کتاب استخدامی اداری ها
ارزش استخدامی مدرکحق بیمه و بازنشستگی

ابطال احتساب مدارک صادره از مرکز آموزش مدیریت دولتی و مؤسسه آموزش عالی مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان مدرک دانشگاهی

ابطال احتساب مدارک صادره از مرکز آموزش مدیریت دولتی و مؤسسه آموزش عالی مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان مدرک دانشگاهی (رأی شماره ۲۶۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۲۰

شماره دادنامه: ۲۶۶۴

شماره پرونده: ۰۰۰۲۸۴۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۴۰۰/۱۹۱۶۴ ـ ۱۴۰۰/۸/۱۹ استانداری گیلان

ابطال احتساب مدارک صادره از مرکز آموزش مدیریت دولتی و مؤسسه آموزش عالی مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان مدرک دانشگاهی

گردش کار: شاکی به‌موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۴۰۰/۱۹۱۶۴ ـ ۱۴۰۰/۸/۱۹ استانداری گیلان را خـواستار شـده و در مقام تبیین خواستـه به طور خلاصـه اعلام کرده است:

“استانداری گیلان طی مکاتبه مورد شکایت خطاب به کلیه دستگاه‌های اجرایی استان گیلان، مدارک صادره از مراکز مدیریت دولتی و یا مؤسسه آموزش عالی مدیریت و برنامه‌ریزی را واجد ارزش تحصیلی کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد دانسته و مستنبط از مصوبه شماره ۴۳۲ مورخ ۱۳۷۷/۹/۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی این مدارک را علمی عنوان کرده است که قابل احتساب در ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز بند (چ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه است، از این رو بنا به دلایل ذیل این مکاتبه برخلاف قانون می‌باشد.

در بند (الف) مصوبه شماره ۴۳۲ مورخ ۱۳۴۴/۹/۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده است: «اعطای مدرک معادل ناشی از گذراندن دوره‌های آموزشی مصـوب سازمان امور اداری و استخدامی و همچنین دوره‌های غیررسمی برگزار شده توسط دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی متوقف گردیده است.»

۲ـ به استناد بند (چ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه؛ جانبازانی که قبل از تصویب این قانون به صورت پیش از موعد یا عادی و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شده‌اند با رعایت شرط سنی کمتر از شصت و پنج سال می‌توانند به خدمت اعاده و با تکمیل خدمت سی و پنج ساله خود و با رعایت شرایط عمومی به بازنشستگی نائل آیند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وفق دادنامه وحدت رویه شماره ۲۷۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۶ که بر اساس ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای مراجع اداری لازم‌الاتباع است بیان داشت: «خدمت ۳۵ ساله مقرر در بند (چ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با توجه به بند (ر) قانون مذکور که در آن مقرر شده: ایثارگرانی که به‌موجب قوانین و مقررات مربوط به امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار می‌باشند با داشتن مدرک کارشناسی، مشمول بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و می‌توانند تا سی و پنج سال خدمت کنند، در مورد جانبازانی مصداق دارد که حداقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر می‌باشند…..»

مدارک صادره از مراکز آموزش مدیریت دولتی سابق و نیز مؤسسه آموزش مدیریت و برنامه‌ریزی با عناوینی چون مدارک تحصیلی دانشگاهـی از قبیل فـوق دیپلم، لیسانس و فـوق لیسانس (کاردانی ـ کارشناسی ـ کارشناسی ارشد) می‌باشد و نیز توجه به دادنامه شماره ۲۰ مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که تصریح نمـوده که: «تعیین ارزش تحصیلی دوره‌های مزبور [مرکـز آموزش مدیریت دولتی] معـادل ارزش تحصیلات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به تابعه وزارت مزبور مخـالف قـانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال می‌گردد.»

فلذا این دوره‌ها ضمـن خدمـت تلقـی شـده و فاقـد ارزش تحصـیلی و دانشگـاهی می‌باشـد. همچـنین دادنامه ۷۷۵ مـورخ ۱۳۹۲/۱۱/۷ هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری نیز مصـوبه ای با موضـوع مشـابه ابطال نموده است.

بنابراین مشخص است که رویه قضایی منحصراً به دارندگان مدارک تحصیلی معتبر دانشگاهی یا معادل معتبر آن از مراجع ذیصلاح در شمولیت ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره دارد. لذا ابطال مصوبه مورد تقاضا می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

“رؤسای محترم دستگاه‌های اجرایی استان گیلان

نظر به استعلامات صورت پذیرفته شده مبنی بر تعیین وضعیت مدارک صادره از مراکز مدیریت دولتی و یا مؤسسه آموزش عالی مدیریت و برنامه‌ریزی، نظر به این که این مدارک واجد ارزش استخدامی می‌باشند لذا منطبق با نوع مدرک تحصیلی یعنی کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد، به عنوان مدرک تحصیلی محسوب شده و با نظر به تصدیق این امر توسط مصوبه شماره ۴۳۲ مورخ ۱۳۷۷/۹/۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، ضرورت دارد تا نسبت به احتساب این مدارک به عنوان مدرک تحصیلی یا معادل آن در احکام کارگزینی و نیز موضوع ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (چ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه، اقدام لازم صورت پذیرد . مراتب جهت اقدام به حضور ارسال می‌گردد. ـ مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گیلان”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گیلان به‌موجب لایحه شماره ۱۴۰۰/۸۰/۲۰۱۷۰ ـ ۱۴۰۰/۹/۲۷ اعلام کرده است:

“۱ـ با عنایت به اینکه سازمان مدیریت دولتی در ادوار گذشته نسبت به برگزاری دوره‌های تحصیلی کاردانی و کارشناسی و حتی کارشناسی ارشد اقدام نموده و فارغ‌التحصیلان شاغل در دستگاه‌های اجرایی از این مدارک به عنوان مدرک تحصیلی برخوردار بوده‌اند فلذا ادعای شاکی نسبت به بی اعتباری آن با توجه به اقشار برخوردار و درج آن در حکم کارگزینی بی‌معنی است زیرا فلسفه تأسیس مرکز مذکـور برگزاری دوره‌های آموزشی و اعطای گواهی‌های پیش‌بینی شده است.

۲- در آراء استنادی شاکی، بر بی اعتباری مدارک صادره مرکز آموزش مدیریت دولتی تصریحی وجود ندارد لذا این موضوع خود دلیلی بر اعتبار این مدارک به عنوان مدرک تحصیلی بوده که اشخاص می‌توانند آن را برای اعمال ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز استفاده نمایند.

۳- اگرچه در مدارک این مرکز عبارت معادل تصریحی ندارد اما ارزش ذاتی آن به حکم معادل محسوب شده که به اعتبار آن ذینفعان از مزایای آن در امور اداری و استخدامی برخوردار شده‌اند.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً برمبنای بند ۴ جزء (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه‌های اجرایی در اجرای مفاد این قانون از جمله وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و درخصوص غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری نیز به‌موجب بندهای مقرر در جزء (الف) ماده ۱۰۴ قانون استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۴۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در قالب وظایف سازمان اداری و استخدامی کشور تعیین تکلیف شده است.

ثانیاً وظایف و اختیارات استانداران طی ۴۰ بند در ماده ۲ مصوبه تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه عـزل و نصب آنها و چگونگی ارتباط آنها مسئولین دستگاه‌های اجرایی مصوب سال ۱۳۷۷ شورای عالی اداری احصاء شده و از هیچ یک از بندهای این مصوبه صلاحیتی برای استاندار و به تبع آن سایر مدیران استانداری دائر بر پاسخگویی به استعلامات و رفع ابهامات استخدامی قابل استنتاج نیست و وظیفه استانداران در امور استخدامی، مطابق حکم مندرج در بند ۲۸ مصوبه یادشده، صرفاً «مطالعه و بررسی امور اداری و استخدامی در استان و ارائه پیشنهادهای لازم به سازمان اداری و ‌استخدامی کشور و سایر مراجع ذیصلاح» است.پ

بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۱۹۱۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۹ دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گیلان که در مقام تجویز احتساب مدارک اخذشده از مراکز مدیریت دولتی و یا مؤسسه آموزش عالی مدیریت و برنامـه‌ریزی در احکام کارگزینـی و نیز موضوع ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری است، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- حکمتعلی مظفری

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

2 دیدگاه

  1. جالب این است که به استناد بخشنامه و دستورالعملهایی که گواهینامه های مرکز آموزش مدیریت دولتی را برای لحاظ احکام مقاطع بالاتر به رسمیت می شناسد، احکام مشابهی با تساهل وتسامح نسبت به فرآیند پیش بینی شده در مصوبات یاد شده و صرفا وحدت ملاک برای قضات محترم صادر وباآن هیات علمی شده یا بازنشسته هم می شوند.
    مرکز یادشده دانشگاه محسوب می شود و کلیه مجوزهای اعتبار دانشگاهی را داشته ومدارک آن به استناد برنامه هفتم از ۷برنامه تحول اداری در انتهای دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ و سپس مقررات گواهینامه های نوع دوم، تخصصی/ تخصصی پژوهشی و بعد با تطبیق قانون مدیریت با برگزاری آزمون جامع اعتبار داشته و به نظر می رسد استانداری گیلان از دفاع دقیق عاجز بوده است.

  2. ببخشید چرا الان متوجه این مهم شدید یعنی بعدازاینکه سالهای سال قبل عده بسیاری ازمدیران رده بالای کشور باهمین مدرک پز دادند وپولهای هنگفت گرفتند وارتقاپست پیداکردند ومدیرارشدشدند و خوردند وچاپیدندورفتند وحالاشما رای میدین که اینگونه تحصیلات مدرک دانشگاهی محسوب نمی شوند عجبا ومتاسفیم به همه آنهایی که ازدکان مرکز آموزش مدیریت دولتی سرمایه دارشدند وعده ای بیسواد هم مدیرارشد دستگاههای اداری شدند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام