کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات مناقصات

مصوبه نصاب معاملات سال ۱۴۰۳

مصوبه نصاب معاملات سال ۱۴۰۳ (تصویب‌نامه شماره ۳۶۸۵۱/ت۶۲۵۲۱هـ مورخ ۰۱/۰۳/۱۴۰۲ هیئت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۲/۲۶ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳ و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) مصوب ۱۳۹۳ تصویب کرد:

۱- نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات  -مصوب ۱۳۸۳- به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف- معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ کل معامله تا سقف مبلغ دو میلیارد و یکصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰ر۲) ریال باشد.

ب- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ کل معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ بیست و یک میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۱) ریال تجاوز نکند.

پ- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ بیست و یک میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۱) ریال باشد.

۲- نصاب معاملات موضوع بند (۱)، به موجب ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود. تسری می‌یابد.

معاون اول رییس‌جمهور- محمد مخبر

مصوبه نصاب معاملات سال ۱۴۰۳

مصوبه نصاب معاملات سال ۱۴۰۳
مصوبه نصاب معاملات سال ۱۴۰۳

معرفی یک کتاب مفید در خصوص معاملات دولتی:

شناسنامه قانون | %D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87 %D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86 %D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA %D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C

مجموعه قوانین معاملات دولتی (مناقصه و مزایده)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام