کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات مالیاتی

غیرفعال نمودن کارپوشه مؤدیان فاقد شرایط لازم برای دریافت مالیات و عوارض

آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۲۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده درخصوص غیرفعال نمودن کارپوشه مؤدیان فاقد شرایط لازم برای دریافت مالیات و عوارض

هیئت وزیران در جلسه بعدازظهر روز یکشنبه خود به ریاست آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۲۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده درخصوص غیرفعال نمودن کارپوشه مؤدیان فاقد شرایط لازم برای دریافت مالیات و عوارض را با هدف ایجاد هرچه بیشتر انضباط مالی، جلوگیری از فرار مالیاتی و جلوگیری از شکل گیری مؤدیان صوری، به تصویب رساند.

آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۲۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» به موجب آیین نامه مصوب هیئت وزیران، در موارد ذیل کارپوشه مؤدیان غیرفعال بوده ولی مؤدی امکان ورود به سامانه را داشته و امکان ثبت حافظه جدید و صدور صورتحساب در کارپوشه را ندارد:

الف- بر اساس ماده (۶) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، در صورتی که سقف اعتبار فروش تکمیل شده باشد.

ب- مطابق بند “پ” ماده (۲۰) قانون، چنانچه در مشارکت های مدنی صاحبان مشاغل (اعم از اختیاری و قهری) نماینده تعیین نگردد و یا تکالیف مالیاتی واحد شغلی توسط نماینده انجام نشود.

پ- فوت نماینده مشارکت های مدنی صاحبان مشاغل تا زمان تعیین نماینده جدید مشارکت

ث- اعلام تعطیلی موقت واحد کسب و کار براساس ماده (۱۳) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

همچنین به موجب ماده (۳) این آیین نامه، در موارد زیر، کارپوشه غیرفعال بوده و دسترسی نام کاربری مؤدی محدود می شود؛ به این ترتیب که مؤدی با این کاربری محدود شده امکان تسلیم اظهارنامه، پرداخت و ثبت اعتراض را داشته، لکن امکان ارسال صورتحساب ندارد:

الف- اشخاص حقوقی موضوع ماده (۲۱) قانون، بعد از تاریخ ختم تصفیه

ب- فوت اشخاص حقیقی در صورت فعالیت با عنوان صاحبان مشاغل انفرادی

پ- فوت اشخاص حقیقی در پرونده صاحبان مشاغل در صورت وجود پرونده مشارکتی که منجر به انفرادی شدن پرونده صاحبان مشاغل شود.

ت- در صورت ابطال پروانه کسب و کار برای پرونده صاحبان مشاغل مکان محور و ابطال مجوز کسب و کار برای پرونده صاحبان مشاغل مجوز محور

ث- تعطیلی دائم و یا انحلال واحد کسب وکار بر اساس ماده (۱۳) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

ج- اعلام تغییر محل فعالیت و یا به اجاره واگذار نمودن واحد کسب وکار برای پرونده­های مکان محور، براساس ماده (۱۴) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

در صورت وقوع هر یک از بندهای ذیل ماده (۳) این آیین نامه، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از طریق سرویس های تبادل اطلاعات با بانک مرکزی مراتب غیر فعال سازی کارپوشه را اطلاع رسانی و بانک مرکزی موظف است کلیه دستگاه های کارتخوان بانکی و درگاه های پرداخت الکترونیکی متصل به حساب بانکی مؤدیان را مسدود نماید.

همچنین سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا پس از رفع محدودیت های موضوع این آیین نامه، بلافاصله کارپوشه به صورت سیستمی فعال شود.

لازم به ذکر است، تخلف مؤدی در صدور صورتحساب الکترونیکی حاوی مالیات بر ارزش­افزوده و عوارض در زمان غیر فعال بودن کارپوشه، علاوه بر جریمه مندرج در قانون، از مصادیق تخلف ماده (۹) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نیز محسوب می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام