کتاب استخدامی اداری ها
نهاد ریاست جمهوری

آیین نامه چگونگی تعیین و حدود وظایف سخنگوی هیئت دولت و تشکیل شورای اطلاع رسانی دولت (مصوب ۱۴۰۱)

آیین نامه چگونگی تعیین و حدود وظایف سخنگوی هیئت دولت و تشکیل شورای اطلاع رسانی دولت (تصویبنامه شماره ۱۵۱۴۷۸/ت۶۰۳۶۴هـ مورخ ۲۴/۸/۱۴۰۱ هیئت وزیران)

نهاد ریاست جمهوری

هیئت وزیران در جلسه ۴/۸/۱۴۰۱ به پیشنهاد دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین نامه چگونگی تعیین و حدود وظایف سخنگوی هیئت دولت و تشکیل شورای اطلاع رسانی دولت

ماده ۱- به منظور سیاست‌گذاری، برنامه ریزی و هماهنگی در زمینه اطلاع‌رسانی برنامه‌ها، فعالیت‌ها و دستاوردهای دولت و اعلام هماهنگ مواضع و نظرات رییس جمهور و هیئت دولت به مردم، شورای اطلاع رسانی دولت که در این آیین نامه “شورا” نامیده می‌شود، تشکیل می‌شود.

ماده ۲- اعضای شورا عبارتند از:

الف- رییس دفتر رییس جمهور.

ب- سخنگو و سخنگویان تخصصی هیئت دولت.

پ- دبیر هیئت دولت.

ت- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.

ث- وزیر اطلاعات.

ج- وزیر امور خارجه.

چ- وزیر کشور.

ح- وزیر امور اقتصادی و دارایی.

خ- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات.

د- وزیر یا وزرای مربوط حسب مورد.

ذ- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

ر- معاون رئیس جمهو ردر امور زنان و خانواده.

ز- رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

ژ- رییس مرکز ملی فضای مجازی.

س- مدیرعامل سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی.

ش- معاون فرهنگ و ارتباطات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی.

ص- پنج نفر صاحب نظر در حوزه ارتباطات و رسانه به تشخیص رییس شورا.

تبصره ۱- رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت به تشخیص رییس جمهور از بین اعضا یا خارج از اعضای فوق انتخاب و منصوب می‌شود و حق حضور در جلسات هیئت وزیران را دارد.

تبصره ۲- رییس شورا می‌تواند از دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها و اشخاص صاحب نظر حسب مورد برای شرکت در جلسه شورا دعوت کند.

تبصره ۳- رییس شورا می تواند کارگروه‌های تخصصی در حوزه اطلاع‌رسانی (از قبیل اقتصادی، سیاست داخلی و خارجی، فرهنگی، اجتماعی، علمی، آموزشی و غیره) را به منظور رصد و بررسی افکار عمومی، پیش‌بینی و برنامه‌ریزی رسانه‌ای برای موضوعات مهم پیش‌روی دولت، تعیین خط رسانه‌ای، هماهنگی و هم‌افزایی اقدامات رسانه‌ای دستگاه‌ها، ارزیابی عملکرد رسانه‌ای دستگاه‌ها در حوزه‌های تخصصی و بررسی کارشناسی دستور جلسه شورا تشکیل دهد.

تبصره ۴- جلسات شورا با حضور نیمی از اعضا حداقل ماهی یک بار تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت آرای حاضران اتخاذ می‌شود.

ماده ۳- سخنگو با پیشنهاد رییس جمهور و تصویب هیئت وزیران انتخاب می‌شود و ضمن هماهنگی و اخذ نظرات رئیس جمهور در کلیه موارد، عهده دار وظایف زیر می‌باشد:

الف- اعلام مواضع، سیاست‌ها و خط‌مشی‌های هیئت دولت در خصوص مسایل و موضوعات داخلی و خارجی کشور به صورت مستمر.

ب- اعلام تصمیم‌های هیئت دولت و تشریح مفاد و محتوای کلیه مصوبات.

پ- پاسخگویی به سؤال‌های مطبوعات و رسانه‌ها و انجام گفتگوهای رادیویی و تلویزیونی.

ت- انسجام بخشی، هماهنگی و نظارت بر فعالیت سخنگویان تخصصی هیئت دولت و سخنگویان دستگاه‌ها و یا مسئولین مربوطه (حسب مورد).

تبصره- سخنگوی دولت می‌تواند در کلیه جلسات هیئت دولت و سایر شوراها و ستادهایی که به ریاست رئیس جمهور یا معاون اول رییس جمهور تشکیل می‌شود، حضور پیدا کند. مصوبه شماره ۵۰۴۸۷/ت۲۵۸۶۴هـ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۰ هیئت وزیران در تعیین همترازی سنخگوی دولت لازم الرعایه می‌باشد.

ماده ۴- به منظور انجام امور مربوط به شورا توسط رییس شورا، دبیرخانه‌ای با وظایف زیر در نهاد ریاست جمهوری تشکیل می‌شود:

الف- برنامه‌ریزی و هماهنگی در زمینه اطلاع رسانی برنامه‌ها، فعالیت‌ها و دستاوردهای دولت.

ب- هماهنگی مراکز روباط عمومی و اطلاع‌رسانی دستگاه‌های اجرایی.

پ- انجام هماهنگی‌های لازم به منظور برگزاری جلسات شورا و تنظیم دستور جلسات مربوط.

ت- انعکاس فعالیت‌های هیئت دولت به مردم.

ث- انجام برنامه‌ریزی‌های لازم برای اجرای وظایف و تکالیف سخنگو و سخنگویان تخصصی هیئت دولت.

ج- ارتباط مستمر با دفتر رییس جمهور، معاون اول رییس جمهور، وزرا، معاونان رییس جمهور، استانداران و سایر مسئولان به منظور انجام هماهنگی لازم در انعکاس موضوعات و اقدامات مورد نظر آنها جهت آگاهی عمومی، همچنین انجام هماهنگی‌های لازم با رسانه‌ها به منظور حسن انجام گفتگوهای مطبوعاتی، رادیویی و تلویزیونی و غیره.

چ- تنظیم گزارش‌های لازم پیرامون فعالیت‌ها، برنامه‌ها و اقدامات دولت.

ح- ارتباط مستمر با رسانه ها به منظور توجیه و آشنایی با سیاست‌ها و برنامه‌های هیئت دولت و نیز رصد، پایش و بررسی چگونگی انعکاس موضوعات و اخبار دولت و مواضع مطروحه از سوی سخنگو و سخنگویان تخصصی هیئت دولت و شورا.

ماده ۵- در دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه به منظور برنامه ریزی و فعالیت های اطلاع رسانی مؤثر، کارگروه اطلاع رسانی دستگاه متشکل از بالاترین مقام دستگاه (رئیس)، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی یا مسئول مربوطه دستگاه (دبیر کارگروه)، معاون مربوطه و رؤسای سازمان‌های تابعه دستگاه به تشخیص رئیس دستگاه و مسئولان واحدهای فناوری اطلاعات، حراست دستگاه و سه نفر از افراد صاحب نظر در حوزه رسانه‌ای به انتخاب رییس دستگاه تشکیل می‌شود.

تبصره ۱- مدیران دستگاه‌های اجرایی مکلفند زمینه‌های لازم اعم از زیرساخت، اعتبارات و نیروی انسانی برای فعالیت‌های اطلاع رسانی مستمر و مؤثر، رصد رسانه‌ها، تولید، انتشار و توزیع محتواهای خبری در تمامی رسانه‌ها و با  اولویت رسانه‌های رسمی و امکان بهره‌مندی از ظرفیت اطلاع‌رسانی‌های مردمی را با رعایت قوانین و از محل اعتبارات مصوب مربوط فراهم کنند.

تبصره ۲- انتصاب رؤسای مراکز روابط عمومی و اطلاع رسانی و عناوین مشابه دستگاه های اجرایی پس از اخذ تأییدیه صلاحیت های حرفه ای از دبیرخانه شورا مجاز است و اختصاص پست سازمانی منوط به اخذ تأییدیه مذکور است.

تبصره ۳- دستگاه ای اجرایی ذیل قوه مجریه مکلفند در مرحله ارائه پیشنهاد و پیش از اجرای برنامه ها و طرح های ملی و تصمیم های کلان که آثار آنها شامل عموم مردم می‌شود، پیوست رسانه‌ای و الزامات اجرایی آنها را تهیه و ضمن ارسال و اطلاع به دبیرخانه شورا، نسبت به اجرای آن اقدام نمایند.

تبصره ۴- درم واردی که دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه قصد شکایت از رسانه‌ای را داشته باشند، گزارش آن برای دبیرخانه شورا جهت اطلاع ارسال می‌شود.

در مواردی که به تشخیص کارگروهی با عضویت دبیر شورا، معاون ارتباطات دفتر رییس جمهور، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نمایندگانی از معاونت حقوقی رییس جمهور و دستگاه شاکی و با پیشنهاد دبیرخانه نسبت به موضوع تصمیم و یا ترتیبات مشخصی اتخاذ شود دستگاه مزبور مکلف به رعایت آن خواهد بود.

ماده ۶- مصاحبه وزرا، معاونان رییس جمهور و سایر مسئولان در چهارچوب وظایف و مسئولیت های قانونی خود می‌باشد.

ماده ۷- شورای اطلاع رسانی استان که در این آیین نامه “شورای استان” نامیده می‌شود، با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

الف- استاندار (رئیس شورا).

ب- مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان (دبیر شورا).

پ- معاون سیاسی و امنیتی استاندار.

ت- رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان.

ث- مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان.

ج- مدیر کل اطلاعات استان.

چ- مدیر کل صدا و سیما مرکز استان.

ح- مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان.

خ- مسئول دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان.

د- رییس خبرگزاری جمهوری اسلامی استان.

ذ- مدیر روابط عمومی استانداری.

ر- چهار نفر از افراد صاحب نظر در حوزه ارتباطات و رسانه به انتخاب رییس شورای استان و تأیید دبیرخانه شورا.

تبصره- جلسات شورای استان با حضور نیمی از اعضا حداقل ماهی یک بار تشکیل می‌شود و گزارش آن برای دبیرخانه شورا ارسال می‌گردد.

ماده ۸- دستگاه‌های اجرایی در فعالیت‌های رسانه‌ای و تبلیغی موظف به اجرای مصوبات و رعایت سیاست‌ها و خط‌مشی‌های ابلاغی شورا و همچنین شورای استان متبوع خواهند بود.

ماده ۹- تشکیلات و ساختار دبیرخانه متناسب با وظایف محوله و گستردگی امور مشتمل بر کارگروه‌های تخصصی و امور دبیرخانه از جمله برنامه‌ریزی، رصد و پایش، آموزش، هماهنگی شورای اطلاع‌رسانی دستگاه‌ها و هماهنگی شورای اطلاع‌رسانی استان‌ها و اخذ مجوزهای استخدامی با پیشنهاد رییس شورا و همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب شورا می‌رسد.

سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ساختار اداری لازم را در اختیار دبیرخانه قرار دهد.

تبصره- دبیر شورا توسط رییس شورا از بین اعضا و یا خارج از اعضای شورا انتخاب و منصوب می‌شود و مسئولیت اداره دبیرخانه شورا را بر عهده دارد.

ماده ۱۰- تصویب‌نامه شماره ۲۵۵۸۴/ت۱۸۸۳۴هـ مورخ ۸/۱۰/۱۳۷۶ و اصلاحات بعدی آن لغو می‌شود.

محمد مخبر- معاون اول رییس‌جمهور

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

?روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
?ایتا
eitaa.com/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام