کتاب استخدامی اداری ها
مقررات کار

انتشار جدول مزد ۲۰ گروه شغلی طبقه بندی مشاغل در سال ۱۴۰۰

جدول مزد طرح طبقه بندی مشاغل ۲۰ گروه شغلی ۱۴۰۰ از گروه شغلی ۱ تا ۲۰ شامل مزد شغل و مزد پایه (سنوات) مصوب بخشنامه مزد ۱۴۰۰ قانون کار است.

طرح طبقه بندی مشاغل چیست؟

در مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار هدف از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری و استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و نیز مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه عنوان شده است. در دو نوع از کارگاه ها اجرای طرح طبقه بندی مشاغل موضوع مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار الزامی است:

۱- کارگاه های دارای ۵۰ نفر کارگر و بیشتر

۲- شرکت های خدماتی (پیمانکاری و تامین نیروی انسانی) طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی

در کارگاه های مشمول طبقه بندی مشاغل کارفرما مکلف است طرح را پیاده سازی کرده و طرح را برای کلیه کارگران اعم از قرارداد دائم، موقت، پاره وقت و … اعمال نماید. حتی اگر کارگاه اصلی مشمول طرح طبقه بندی مشاغل باشد و در همان کارگاه پیمانکاری وارد شود پیمانکار نیز مکلف است ضوابط طرح طبقه بندی کارگاه اصلی را در خصوص کارگران خود رعایت نماید.

مزد کارگران طرح طبقه بندی مشاغل از دو قسمت تشکیل می گردد: ۱- مزد شغل یا مزد گروه و ۲- مزد پایه (برای کارگران با سابقه یک سال تمام و بیشتر)؛ که مجموع مزد شغل یا مزد گروه و مزد پایه مزد مبنا را تشکیل می دهد.

نحوه تعیین مزد شغل یا مزد گروه کارگران مشمول طرح طبقه بندی مشاغل

۱- کارگاه های با تعداد ۵۰ نفر کارگر و بیشتر

در این کارگاه ها طرح ویژه هر کارگاه توسط اشخاص و افراد دارای مجوز اجرای طرح طبقه بندی مشاغل از وزارت کار طرح طبقه بندی کارگاه را طبق شرایط هر کارگاه تهیه می نمایند. طرح تهیه شده به تایید وزارت کار رسیده و پس از آن در کارگاه اجرا می شود. تاریخ اجرای طرح نیز از تاریخ شمول طرح در کارگاه است.

بنابراین در چنین کارگاه هایی تعیین مزد گروه و مزد شغل طبق طرح ویژه همان کارگاه قابل تعیین است و بدون دسترسی به طرح کارگاه تعیین مزد کارگران مقدور نیست.

در چنین کارگاه هایی کمیته طبقه بندی مشاغل تشکیل شده و کلیه امورات مربوط تغییر گروه، شغل، وظایف و … کارگران باید به تایید کمیته مزبور برسد.

۲- شرکت های خدماتی (پیمانکاری و تامین نیروی انسانی) طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی

برابر با دستورالعمل اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل شرکت های خدماتی کلیه شرکت های خدماتی ملزم هستند مشاغل کارگران خود را با یکی از مندرج در فهرست مشاغل طرح طبقه‌بندی مشاغل تطبیق داده و حداقل مزد شغل و مزد گروه و مزد پایه (سنوات) از گروه شغلی ۱ تا ۲۰ را به کارگران پرداخت نمایند.

منبع: کارتابان

همانگونه که اشاره شد مزد گروه و مزد شغل طرح طبقه بندی خاص کارگاه های بالای ۵۰ نفر حالت اختصاصی دارد. جداولی که در ادامه ارائه می شود صرفا مربوط به طرح طبقه بندی مشاغل شرکت های خدماتی (پیمانکاری و تامین نیروی انسانی) طرح قرارداد با دستگاه های اجرایی است.

جداول مزد ۱۴۰۰ گروه های ۲۰ گانه طرح طبقه بندی مشاغل

گروه شغلی

پایه سنوات

مزد شغل

مزد یک ساعت کار عادی

۱ ۴۶.۶۶۷ ۸۸۵.۱۶۵ ۱۲۰.۷۵۹
۲ ۴۶.۸۶۷ ۸۸۷.۵۱۲ ۱۲۱.۰۷۹
۳ ۴۷.۰۶۷ ۸۸۹.۸۵۹ ۱۲۱.۴۰۰
۴ ۴۷.۲۶۷ ۸۹۲.۲۰۹ ۱۲۱.۷۲۰
۵ ۴۷.۴۶۷ ۸۹۴.۵۶۸ ۱۲۲.۰۴۲
۶ ۴۷.۶۶۷ ۸۹۷.۶۹۵ ۱۲۲.۴۶۹
۷ ۴۷.۸۶۷ ۹۰۰.۸۲۷ ۱۲۲.۸۹۶
۸ ۴۸.۰۶۷ ۹۰۳.۹۶۶ ۱۲۳.۳۲۴
۹ ۴۸.۲۶۷ ۹۰۷.۸۸۲ ۱۲۳.۸۵۸
۱۰ ۴۸.۴۶۷ ۹۱۱.۸۰۱ ۱۲۴.۳۹۳
۱۱ ۴۸.۶۶۷ ۹۱۶.۴۹۸ ۱۲۵.۰۳۴
۱۲ ۴۹.۰۶۷ ۹۲۱.۲۰۲ ۱۲۵.۶۷۶
۱۳ ۴۹.۴۶۷ ۹۲۵.۸۹۹ ۱۲۶.۳۱۶
۱۴ ۴۹.۸۶۷ ۹۳۲.۱۶۷ ۱۲۷.۱۷۱
۱۵ ۵۰.۲۶۷ ۹۳۸.۴۳۳ ۱۲۸.۰۲۶
۱۶ ۵۰.۶۶۷ ۹۴۴.۷۱۶ ۱۲۸.۸۸۳
۱۷ ۵۱.۰۶۷ ۹۵۲.۵۳۸ ۱۲۹.۹۵۱
۱۸ ۵۱.۴۶۷ ۹۶۰.۴۹۱ ۱۳۱.۰۳۶
۱۹ ۵۱.۸۶۷ ۹۶۹.۶۴۷ ۱۳۲.۲۸۵
۲۰ ۵۲.۲۶۷ ۹۷۹.۱۷۷ ۱۳۳.۵۸۵

آنالیز مزدی گروه های ۲۰ گانه طبقه بندی مشاغل ویژه شرکت های خدماتی

جدول آنالیز مزدی گروه های ۲۰ گانه طبقه بندی مشاغل ویژه شرکت های خدماتی برای کمک به شرکت های خدماتی برای برآورد قیمت‌ها جهت شرکت در مناقصه ها تنظیم شده اند. در جدول آنالیز مزدی هر گروه شغلی هزینه تمام شده هر کارگر با گروه شغلی مشخص در طول یک ماه با حالت های مختلف محاسبه شده است.

نمونه جدول آنالیز مزدی گروه های ۲۰ گانه به صورت زیر است.

جدول مزد طبقه بندی مشاغل ۱۴۰۰

برای دانلود آنالیز سایر گروه ها (گروه شغلی ۱ تا گروه شغلی ۲۰) بر روی لینک زیر کلیک کنید.

آنالیز مزدی گروه های ۲۰ گانه طبقه بندی مشاغل ویژه شرکت های خدماتی

شناسنامه قانون | 1736 541

2 دیدگاه

  1. باسلام آیا مهندس عمران شاغل در کارگاهای ساختمانی -راه سازی و مشاوره جزو طرح طبقه بندی مشاغل هستن یا نه؟ حقوق و مزایایی آنها درصورت نداشتن قراردادچگونه پرداخت میشود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام