کتاب استخدامی اداری ها
مقررات و مصوباتسلامت و تخلفات اداری

اصلاح مبالغ مربوط به جرائم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف (مصوب ۱۴۰۳)

اصلاح مبالغ مربوط به جرائم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف (تصویب‌نامه شماره ۵۶۲۶۱/ت۶۲۲۹۸هـ مورخ ۴/۴/۱۴۰۳ هیئت وزیران)

وزارت دادگستری- سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه ۳۰/۳/۱۴۰۳ به پیشنهاد شماره ۴۴۷۷۹ مورخ ۷/۱۱/۱۴۰۲ وزارت دادگستری و به استناد ماده (۲۸) اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ تصویب کرد:

میزان مبالغ مربوط به جرائم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، به شرح جداول شماره (۱) و (۲) پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، اصلاح می‌شود.

محمد مخبر- معاون اول رییس‌جمهور

اصلاح مبالغ مربوط به جرائم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف

پیوست ۱- جرایم

شناسنامه قانون | 1 ezgif.com resize شناسنامه قانون | 2 ezgif.com resize شناسنامه قانون | 3 ezgif.com resize شناسنامه قانون | 4 ezgif.com resize شناسنامه قانون | 5 ezgif.com resize شناسنامه قانون | 6 ezgif.com resize شناسنامه قانون | ezgif.com resize شناسنامه قانون | ezgif.com resize 1 شناسنامه قانون | ezgif.com resize 2 شناسنامه قانون | ezgif.com resize 3 شناسنامه قانون | ezgif.com resize 4 شناسنامه قانون | ezgif.com resize 5

پیوست ۲- تخلفات

شناسنامه قانون | ezgif.com resize 6 شناسنامه قانون | ezgif.com resize 7 اصلاح مبالغ مربوط به جرائم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف (مصوب ۱۴۰۳)

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام