کتاب استخدامی اداری ها
انتصاب مدیران

جمع‌آوری و ثبت نظام‌مند اطلاعات مربوط به سوابق خدمتی، تجربیات و توانمندی‌های مدیران سیاسی

جمع‌آوری و ثبت نظام‌مند اطلاعات مربوط به سوابق خدمتی، تجربیات و توانمندی‌های مدیران سیاسی قوه مجریه توسط دفتر امور مدیران ارشد دفتر رئیس‌جمهور (تصویبنامه ۱۵۹۰۰۵/ت۴۹۲۷۴هـ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۲ هیأت وزیران)

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور- نهاد ریاست جمهوری

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۸/۱۰/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۵۳۷۳۹/۱۹۹۶۶ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۲ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

جمع‌آوری و ثبت نظام‌مند اطلاعات مربوط به سوابق خدمتی، تجربیات و توانمندی‌های مدیران سیاسی

۱- به منظور بهره‌مندی بیشتر از قابلیت‌ها، توانمندی‌ها و تجربیات مدیران سیاسی قوه مجریه (مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و همطراز)، دفتر امور مدیران ارشد دفتر رئیس‌جمهور نسبت به جمع‌آوری و ثبت نظام‌مند اطلاعات مربوط به سوابق خدمتی، تجربیات و توانمندی‌های آنان اقدام نماید.

۲- به منظور ارایه خدمات مدیریت به رئیس‌جمهور، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور با هماهنگی دفتر امور مدیران ارشد دفتر رئیس‌جمهور، اطلاعات مورد نیاز را از بانک اطلاعات مدیران، موضوع ماده (۵۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، در اختیار دفتر یادشده قرار دهد.

۳- معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی دستگاه‌ها و سایر عناوین مشابه، به محض انتصاب مقامات دستگاه متبوع خود (استانداران، سفرا، معاونان وزیر و مقامات همطراز) نسبت به ارسال رونوشت حکم مربوط، به دفتر امور مدیران ارشد دفتر رئیس‌جمهور اقدام نمایند.

۴- وزیران، معاونان رئیس‌جمهور، استانداران، سفرا و معاونان وزرا و مقامات همطراز نسبت به درج اطلاعات خود در سامانه مقامات و بروزرسانی این اطلاعات به منظور استفاده از آن در خارج از قلمرو ماده (۵۵) قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام نمایند.

۵- این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره ۹۰۵۹۳/ت۴۹۲۷۴هـ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۲ می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور- اسحاق جهانگیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام