کتاب استخدامی اداری ها
مقررات کاردانلود

آنالیز جداول مزد ۱۴۰۰ گروه های ۲۰ گانه طبقه بندی مشاغل قانون کار

آنالیز مزد طبقه بندی مشاغل ۱۴۰۰ قانون کار ۲۰ گروه شغلی

مستندات مربوط:

بخشنامه دستمزد ۱۴۰۰

جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۰

آنالیز جداول مزد ۱۴۰۰ گروه های ۲۰ گانه طبقه بندی مشاغل قانون کار

گروه

پایه سنوات

مزد شغل

مزد ساعتی عادی

دانلود آنالیز مزدی

۱ ۴۶.۶۶۷ ۸۸۵.۱۶۵ ۱۲۰.۷۵۹ آنالیز مزد گروه ۱ سال ۱۴۰۰
۲ ۴۶.۸۶۷ ۸۸۷.۵۱۲ ۱۲۱.۰۷۹ آنالیز مزد گروه ۲ سال ۱۴۰۰
۳ ۴۷.۰۶۷ ۸۸۹.۸۵۹ ۱۲۱.۴۰۰ آنالیز مزد گروه ۳ سال ۱۴۰۰
۴ ۴۷.۲۶۷ ۸۹۲.۲۰۹ ۱۲۱.۷۲۰ آنالیز مزد گروه ۴ سال ۱۴۰۰
۵ ۴۷.۴۶۷ ۸۹۴.۵۶۸ ۱۲۲.۰۴۲ آنالیز مزد گروه ۵ سال ۱۴۰۰
۶ ۴۷.۶۶۷ ۸۹۷.۶۹۵ ۱۲۲.۴۶۹ آنالیز مزد گروه ۶ سال ۱۴۰۰
۷ ۴۷.۸۶۷ ۹۰۰.۸۲۷ ۱۲۲.۸۹۶ آنالیز مزد گروه ۷ سال ۱۴۰۰
۸ ۴۸.۰۶۷ ۹۰۳.۹۶۶ ۱۲۳.۳۲۴ آنالیز مزد گروه ۸ سال ۱۴۰۰
۹ ۴۸.۲۶۷ ۹۰۷.۸۸۲ ۱۲۳.۸۵۸ آنالیز مزد گروه ۹ سال ۱۴۰۰
۱۰ ۴۸.۴۶۷ ۹۱۱.۸۰۱ ۱۲۴.۳۹۳ آنالیز مزد گروه ۱۰ سال ۱۴۰۰
۱۱ ۴۸.۶۶۷ ۹۱۶.۴۹۸ ۱۲۵.۰۳۴ آنالیز مزد گروه ۱۱ سال ۱۴۰۰
۱۲ ۴۹.۰۶۷ ۹۲۱.۲۰۲ ۱۲۵.۶۷۶ آنالیز مزد گروه ۱۲ سال ۱۴۰۰
۱۳ ۴۹.۴۶۷ ۹۲۵.۸۹۹ ۱۲۶.۳۱۶ آنالیز مزد گروه ۱۳ سال ۱۴۰۰
۱۴ ۴۹.۸۶۷ ۹۳۲.۱۶۷ ۱۲۷.۱۷۱ آنالیز مزد گروه ۱۴ سال ۱۴۰۰
۱۵ ۵۰.۲۶۷ ۹۳۸.۴۳۳ ۱۲۸.۰۲۶ آنالیز مزد گروه ۱۵ سال ۱۴۰۰
۱۶ ۵۰.۶۶۷ ۹۴۴.۷۱۶ ۱۲۸.۸۸۳ آنالیز مزد گروه ۱۶ سال ۱۴۰۰
۱۷ ۵۱.۰۶۷ ۹۵۲.۵۳۸ ۱۲۹.۹۵۱ آنالیز مزد گروه ۱۷ سال ۱۴۰۰
۱۸ ۵۱.۴۶۷ ۹۶۰.۴۹۱ ۱۳۱.۰۳۶ آنالیز مزد گروه ۱۸ سال ۱۴۰۰
۱۹ ۵۱.۸۶۷ ۹۶۹.۶۴۷ ۱۳۲.۲۸۵ آنالیز مزد گروه ۱۹ سال ۱۴۰۰
۲۰ ۵۲.۲۶۷ ۹۷۹.۱۷۷ ۱۳۳.۵۸۵ آنالیز مزد گروه ۲۰ سال ۱۴۰۰

تنظیم: شرکت فردادآوران امید سیستان

تلفن تماس مدیریت: ۰۹۱۲۹۳۶۱۶۴۴

مطالب مرتبط:

حداقل حقوق و مزایا سال ۱۴۰۰ چقدر است؟

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام