کتاب استخدامی اداری ها
مجموعه قوانینارتقای کارکنانحق بیمه و بازنشستگی

قانون احتساب دوره خدمت سپاهیگری جزء سوابق خدمت دولتی

قانون احتساب دوره خدمت سپاهیگری جزء سوابق خدمت دولتی (مصوب ۱۳۵۳.۹.۱۱)

قانون احتساب دوره خدمت سپاهیگری جزء سوابق خدمت دولتی

‌ماده واحده‌‌- سپاهیان انقلاب که برابر ضوابط مقرر معدل آنان در پایان آموزش ممتاز تشخیص داده می‌شود و تمام یا قسمتی از دوره خدمت‌سپاهیگری خود را به طور رضایت‌بخش در استان سیستان و بلوچستان و یا نقاط دیگری که به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و‌تصویب هیأت وزیران تعیین خواهد شد خدمت کرده یا به نمایند، در صورتی که مستخدم دولت باشند یا به استخدام وزارتخانه‌‌ها و مؤسسات و‌شرکت‌های دولتی در آیند هر یک سال خدمت سپاهیگری آنان در استان مذکور معادل دو سال خدمت دولتی از لحاظ سوابق استخدامی منظور و محاسبه می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۱ تیر ماه ۱۳۵۳ در جلسه روز دوشنبه یازدهم آذر ماه یک‌هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا‌‌- جعفر شریف‌امامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام