کتاب استخدامی اداری ها
وزارت نفت و نیرو

افزایش حقوق و مزایای شرکت‌ها و مؤسسات دولتی وزارت نیرو سال ۱۴۰۱

نحوه افزایش حقوق و مزایای مشمولین قانون کار شاغل در شرکت‌ها و مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته (دولتی) وزارت نیرو سال ۱۴۰۱ (بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۰/۲۷۴۴۳/۱۴۰۱ مورخ ۲۶/۴/۱۴۰۱ وزارت نیرو)

افزایش حقوق و مزایای شرکت‌ها و مؤسسات دولتی وزارت نیرو سال ۱۴۰۱

به پیوست تصویب‌نامه‌های شماره ۴۲۲۸۳/ت۵۹۸۲۶هـ مورخ ۱۸/۳/۱۴۰۱ و شماره ۴۲۲۹۴/ت۵۹۷۰۳هـ مورخ ۱۸/۳/۱۴۰۱ هیأت محترم وزیران و همچنین بخشنامه شماره ۲۶۵۳۴۴ مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستورالعمل اجرایی آن به شماره ۲۶۶۳۱۸ مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۰ موضوع نحوه محاسبه و افزایش حقوق و مزایای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران، جهت اجرا در چارچوب طرح‌های طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل شرکت‌های تابعه (دولتی) ابلاغ می‌گردد.

علی اکبر محرابیان- وزیر نیرو

پیوست‌های بخشنامه:

مشاهده فایل ابلاغی بخشنامه

شیوه نامه اجرایی افزایش حقوق و مزایای کارکنان شرکت‌های تابعه (دولتی) در سال ۱۴۰۱ (بخشنامه شماره ۵۰۰/۲۷۸۴۶/۱۴۰۱ مورخ ۲۸/۰۴/۱۴۰۱ وزارت نیرو)

شرکت های مادرتخصصی، ساتبا و مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته

در اجرای بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۰/۲۷۴۴۳/۱۴۰۱ مورخ ۲۶/۴/۱۴۰۱ وزیر محترم نیرو، ضمن ارسال صورتجلسه شماره (۸۹) مورخ ۲۶/۴/۱۴۰۱ کمیته سرمایه انسانی به پیوست «شیوه نامه اجرایی افزایش حقوق و مزایای کارکنان شرکت‌های تابعه (دولتی) در سال ۱۴۰۱» موضوع پیوست شماره یک صورتجلسه مذکور جهت اجرا ابلاغ می گردد.

محمد شهرابی فراهانی- سرپرست معاونت تحقیقات و منابع انسانی

شیوه نامه اجرایی افزایش حقوق و مزایای کارکنان شرکت‌های تابعه (دولتی) در سال ۱۴۰۱

(موضوع مصوبه جلسه شماره ۸۹ مورخ ۲۶/۰۴/۱۴۰۱ کمیته سرمایه انسانی وزارت نیرو)

در اجرای بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۰/۲۷۴۴۳/۱۴۰۱ مورخ ۲۶/۰۴/۱۴۰۱ وزارت نیرو، تصویب‌نامه‌های شماره ۲۱۴۸۷/ت۵۹۸۲۶هـ مورخ ۱۵/۰۲/۱۴۰۱، شماره ۴۲۲۸۳/ت۵۹۸۲۶هـ مورخ ۱۸/۳/۱۴۰۱ و شماره ۴۲۲۹۴/ت۵۹۷۰۳هـ مورخ ۱۸/۳/۱۴۰۱ هیئت محترم وزیران، بخشنامه شماره ۲۶۵۳۴۴ مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستورالعمل اجرایی آن به شماره ۲۶۶۳۱۸ مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۰ و بر اساس طرح طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل شرکت های تابعه (دولتی)، «شیوه نامه اجرای افزایش حقوق و مزایای کارکنان شرکت‎های تابعه (دولتی) در سال ۱۴۰۱» به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

ضریب ریالی موضوع ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل، با (۳۸) درصد افزایش، به میزان دوهزار و سیصد و چهل و یک (۲.۳۴۱) ریال تعیین می‌گردد.

۱- حداقل مزد روزانه کارکنان دارای قرارداد دائم و مدت موقت مشمول قانون کار، یک میلیون و سیصد و نود و سه هزار و دویست و پنجاه (۱.۳۹۳.۲۵۰) ریال تعیین می‌گردد. لذا حقوق و مزایای روزانه (مجموع ریالی امتیازات فردی و شغلی ضربدر ضریب ریالی به صورت روزانه) هیچ یک از کارکنان در هر ی از بخش‌های شغلی نباید از مبلغ فوق کمتر باشد.

۲- در اجرای بند (۱) بخشنامه فوق الذکر، روزانه به میزان یکصد و هفتاد و یک هزار و هفتسد و بیست و دو (۱۷۱.۷۲۲) ریال بر اساس ضریب ریالی موضوع بند (۱) به دو هزار و دویست و یک (۲.۲۰۱) امتیاز، تبدیل و این امتیاز به مجموع امتیازات فردی (آخرین امتیاز مدرک تحصیلی در سال ۱۴۰۰) هر یک از کارکنان اضافه می گردد.

۳- امتیاز سنوات خدمت (پایه سنواتی) بر اساس جدول شماره (۱۹-۳) پیوست محاسبه گردد.

۴- کمک هزینه اقلام مصرف خانوار، ماهیانه به میزان هشت میلیون و پانصد هزار (۸.۵۰۰.۰۰۰) ریال پرداخت گردد.

۵- کمک هزینه مسکن، ماهیانه به میزان پنج میلیون و پانصد هزار (۵.۵۰۰.۰۰۰) ریال پرداخت گردد.

۶- رعایت قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ضوابط اجرایی آن و سایر ضوابط و مقررات مربوط، الزامی است.

۷. در اجرای تبصره (۳) بند (۳) تصویبنامهم صدرالذکر و به منظور رعایت تبصره ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، مقتضی است مطابق نامه شماره ۲۶۰۵۷ مورخ ۱۸/۰۴/۱۴۰۱ معاونت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام شود.

مشاهده فایل ابلاغی بخشنامه

جدول شماره ۱۹-۳
امتیاز حق سنوات
سطح حداقل حد وسط حداکثر
گروه ۱ ۸۹۸ ۹۰۰ ۹۰۳
گروه ۲ ۹۰۰ ۹۰۳ ۹۰۵
گروه ۳ ۹۰۳ ۹۰۵ ۹۰۸
گروه ۴ ۹۰۵ ۹۰۸ ۹۱۰
گروه ۵ ۹۰۸ ۹۱۰ ۹۱۳
گروه ۶ ۹۱۰ ۹۱۳ ۹۱۵
گروه ۷ ۹۱۳ ۹۱۵ ۹۱۸
گروه ۸ ۹۱۵ ۹۱۸ ۹۲۱
گروه ۹ ۹۱۸ ۹۲۱ ۹۲۳
گروه ‍۱۰ ۹۲۱ ۹۲۳ ۹۲۸
گروه ۱۱ ۹۲۳ ۹۲۸ ۹۳۳
گروه ۱۲ ۹۲۸ ۹۳۳ ۹۳۹
گروه ۱۳ ۹۳۳ ۹۳۹ ۹۴۴
گروه ۱۴ ۹۳۹ ۹۴۴ ۹۴۹
گروه ۱۵ ۹۴۴ ۹۴۹ ۹۵۴
گروه ۱۶ ۹۴۹ ۹۵۴ ۹۵۹
گروه ۱۷ ۹۵۴ ۹۵۹ ۹۶۴
گروه ۱۸ ۹۵۹ ۹۶۴ ۹۶۹
گروه ۱۹ ۹۶۴ ۹۶۹ ۹۷۴
گروه ۲۰ ۹۶۹ ۹۷۴ ۹۷۹

مطالب مرتبط:

44 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام