کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات محاسباتی

اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره (4) قانون استفاده از خدمات حسابداران ذي‌صلاح

اصلاح مواد (5) و (6) اصلاحي آيين‌نامه اجرايي تبصره (4) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح (مصوبه شماره ۲۸۵۱۷۷/ت۴۴۰۳۷ك هيأت وزيران)

وزارت امور اقتصادي و دارايي

وزيران عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 27/9/1389 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (4) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي ـ مصوب1372ـ و با رعايت تصويب‌نامه 164082/ت372هـ مورخ 10/10/1386 تصويب نمودند:

مواد (5) و (6) اصلاحي آيين‌نامه اجرايي تبصره (4) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح، موضوع تصويب‌نامه شماره 740/ت27129ك مورخ 10/1/1387 به شرح زير اصلاح مي‌شوند:

1ـ عبارت زير به انتهاي تبصره (5) ماده (5) الحاق مي‌شود:

چنانچه در بعضي از نقاط كشور، انتخاب حسابدار رسمي امكان‌پذير نباشد، سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند از ساير حسابرسان بند (3) ماده (97) قانون مالياتهاي مستقيم در جلسات مزبور استفاده نمايد.

2ـ در جزء (ب) تبصره (1) ماده (6) واژه «(دبير)» پس از عبارت « نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور» الحاق و عبارت « اكثريت اعضا» جايگزين عبارت « كليه اعضا» مي‌شود.

اين تصويب‌نامه در تاريخ 9/12/1389 به تأييد مقام‌محترم رياست‌جمهوري رسيده است.

معاون اول رييس جمهور ‎ محمدرضا رحيمي

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام