کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات مالیاتی

اکسل محاسبه مالیات حقوق 1400

اکسل محاسبه مالیات حقوق ۱۴۰۰

اکسل محاسبه مالیات حقوق سال ۱۴۰۰ بصورت رایگان بر اساس جزء ۴ بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تهیه گردیده است.

شناسنامه قانون | فایل اکسل مالیات ۱۴۰۰

برخی از ویژگی‌های این فایل اکسل:

  • محاسبه مالیات کارکنان دولتی و  غیردولتی
  • محاسبه مالیات کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته
  • محاسبه مالیات قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها
  • محاسبه مالیات اولیای دارای فرزند معلول
  • محاسبه مالیات ایثارگران

طراحی و تنظیم:

صیاح الدین شهدی

کارشناس ارشد مدیریت دولتی- تشکیلات و روشها

ایمیل: ZhowanMarket@gmail.com

اینستاگرام: instagram.com/sayah.shahdi

اکسل محاسبه مالیات حقوق 1400

_______________________________________

مستندات قانونی فایل:

آنچه در قانون بودجه آمده است به شرح زیر است. تا کنون بخشنامه مربوط از سوی سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ نشده است.

جزء ۴ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور:

۴- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۰ مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون (۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا (به استثنا ء قضات و مشمولین تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۸۷) قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت ماده (۵) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه به‌شرح زیر می‌باش د:

۱ـ۴- نسبت به مازاد چهارصد و هشتاد میلیون  (۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا نهصد و شصت میلیون (۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ده درصد (۱۰%)

۲ـ۴- نسبت به مازاد نهصد و شصت میلیون (۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال: پانزده درصد (۱۵%)

۳ـ۴- نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون  (۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰)  ریال تا دو میلیارد و صد و شصت میلیون (۲.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال: بیست درصد (۲۰% )

۴ـ۴- نسبت به مازاد دو میلیارد و صد و شصت میلیون (۲.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (۲.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال: بیست و پنج درصد (۲۵ %)

۵ ـ۴- نسبت به مازاد دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون  (۲.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون (۳.۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال: سی درصد (۳۰%)

۶ ـ۴- نسبت به مازاد سه میلیارد و هشتصد و چهل  میلیون(۳.۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال: سی و پنج درصد (۳۵%)

میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم سالانه به مبلغ سیصدو شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۰ سالانه مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون (۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

مطالب مرتبط:

اکسل محاسبه مالیات حقوق ۹۹

اکسل محاسبه مالیات حقوق ۹۸

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام