کتاب استخدامی اداری ها
وزارت کشور

‌قانون اصلاح تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوری

‌قانون اصلاح تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري و الحاق يك تبصره به آن (مورخ ۱۸/۱/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی)

ماده واحده – از تاريخ تصويب اين قانون تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري به شرح زير اصلاح و تبصره ۴ به آن الحاق‌ مي‌گردد.

تبصره ۳- وزارت كشور موظف است حداكثر ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين قانون لايحه قانوني محدوده حوزه‌هاي انتخاباتي را همراه با جداول‌و نقشه مربوط تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

تبصره ۴- دولت موظف است ظرف ۳ ماه از تاريخ تصويب اين قانون آمار جمعيت شهرها را توسط مركز آمار و آمار جمعيت روستاها را توسط جهاد‌سازندگي با استفاده از نتايج آمارگيريهاي انجام شده كشور بر آورد و به وزارت كشور اعلام نمايد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز يكشنبه هجدهم فروردين ماه يك هزار و سيصد و شصت و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در‌تاريخ ۲۱/۱/۱۳۶۴ به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است.

رييس مجلس شوراي اسلامي- اكبر هاشمي

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام