کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات محاسباتی

ضوابط بازپرداخت اعتبارت عمرانی جهت اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی

ضوابط بازپرداخت اعتبارت عمرانی جهت اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی (بخشنامه شماره ۲۱۹۷۸۱/۵۵ مورخ ۲۶/۱۰/۱۴۰۱ خزانه‌داری کل کشور)

بخشنامه به کلیه شرکت‌های دولتی

ضوابط بازپرداخت اعتبارت عمرانی جهت اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی

در اجرای ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه؛ «وجوهی که از محل اعتبارت عمرانی جهت اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی به دستگاه‌های اجرایی مربوط پرداخت می‌شود به صورت وام خواهد بود. دستگاهی که وام دریافت می‌کند، مکلف است اصل و بهره متعلق را طبق قرارداد منعقده با وزارت امور اقتصادی و دارایی در سررسید مقرر به خزانه بپردازد.» همچنین مطابق با مفاد مواد (۱۰) و (۱۱) آیین نامه اصول و سیاست‌ها و ضوابط موضوع بند (۷) ماده (۳) قانون فوق‌الذکر که به ترتیب مقرر می‌دارد: «دستگاه‌های اجرایی طرح‌های عمرانی انتفاعی مکلف‌اند پس از خاتمه طرح با سازمان برنامه و بودجه، بلافاصله در چارچوب مقررات این آئین نامه نسبت به مبادله قرارداد لازم با وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.» و «هر سال اعتبار لازم برای بازپرداخت اقساط آن را در بودجه خود منظور و پرداخت نمایند.» بنابراین دستگاه‌های اجرائی ذیربط مکلفند با اعلام خاتمه طرح از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به انعقاد قرارداد بازپرداخت اقدام نموده و ذیحسابان/ مدیران کل امور مالی نیز موظفند پس از ایجاد بدهی در دفاتر مالی، مانده بدهی مرتبط را بر اساس دفاتر مالی و تراز آزمایشی مربوط، تحت عنوان بدهی موضوع وام ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه، در مواعد مقرر در سامانه سماد نو مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت ثبت نمایند.

سید رحمت الله اکرمی- خزانه دار کل کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام