کتاب استخدامی اداری ها
سازمان برنامه و بودجه کشور

فهرست و شاخص‌های مناطق و شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال سال ۱۴۰۱

تعیین فهرست و شاخص‌های مناطق و شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال سال ۱۴۰۱ (تصویبنامه شماره ۳۸۹۸۲/ت۵۹۷۷۲هـ مورخ ۱۱/۳/۱۴۰۱ هیئت وزیران)

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه ۲۸/۱/۱۴۰۱ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد جزء (۱) بند (پ) ماده (۳۲) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور -مصوب ۱۳۹۵- و جزء (۱) بند (د) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تصویب کرد:

تعیین فهرست و شاخص‌های مناطق و شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال سال ۱۴۰۱

۱- برای تعیین شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال، شاخص‌های نرخ بیکاری در سطح شهرستان، تغییرات نرخ بیکاری شهرستان در سال ۱۳۹۰ و سال ۱۳۹۵ و مهاجران وارد شده در سطح شهرستان در پنج سال اول هر دهه مطابق الگوی (فرمول) زیر ملاک عمل قرار می‌گیرد:

تبصره- شهرستان‌های با نرخ بیکاری برابر با بالاتر از متوسط کشوری به اضافه دو برابر انحراف معیار نرخ بیکاری شهرستان‌ها از میانگین، به عنوان شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال محسوب می‌گردد.

۲- شهرستان‌های موضوع بند (۱) این تصویبنامه در سال ۱۴۰۱ شامل (۹۱) شهرستان به شرح فهرست پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شوند.

۳- کلیه طرح‌هایی که در شهرستان‌های موضوع فهرست پیوست این تصویبنامه از ابتدای سال ۱۴۰۱ به بهره برداری می رسند یا مجوز تأسیس می‌گیرند، می‌توانند از امتیازات موضوع این تصویبنامه در چهارچوب جزء (۳) بند (پ) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور برخوردار شوند.

تبصره- در صورت حذف شهرستان در سال‌های بعد، امتیازات این جزء از قانون تا پایان دوره زمانی تعیین شده (بیست سال) از مبنای سال بهره‌برداری محاسبه می‌گردد.

۴- نحوه تعیین شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال که پس از تاریخ تصویبنامه مذکور تشکیل شده و یا می‌شوند:

الف- در صورتی که شهرستان از انتزاع شهرستان‌های مندرج در فهرست بند (۲) این تصویب‌نامه (۹۱ شهرستان) تشکیل شود، شهرستان جدید به عنوان شهرستان غیربرخوردار از اشتغال تعیین می‌گردد.

ب- در صورتی که شهرستان از دو شهرستان متفاوت انتزاع گردد به طوری که یکی از شهرستان‌ها از فهرست بند (۲) این تصویبنامه و شهرستان دیگر از شهرستان‌های برخوردار باشد، چنانچه بیشترین سهم جمعیت یا مساحت شهرستان جدید از شهرستان غیربرخوردار انتزاع یافته باشد، به عنوان شهرستان غیربرخوردار از اشتغال تعیین می‌گردد.

محمد مخبر- معاون اول رییس جمهور

پیوست:

شناسنامه قانون | mahroom eshteghal99

شناسنامه قانون | mahroom2 eshteghal99

شناسنامه قانون | mahroom3 eshteghal99

مقررات مرتبط:

2 دیدگاه

  1. دوتا از بچه هام لیسانس خودم بازنشسته از همدان به تهران کوچ کردم ایجا هم اسمان همان رنک بود هست ونیستم دادم اجاره باز مجبورم برگردم حد اقل اجاره روستا کمتر است از کدام قانون کار میگید اگر جوستیت من وهم خبر کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام