آزمون تعیین صلاحیت
انتصاب مدیران

آیین‌نامه مصوبه مربوط به انتصاب زنان و جوانان به پست‌های مدیریتی

آیین‌نامه اجرایی تبصره (7) بند (1) تصویب‌نامه شماره 1351824 مورخ 30/5/1396 شورای عالی اداری موضوع: بهره‌گیری از توانمندی‌های زنان و جوانان مستعد کشور برای تصدی پست‌های مدیریت حرفه‌ای (بخشنامه شماره 1498676 مورخ 15/8/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور)

بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری

با سلام واحترام ؛

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 01‏/08‏/1396 بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور آیین‌نامه اجرایی تبصره «7» بند «1» تصویب‌نامه شماره 1351824 مورخ 30‏/5‏/1396 شورای عالی اداری (موضوع بهره‌گیری از توانمندی‌های زنان و جوانان مستعد کشور برای تصدی پست‌های مدیریت حرفه‌ای و افزایش سهم و نقش آنان در مدیریت اجرایی کشور) را به شرح تصویب نمود.

ماده 1‏- بانوان و جوانان موضوع تبصره مزبور مطابق با جدول شماره (1) برای تصدی هر یک از سطوح مدیریت عملیاتی، پایه، میانی و ارشد از امتیازات مربوطه برخوردار می‌شوند.

جدول شماره 1- امتیاز اقدامات علمی و پژوهشی

ردیف اقدامات علمی و پژوهشی تعداد سقف امتیاز هر مورد حداکثر امتیاز
1 تألیف کتاب و چاپ آن 2 3 6
2 انجام طرح‌های ارزنده علمی و پژوهشی به سفارش دستگاه متبوع 2 2 4
3 ترجمه کتاب و چاپ آن 1 2 2
4 انتشار مقاله در مجلات (ISI)، (PubMed) یا (Scopus) 1 2 2
5 انتشار مقاله در مجلات (ISC)، علمی پژوهشی یا علمی ترویجی 2 2 2
6 ارائه مقاله در همایش‌ها و کنفرانس‌های بین‌المللی 2 1 2

تبصره 1: اقدامات علمی و پژوهشی مورد اشاره در جدول شماره (1) باید در زمینه موضوعات مدیریتی یا در رابطه با حوزه‌های تخصصی عملکرد دستگاه متبوع کارمند باشد. طرح‌های ارزنده علمی و پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی می‌بایست با دستور بالاترین مقام دستگاه یا یکی از معاونین ذی‌ربط مبنی بر انجام آن توسط فرد ارائه کننده طرح صورت پذیرفته و نتایج آن منجر به تدوین مقررات، ضوابط یا مصوبات مرتبط با موضوع در مراجع قانونی ذی‌ربط شده باشد.

تبصره 2: امتیازات مربوط به اقدامات هر یک از ردیف‌های جدول شماره (1) صرفاً برای تصدی یکی از سطوح مدیریت حرفه‌ای محاسبه می‌گردد و برای تصدی سطوح بالاتر لازم است اقدامات علمی و پژوهشی جدیدی ارائه گردد.

تبصره 3: امتیازات اشاره شده در جدول شماره (1) مخصوص افرادی است که اقدام پژوهشی ارائه شده صرفاً توسط آنان انجام شده است و در مواردی که انجام اقدام پژوهشی از طریق مشارکت چند نفر صورت گرفته است، امتیاز فرد ارائه کننده باید متناسب با سهم تأثیر او توسط شورای راهبری توسعه مدیریت به گونه‌ای معین شود که جمع امتیازات افراد مشارکت‌کننده از میزان امتیاز پیش‌بینی شده برای اقدام پژوهشی مربوط (مندرج در جدول یاد شده) تجاوز نکند.

ماده 2‏- چنانچه مجموع امتیاز اقدامات علمی و پژوهشی ارائه شده توسط بانوان و جوانان شاغل در دستگاه‌های اجرایی به حد نصاب مورد اشاره در ردیف‌های جدول شماره (2) برسد، افراد یاد شده از تسهیلات مرتبط با هر ردیف برای تصدی سطوح مدیریت حرفه‌ای بهره‌مند خواهند شد.

جدول شماره 2‏- تسهیلات ارائه شده برای تصدی پست‌های مدیریتی

ردیف مجموع امتیاز اقدامات علمی و پژوهشی تسهیلات برخورداری از پست‌های مدیریتی
1 5 الزام دستگاه اجرایی به معرفی کارمند برای شرکت در «برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه‌های اجرایی» موضوع تصویب‌نامه شماره 11851/93/206 مورخ 5/9/1393 شورای عالی اداری (لینک)
2 7 قرار گرفتن در اولویت تصدی پست‌های مدیریتی در دستگاه اجرایی متبوع
3 9 کاهش 50 درصد از ساعات دوره‌های آموزشی لازم برای تصدی سطح مدیریتی مربوط مورد اشاره در ماده 2 تصویب‌نامه شماره 579095 مورخ 1/4/1395 شورای عالی اداری (لینک)
4 12 کاهش مدت تجربه در سمت مدیریتی سطح قبلی به نصف زمان پیش‌بینی شده در جدول شماره (1) 579095 مورخ 1/4/1395 شورای عالی اداری (لینک)

تبصره: مشمولین در صورت کسب امتیاز هر ردیف علاوه بر تسهیلات ردیف مربوطه از تسهیلات ردیف‌های قبلی نیز بهره‌مند خواهند شد.

فرایند اجرایی:

ماده 3‏- مشمولین تصویب‌نامه فوق‌الذکر جهت بهره‌مندی از امتیازات ماده (1) باید اصل مستندات مرتبط با اقدامات علمی و پژوهشی خود را به شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه متبوع خود ارائه نمایند. مسئولیت ارزیابی و تأیید اصالت آثار علمی و پژوهشی ارائه شده بر عهده شورای مذکور می‌باشد و آن شورا موظف است نسخه‌ای از مصوبات موضوع این آئین‌نامه را جهت ثبت در بانک اطلاعات مدیران (موضوع ماده 55 قانون مدیریت خدمات کشوری) به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال نماید.

علی اکبر اولیا- معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام