کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات مناقصات

الزام بكارگيری سامانه مناقصات الكترونيكی دولت در مناقصه‌های عمومي كالا

ابلاغيه الزام بكارگيري سامانه مناقصات الكترونيكي دولت در حوزه مناقصه هاي عمومي كالا (بخشنامه شماره ۱۹۲۲۲/۱ مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۲ مركز توسعه تجارت الكترونيكي)

به كليه دستگاه هاي موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاري مناقصات مصوب ۰۳/۱۱/۱۳۸۳

با سلام

پيرو ابلاغ آيين نامه فعاليت سامانه تداركات الكترونيكي دولت به شماره ۱۶۵۳۸۹/ت۴۶۸۴۹ك مورخ ۲۱/۰۸/۱۳۹۰ (پيوست ۱) و در راستاي اجراي فاز سوم سامانه مذكور، سامانه مناقصات الكترونيكي دولت آماده بهره برداري دستگاه‌هاي مشمول مي باشد.

لذا لازم است دستگاه هاي فوق الذكر در استان تهران از تاريخ ۲۰/۷/۱۳۹۲ كليه مناقصه هاي عمومي خود را در حوزه كالا منحصراً در بستر سامانه مناقصات الكترونيكي دولت با آدرس www.setadiran.ir محقق نمايند.

بديهي است انجام مناقصات در اين بستر نياز به اقداماتي دارد كه دستگاه ها مي بايست پيش از تاريخ مذكور محقق نمايند (پيوست ۲). همچنين، با توجه به پيش‌نياز بودن بندهاي ۱ و ۲ پيوست مذكور براي ساير مراحل، لازم است اقدامات مرتبط با اين موارد حداكثر تا دو هفته پس از اين ابلاغيه انجام گردد.

خاطرنشان مي سازد به استناد ماده ۲ آيين نامه صدرالاشاره، تخلف از موارد مندرج در اين ابلاغيه توسط متوليان و مجريان مناقصات، غيرقانوني بوده و موارد تخلف توسط ارگان هاي نظارتي كشور پيگيري خواهد شد.

چنانچه دستگاه هايي به دليل برخي شرايط خاص، خود را مشمول آيين نامه فوق الذكر نمي دانند لازم است موارد را در اسرع وقت به صورت رسمي به اين مركز اعلام نمايد تا ضمن استعلام از ارگان‌هاي قانونگذار در اين زمينه تعيين تكليف گردد. بديهي است در غير اينصورت از تاريخ اين ابلاغيه دستگاه مورد اشاره مشمول اجراي سامانه خواهد بود.

قابل ذكر است مركز تماس سامانه با شماره ۲۳۷۵۷۵۷۵ جهت رفع هر گونه ابهام آماده پاسخگويي به سؤالات احتمالي مي باشد.

جعفر محمودي- رييس مركز توسعه تجارت الكترونيكي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام