کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات مالیاتی

تقسیط پرداخت مالیات مقطوع عملکرد در صورت درخواست مودی از ۴ ماه به ۶ ماه

تقسیط پرداخت مالیات مقطوع عملکرد موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم در صورت درخواست مودی از ۴ ماه به ۶ ماه (بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۸۸۸۵/د مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۵ سازمان امور مالیاتی)

تقسیط پرداخت مالیات مقطوع عملکرد در صورت درخواست مودی از ۴ ماه به ۶ ماه

ادارات کل امور مالیاتی

در اجرای دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ و به منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی، مقرر می دارد؛

حسب درخواست مودی مالیاتی و موافقت اداره کل امور مالیاتی ذی ربط، مدت زمان تقسیط پرداخت مالیات موضوع بند (۴) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ در ارتباط با مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۱ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای حکم تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ با رعایت مفاد بند (ل) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، حداکثر به مدت ۲ ماه مازاد بر ۴ ماه تعیین شده در دستورالعمل یاد شده، قابل افزایش می باشد.

سید محمدهادی سبحانیان- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام