کتاب استخدامی اداری ها
قانون تنظيم مقررات مالي دولت

اصلاح دستورالعمل اجرایی ماده (53) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده (53) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) (بخشنامه مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت ورزش و جوانان)

کلیه دستگاه های اجرای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری

پیرو ابلاغیه شماره 230778 مورخ 26/8/1394، اصلاحات ذیل در خصوص دستورالعمل اجرایی ماده (53) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) جهت اجرا ابلاغ می شود:

1- در بند (ج) ماده (1) «سازمان برنامه و بودجه» جایگزین «سازمان مدیریت و برنامه ریزی» می شود.

2- در بند (ب) ماده (2) عبارت «در قالب متادله موافقتنامه با سازمان» از خط دوم حذف و به انتهای بند مزبور قبل از عبارت «قرار می گیرد» اضاف می شود. ضمناً کلمه «استان ها» در انتهای خط سوم جایگزین کلمه «استان» می گردد.

3- عبارت «و ادارات کل ورزش و جوانان استان ها» پس از عبارت «در اختیار وزارت» در بند (ج) ماده (2) اضافه می گردد.

4- تبصره ذیل بند (ج) ماده (2) دستورالعمل اجرایی مذکور به شرح ذیل اصلاح می گردد:

تبصره: وزارت و وزارت آموزش و پرورش و دستگاه های تابعه آنها از مفاد بندهای “ب” و “ج” مستثنی هستند.

5- ذیل بند (الف) ماده (3) عبارت «اجرای برنامه های ورزش همگانی در میان جانبازان، معلولان و نابینایان کشور و تأمین تجهیزات و ملزومات مورد نیاز به منظور ارتقاء سطح سلامت آنان» اضافه می شود.

6- در بند (ب) ماده (3) عبارت «کم به هیئت ها و تیم های ورزشی» جایگزین عبارت «کمک به تیم های ورزشی» گردد.

7- در ذیل بند (ج) ماده (3) پس از عبارت «تکمیل، تعمیر، تجهیز» عبارت «و همچنین هزینه های انشعابات و عوارض نوسازی» اضافه می شود.

8- فعالیت های زیر در بند (ج) ماده (3) اضافه می شود:

– مناسب سازی امکان ورزشی در اختیار، جهت سهولت دسترسی جانبازان، معلولان و نابینایان

– خرید اماکن و فضاهای با کاربری ورزشی به منظور استفاده کارکنان و ارتقاء سطح سلامت آنان و افزایش سرانه سلامت

9- فعالیت های زیر جایگزین فعالیت های مندرج در بند (د) ماده (3) می شود:

– کمک به اشتغال، کارآفرینی و توانمندسازی جوانان

– غنی سازی اوقات فراغت جوانان

– کمک به توسعه و ارتقاء مشارکت نهادمند اجتماعی جوانان

– کمک به تسهیل ازدواج جوانان، تقویت و تحکیم نهاد خانواده زوج های جوان

– کمک به تقویت هویت جوانان با تأکید بر سبک زندگی اسلامی- ایرانی

– کمک به شناسایی و تقدیر و تشویق نخبگان جوان

10- در تبصره ذیل بند (د) ماده (3) کلمه «نمایندگان» پس از عبارت «کمیته ای متشکل از» اضافه و عبارت ورزش و جوانان» و «مدیریت و برنامه ریزی کشور» حذف می گردد.

11- بند (ب) ماده (4) دستورالعمل اجرایی به شرح ذیل اصلاح می گردد:

ب- دستگاه های اجرایی مکلفند در اجرای تبصره (1) ماده (53) قانون الحاق (2)، سی درصد (%30) از اعتبارات موضوع این ماده را بر اساس مفاد بند (ب) ماده (2) به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور اختصاص دهند. سازمان مذکور مکلف است اعتبارات دریافتی را در قالب مبادله موافقتنامه تملک دارایی های سرمایه ای با سازمان به منظور توسعه فضاهای ورزشی مدارس هزینه نماید.

اعتبارات مذکور با رعایت مفاد بند (ب) ماده (2) این دستورالعمل به حساب خاصی که به این منظور با درخواست ذیحسابی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور نزد خزانه داری کل کشور منظور خواهد شد، واریز می گردد و برداشت از آن، جهت انجام هزینه ها بر اساس ضوابط قانونی مربوط انجام خواهد شد و در استان ها نیز ادارات کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس موظف می باشند کلیه وجوه دریافتی را به حساب خاصی که بدین منظور با درخواست ذیحسابی نزد خزانه معین استان منظور خواهد شد، واریز نموده و با رعایت قوانین و مقررات در همان استان هزینه نمایند.

تبصره- دستگاه های اجرایی برای هزینه نمودن یک درصد اعتبارات نیاز با اصلاح موافقتنامه ندارند.

محمدباقر نوبخت- معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

مسعود سلطانی فر- وزیر ورزش و جوانان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام