کتاب استخدامی اداری ها
مجموعه قوانینوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

قانون اجازه تأسیس مطب

قانون اجازه تأسیس مطب

ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون تاسیس هر نوع مطب پزشکان و پلی کلینیک پزشکان و دندانپزشکان و متخصصین رشته های مختلف پزشکی و تغییر محل مطب نامبردگان از شهری به شهر دیگر باید با اجازه وزارت بهداری و کسب پروانه باشد.

تبصره ۱ – پزشکان و دندانپزشکان و متخصصین رشته های مختلف پزشکی که تا تاریخ تصویب این قانون دارای مطب هستند موظف به درخواست پروانه می باشند و وزارت بهداری مکلف است در محلهای فعلی برای آنان پروانه صادر نماید.

تبصره ۲ – پزشکان و دندانپزشکانی که از شروع جنگ تحمیلی (۱/۷/۵۹) از محلهای جنگی و سایر استانها تغییر محل داده و در تهران مطب احداث نموده اند پس از خاتمه جنگ ملزم به بازگشت به محل سابق خود می باشند.

تبصره ۳ – آیین نامه اجرایی این قانون از تاریخ تصویب به مدت سه ماه از طرف وزارت بهداری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز سه شنبه هجدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است .

رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام