۳۵۴،۲۷۰ = ۱٫۲۱ * ۱۵،۱۶۸،۸۱۰ محاسبه با ضریب ۲۱ درصدی حقوق ماهانه در سال ۹۹ 

روش محاسبه وزارت کار ۱۵ درصدی بعلاوه ماهانه به صورت ثابت مبلغ ۹۱۰,۱۴۰ ریال :

۱۸،۳۵۴،۲۷۰ = ۹۱۰,۱۴۰ +(۱٫۱۵ * ۱۵،۱۶۸،۸۱۰)

با توجه به بخشنامه که حداقل دستمزد روزانه ۶۱۱،۸۰۹ ریال تعیین شده که روش محاسبه آن به صورت زیر است:

با روش ۲۱ درصدی:

۶۱۱،۸۰۹ = ۱٫۲۱ * ۵۰۵،۶۲۷

۱۸،۳۵۴،۲۷۰ = ۳۰ * ۶۱۱،۸۰۹

با روش ۱۵ درصدی بعلاوه روزانه ۳۰،۳۳۸

۶۱۱،۸۰۹ =۳۰،۳۳۸ + (۱٫۱۵ * ۵۰۵،۶۲۷)

۲- افزایش حقوق کارکنان سایر سطوح مزدی:

این بند در مورد کسانی میباشد که در سال گذشته بیشتر از حداقل حقوق وزارت کار دریافت میکردند ، مثلا روزانه ۶۰۰،۰۰۰ ریال ،نتیجتا روش محاسبه دستمزد روزانه به شرح زیر هست :

مبلغ افزایش سایر سطوح مزدی ۱۵ درصد بعلاوه ۳۰،۳۳۸ روزانه میباشد.

۷۲۰،۳۳۸ = ۳۰،۳۳۸ + ۱٫۱۵ * ۶۰۰،۰۰۰ 

پس از محاسبه دستمزد روزانه با ضرب عدد به دست آمده، در ۳۰ ، دستمزد ماهانه شخص تعیین میشود:

‭۷۲۰،۳۳۸ * ۳۰ = ‭۲۱,۶۱۰,۱۴۰‬

۳-حق اولاد :(مشمول مالیات ، معاف از بیمه)

به استناد بند ۲ ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی ، میزان حق اولاد معادل ۳ روز حداقل دستمزد روزانه هرساله هست، بنابراین حق اولاد به ازای هر فرزند در سال ۱۳۹۹ (۹۹) میشود:

۱،۸۳۵،۴۲۷ = ۳ * ۶۱۱،۸۰۹

۴- پایه سنواتی :(مشمول بیمه و مالیات)

به تمامی کارگرانی که بیشتر از یکسال در یک کارگاه کار کرده باشند ، پایه سنواتی تعلق میگیره ، در مصوبه حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۹، پایه سنواتی بابت سال اول روزانه ۵۸،۳۳۳ ریال تعیین شده که باید به صورت ماهانه ۱،۷۵۰،۰۰۰ ریال به کارکنان پرداخت شود .

۵- بن کالا : (مشمول بیمه و مالیات)

مبلغ بن کالا در سال ۹۹ (۱۳۹۹) به میزان ۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال مصوب شده است.

۶- حق مسکن : (مشمول بیمه و مالیات)

حق مسکن در سال ۹۹ (۱۳۹۹) فعلا به میزان ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال است ، در صورت افزایش باید منتظر مصوبه هیئت دولت بود.

 در جدول زیر میزان حقوق و دستمزد کارگران در سال 99 به همراه فرمول و نحوه محاسبه هر یک آورده شده است. در ادامه هم فایل اکسل نمونه برای محاسبه حقوق و دستمزد جهت دانلود قرار داده شده است.

شرح حقوق و مزایا

مبلغ ( ریال)

نحوه محاسبه

حقوق  مبنا (یک ساعت)

83,466

(دستمزد روزانه سال 99 )  /  (7.33)

حقوق  مبنا (یک روز)

611,809

  (دستمزد روزانه سال 98 ) + (1.15)*(30.338)

حقوق مبنا ( 30 روز )

18,354,270

(دستمزد روزانه سال 99 ) *  (30)

حقوق مبنا ( 31 روز )

18,966,079

(دستمزد روزانه سال 99 ) *  (31)

مزد سنوات ( یک روز)

58,333

گروه یک بخشنامه

مزد سنوات ( یک ماه )

1,749,990

(مزد سنوات گروه یک در سال 99 ) *  (30)

اضافه کا ری ( یک ساعت )

116,852

(دستمزد روزانه سال 99 )  *  (7.33)  /  (1.40)

تعطیل کاری ( یک ساعت )

116,852

(دستمزد روزانه سال 99 )  *  (7.33)  /  (1.40)

ماموریت (یک ساعت)

100,159

(دستمزد روزانه سال 99 )  *  (7.33)  /  (1.20)

شب کاری ( یک ساعت )

112,679

(دستمزد روزانه سال 99 )  *  (7.33)  /  (1.35)

نوبت کاری (صبح و عصر)

1,835,427

(دستمزد روزانه سال 99 )  *  (30)  *  (10%)

نوبت کاری ( صبح وعصر و شب )

2,753,141

(دستمزد روزانه سال 99 )  *  (30)  *  (15%)

نوبت کاری ( صبح وشب و( عصر و شب)

4,129,711

(دستمزد روزانه سال 99 )  *  (30)  *  (22.5%)

حق اولاد ( یک نفر) محدودیت تعداد اولاد وجود ندارد

1,835,427

(دستمزد روزانه سال 99 ) *  (3)

کمک هزینه  اقلام مصرفی خانوار ( حق بن )

4,000,000

مزایای مستمر ماهانه  مشمول بیمه

کمک هزینه مسکن

1,000,000

مزایای مستمر ماهانه

حداقل عیدی یک سال

36,708,540

(دستمزد روزانه سال 99 )  *  (60)

حداکثر عیدی یک سال

55,062,810

(دستمزد روزانه سال 99 )  *  (90)

معافیت مالیاتی ماهانه

30,000,000

ماده 84 و 85 ق م م

کف حداقل بیمه روزانه

611,809

بخنامه سازمان تامین اجتماعی

سقف حداکثر بیمه روزانه

4,282,663

محاسبه حقوق و دستمزد سال ۹۹ در اکسل

محاسبه حقوق و دستمزد سال ۹۹ بصورت هوشمند در اکسل ، در این اکسل شما پس از پاسخگوئی به ۶ سوال میتوانید حقوق سال ۹۹ کارگران را بصورت هوشمند و قانونی محاسبه کنید این اکسل شما را راهنمائی میکند که حقوق سال ۹۹ کارگر چه مبلغی باید باشد محاسبات کاملا بر اساس قانون انجام شده است از جمله محاسبات این فایل میتوان به محاسبه حقوق سال ۹۹ کارگران برای ماه های ۳۰ و ۳۱ روزه در دو حالتی که حداقل حقوق قانونی ملاک افزایش باشد یا مبلغی بالاتر از ان از جمله محاسبات دیگر این فایل میتوان به محاسبه پایه سنوات برای سال ۱۳۹۹ اشاره کرد.

سایر قابلیت های محاسبه حقوق و دستمزد سال ۹۹ بصورت هوشمند در اکسل :

  • محاسبه حقوق پایه
  • محاسبه پایه سنوات
  • محاسبه بن و مسکن
  • محاسبه حق اولاد
  • محاسبه حقوق یکساعت اضافه کاری
  • محاسبه حقوق یکساعت شبکاری اشاره نمود

از جمله نکات قابل توجه در برنامه محاسبه حقوق و دستمزد مربوط است به شرایط دریافت پایه سنوات و حق اولاد در ارتباط با پایه سنوات در نظر داشته باشید  نرخ پایه سنوات در سال ۱۳۹۹ در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه کرده باشند یا خیر، روزانه ۵۸.۳۳۳ ریال (پنجاه و هشت هزار و سیصد و سی و سه ریال) تعیین می‌گردد.

و در ارتباط با حق اولاد داشتن حداقل ۷۲۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه ملاک شمول ان به کارگر است . همچنین فرزندان کارگر اعم از مذکر و مونث هر دو باید زیر ۱۸ سال باشند و اگر بالای ۱۸ سال هستند باید به تحصیل اشتغال داشته باشند .

 

 

مطالب تکمیلی

نحوه صحیح محاسبه پایه حقوق سال ۹۹ سایر سطوح مزدی چیست؟

به طور مثال اگر فردی در سال ۹۵ با پایه حقوق ۱/۰۰۰/۰۰۰تومان مشمول پایه سنواتی ماهیانه ۳۰۰۰۰تومان شده باشد پایه حقوق ۱/۰۳۰/۰۰۰تومان خواهد بود 

با افزایش سال ۹۶ در سایر سطوح ۱۲در صد به اضافه روزانه۶۷۶۸ریال وبا پایه سنواتی ماهیانه ۵۱۰۰۰تومان به شرح زیر خواهد بود 

 ،۱/۰۳۰/۰۰۰+ ۱۲درصد+۲۰۳۰۴+۵۱۰۰۰که میشود معادل۱/۲۲۴/۹۰۴

حال با افزایش مزد سال ۹۷محاسبه به روش زیر خواهد بود ۱/۲۲۴/۹۰۴+۱۰/۴درصد+۸۴۶۰۰+ ۵۱۰۰۰تومان یعنی معادل۱/۴۸۷/۸۹۴تومان

با افزایش ۱۳٪ مزد سال ۹۸ به علاوه ۸۷۰۴.۹ تومان ثابت مزدی و ۷۰۰۰۰ تومان پایه سنوات

۱/۴۸۷/۸۹۴+۱۳٪+۲۶۱۱۴۷+۷۰۰۰۰

که معادل مبلغ ۲/۰۱۲/۴۶۷ تومان به عنوان پایه حقوق ۹۸ این فرد خواهد بود

با افزایش ۱۵٪ مزد سال ۹۹ برای سایر سطوح به علاوه ۳۰۳۳۸ ریال ثابت مزدی و ۱۷۵۰۰۰ تومان پایه سنوات برای این فرد

۲/۰۱۲/۴۶۷+۱۵٪+۹۱۰۱۴+۱۷۵۰۰۰

پایه حقوق سال ۹۹ این فرد برابر با ۲/۵۸۰/۳۵۱ تومان خواهد بود

مطالب مرتبط:

 

– نحوه محاسبه حقوق و دستمزد سال 98 | با مثال عملی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام