کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات مناقصات

اصلاح آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی

اصلاح آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی (تصویب‌نامه شماره ۲۰۰۷۱/ت‌۳۰۹۸۰هـ مورخ ۲۱/۴/۱۳۸۳ هیئت وزیران)

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۷/۴/۱۳۸۳ با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره ۹۶۰۵۶/۶۵۲۴ب مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۲ تصویب نمود:

اصلاح آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی

آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی، موضوع تصویبنامه شماره ۴۲۵۶/ت‌۲۸۴۹۳هـ مورخ ۱۱/۸/۸۲ به شرح زیر اصلاح میگردد:

۱ـ در صدر ماده (۵) بعد از عبارت‌ “حسن انجام کار” عبارت “تابع آیین‌نامه معاملات دولتی” اضافه شود و دربند “الف‌” ماده (۵) عبارت “به شرح جدول زیر تعیین میشود” به عبارت‌ “میتواند به شرح زیر تعیین شود” اصلاح‌ میگردد.

۲ـ بند “ب‌” ماده (۵) و جدول ذیل آن به شرح زیر اصلاح میگردد:

“ب ـ تضمین انجام تعهدات‌: مبلغ تضمین انجام تعهدات در مورد معاملاتی که موضوع آن انجام امورساختمانی یا باربری یا فروش ماشین‌آلات باشد معادل پنج درصد (۵%) و در مورد سایر معاملات ده درصد (۱۰%)مبلغ معامله است‌.”

۳ـ در جزء (۱) بند “ج‌” ماده (۵) عبارت‌ “مبلغ پیش‌پرداخت معادل بیست درصد (۲۰%) مبلغ اولیه پیمان‌است‌” به عبارت “تعیین میزان پیش‌پرداخت (با رعایت سقف ۲۵% بند (۳) ماده (۱۱) آیین‌نامه معاملات دولتی) به‌عهده دستگاه اجرایی است‌” اصلاح میشود.

۴ـ در بند “د” ماده (۵) بعد از عبارت‌ “تضمین حسن انجام کار، بابت تضمین حسن انجام کار” عبارت‌ “درمعاملات ساختمانی و باربری” اضافه میگردد.

۵ ـ در ماده (۷) عبارت “حداقل پنج درصد” جایگزین عبارت “حداکثر تا میزان پنج درصد” شود.

۶ـ در بند (۵) تبصره (۱) ماده (۸) عبارت “مقررات زمان انعقاد قرارداد خواهد بود” جایگزین عبارت “مفاد این‌تصویبنامه میباشد” میگردد.

محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام