کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات مالیاتی

کمک های بلاعوض صنایع کوچک، شهرک های صنعتی تابع مناطق محروم به عنوان هزینه های مستقیم قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد (مصوبه ۶۲۰۱۶/ت۴۷۸۵۹ک مورخ ۲/۴/۱۳۹۱ هیأت وزیران)

وزارت اموراقتصادی ودارایی- وزارت صنعت، معدن وتجارت

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۲۲۷۳۹۹/۰۶۰ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۰ وزارت صنعت، مـعـدن و تـجارت و به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم -مصوب ۱۳۶۶- و با رعایت جزء “و” بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۵۸۷۸۳/ت ۲۸۸۵۵هـ مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۸۶ تصویب نمودند:

کمک های بلاعوض سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکت های تابعه به شرکت های صنعتی تابع واقع در مناطق محـروم، موضوع بنـد (۴) قانون اصلاح قانون راجع به تأسیس شـرکت شهرک های صنعتی ایران -مصوب ۱۳۷۶- برای سال های مالی منتهی به پایان سـال های ۱۳۹۰ و۱۳۹۱ به عنوان هزینه های مستقیم قابل قبول مالیاتی برای پرداخت کنندگان و درآمـد عملیاتی برای دریافت کنندگان تلقی می شود.

این تصویب نامه در تاریخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۱ به تأئید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام