کتاب استخدامی اداری ها
مجموعه قوانینوزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (مصوب ۱۳۹۸/۰۴/۲۴)

قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با تمامی اختیارات و وظایفی که به‌ موجب قوانین و مقررات در مواردی که مغایر شرع نیست با رعایت بند «د» ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ /۱۲ /۱۳۹۵ و بدون توسعه تشکیلات و افزایش نیروی انسانی به «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» تبدیل می ‌شود.

تبصره ۱ – کلیه امکانات، اموال و نیروی انسانی سازمان مزبور در اختیار وزارتخانه جدید قرار می ‌گیرد.

تبصره ۲ – شرح وظایف این وزارتخانه مطابق قوانین مورد عمل سازمان مذکور خواهد بود و دولت موظف است تغییرات در شرح وظایف وزارتخانه جدید را حداکثر ظرف مدت یک ‌سال برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

تبصره ۳ – هرگونه افزایش نیروی انسانی، امکانات و بار مالی برای وزارتخانه موضوع این ماده‌ واحده در طول دوران اجرای برنامه ششم توسعه ممنوع است.

قانون فوق مشتمل بر ماده ‌واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و چهارم تیر‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۹ /۵ /۱۳۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام