کتاب استخدامی اداری ها
مجموعه قوانین

طرح ساماندهی تأمین و تربیت نیروی انسانی آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش

طرح ساماندهی تأمین و تربیت نیروی انسانی آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش

شناسنامه قانون- گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش در اجرای ماده (۱۰۰) آئین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور هفتگی مجلس است.

این طرح با طرح الحاق تبصره (۱۱) به ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی ثبت (۱۸۹) و طرح ساماندهی و تأمین و تربیت نیروی انسانی وزارت آموزش وپرورش ثبت (۵۰۵) و طرح اصلاح قانون الحاق یک تبصره به ماده الحاقی قانون تعیین ‌تکلیف استخدامی معلمین حق‌ التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش ثبت (۵۲۰) و طرح الحاق یک تبصره به ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش ثبت (۶۳۷) با هم ادغام شده است.

طرح ساماندهی تأمین و تربیت نیروی انسانی آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش

ماده ۱- وزارت آموزش و پرورش مکلف است از تاریخ ابلاغ این قانون نیروی انسانی آموزشی و پرورشی مورد نیاز خود را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه با احراز صلاحیت های اخلاقی، علمی و حرفه ای از طریق دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی صرفاً از یکی از دو روش زیر استخدام نماید:

الف- پذیرش دانشجو معلم (متعهدین خدمت وزارت آموزش و پرورش) از طریق آزمون سراسری به عنوان شیوه اصلی پذیرش معلمان.

ب- تامین مابقی نیاز نیروی انسانی از طریق آزمون استخدامی موضوع ماده (۲۸) اساسنامه دانشگاه فرهنگیان مصوب ۱۳۹۰/۱۰/۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی و ماده (۲) اساسنامه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مصوب ۱۳۷۹/۲/۱۷ شورای گسترش آموزش عالی، از میان دانش آموختگان دانشگاهها و مراکز و موسسات آموزش عالی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات وفناوری و نیز دانش آموختگان حوزوی مورد تایید شورای عالی حوزه های علمیه

ماده ۲- وزارت آموزش و پرورش مکلف است در آزمون های استخدامی موضوع ماده (۲۸) اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، برای افرادی که در امور آموزشی و پرورشی با واحدهای دولتی و غیردولتی وزارت آموزش و پرورش همکاری نموده اند، به ازای یکسال سابقه تمام وقت، ضریب یک و یک دهم (۱/۱) برای نمره مکتسبه آنها در آزمون، محاسبه نماید و به ازای هر سال سابقه بیشتر حداکثر تا پنج سال سابقه، این ضریب به میزان یک دهم (۰/۱) افزایش می یابد.

‌تبصره ۱- سوابق خدمت قابل قبول موضوع این ماده با رعایت میزان ساعات تدریس موظف در طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور موضوع ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با تایید وزارت آموزش و پرورش اعمال می‌گردد. در اجرای این حکم ساعات تدریس پاره وقت مشمولان موضوع این ماده تجمیع می شود.

‌تبصره ۲- به حداکثر سن مجاز مشمولان این ماده جهت شرکت در آزمون، به ازای داشتن هر سال سابقه همکاری، یکسال اضافه می شود بگونه ای که به هیچ وجه سن این افراد از ۴۵ سال تمام بیشتر نباشد.

‌تبصره ۳- مشمولان این ماده براساس رشته تحصیلی و یا تجربه مرتبط که در آیین نامه اجرایی این قانون شرایط و مدت آن مشخص می گردد، در آزمون شرکت می نمایند.

ماده ۳- وزارت آموزش و پرورش مکلف است در شش ماهه نخست سال اول اجرای هر برنامه پنجساله توسعه کشور، نیروی انسانی مورد نیاز خود را برای دوره پنجساله به تفکیک آموزشی، پرورشی، اداری، جنسیت، رشته و دوره تحصیلی و با تاکید بر شاخص های ترکیبی به ویژه تعداد کلاسهای درس دایر، تعداد دانش آموزان و معلمان تعیین نموده و به تصویب هیات وزیران برساند. سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند طبق نیاز نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش مصوب هیات وزیران، ردیف های استخدامی و اعتبارات مورد نیاز را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند.

‌تبصره- دولت مکلف است ظرف دو سال پس از ابلاغ این قانون، نیروی انسانی آموزشی و پرورشی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش را تامین و استخدام نماید.

ماده ۴- هرگونه گزینش و استخدام نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش صرفا برای بوم (منطقه آموزشی) است. انتقال مستخدمین با لحاظ تراز نیروی انسانی با تصویب شورای آموزش و پرورش استان مبدا و مقصد انجام می پذیرد.

‌ماده ۵- وزارت آموزش و پرورش (دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی) مکلف است در راستای اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، همواره نسبت به بازنگری رشته ها، سرفصل ها و محتوای دروس تربیت معلم متناسب با آخرین تغییرات برنامه درسی ملی، اهداف دوره های تحصیلی و مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش اقدام کند به نحوی که همه دروس آموزش و پرورش عمومی (دوره تحصیلی آموزش ابتدایی و متوسطه اول) دارای دوره های تربیت معلم متناظر خود در دانشگاههای مذکور باشند.

‌ماده ۶- هرگونه اهمال، نقصان و جلوگیری از اجرای این قانون و هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی آموزشی و پرورشی در وزارت آموزش و پرورش به هر نحوی از انحا خارج از موضوع این قانون ممنوع است. تخلف از حکم این ماده، موجب مجازات بالاترین مقام مسئول مطابق ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ می شود.

‌تبصره- وزارت آموزش و پرورش مجاز است در موارد ضروری کمبود نیروی انسانی آموزشی و پرورشی خود را با تایید شورای عالی آموزش و پرورش، از طریق استفاده از اضافه تدریس معلمان شاغل و یا حق التدریس معلمان بازنشسته جبران نماید.

‌ماده ۷- آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن، با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.‌

ماده ۸- قوانین و احکام زیر از تاریخ ۱۴۰۱/۶/۳۱ نسخ می شود:

الف- ماده (۴۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴

ب- قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۸۸/۷/۱۵با اصلاحات و الحاقات بعدی و قوانین تفسیری آن

ج- قانون بکارگیری معلمین حق التدریس براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۷/۷ و قانون تفسیری آن

خبر مرتبط: طرح ساماندهی استخدام نیروی انسانی آموزش و پرورش راهی صحن مجلس شد

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

?روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
?ایتا
eitaa.com/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname

4 دیدگاه

 1. سلام دوست عزیز…ما هم که متاهل هستیم امید و ارزو داریم .ما هم گناه نکردیم ازدواج کردیم اتفاقا شرایط ماها که یکی دوتا بچه داریم واسه درس خوندن خیلی سخت تر از شماهاس.تا زمانی که در شرایط کسی قرار نگرفته اید قضاوت نکنید که به هدفی رسیدن یا نرسیدن‌‌‌.
  باور کنید شرایط درس خوندن با وجود فرزند داشتن خیلی سخته‌.یه چی میدونستن که امتیاز دادن

 2. سلام خسته نباشید.
  واقعا این طرح افزایش سن واسه آزمون استخدامی که اجرا میکنید یعنی چی؟؟؟ هیچ میدونید فردی که ۴۰ یا ۴۵ سالشه واقعا نمیتونه مثل یک فردِ جوانِ ۲۵ یا ۲۸ ساله با بچه های ابتدایی ارتباط بگیره و حوصله و تحملِ اونا رو نداره.

  از طرفی امتیاز متاهلی رو لطفا لغو کنید ، اولا کسی که به فکر ازدواج کردن بوده دیگه به هدفش رسیده، و مجردها هستن که هنوز هزار امید و آرزو دارن و دنبال لقمه ای نون میگردن، و دوما فرد متاهل که فرزند هم داره حوصله و تحملِ بچه های مردمو نداره و طاقتش کم شده.

  توروخدا به فکر اشتغال ما جوانها مخصوصا جوانهای مجرد باشید????

 3. باسلام من نویسنده سه جلد کتاب دانشجوی دکتری و ارشد دارم سال 94تا حالا نهضت بودم تا حالا سن ملاک نیود من الان 48سالمه چکارکنم واقعا سن حذف کنید قبلاً سن ملاک نبود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام