کتاب استخدامی اداری ها
نهاد ریاست جمهوری

آیین نامه چگونگی تعیین و حدود وظایف سخنگوی هیأت دولت و تشکیل شورای اطلاع رسانی دولت

آیین نامه چگونگی تعیین و حدود وظایف سخنگوی هیأت دولت و تشکیل شورای اطلاع‌ رسانی دولت (تصویب‌نامه شماره ۲۵۵۸۴/ت۱۸۸۳۴هـ مورخ ۸/۱۰/۱۳۷۶ و اصلاحات بعدی)

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۶/۹/۱۳۷۶ بنا به پیشنهاد شماره ۵۸۵۵/د مورخ ۳/۹/۱۳۷۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و‌ سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه چگونگی تعیین و حدود وظایف سخنگوی هیأت دولت و تشکیل شورای اطلاع ‌رسانی دولت را به‌ شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه چگونگی تعیین و حدود وظایف سخنگوی هیأت دولت و تشکیل شورای اطلاع‌ رسانی دولت

ماده ۱- به منظور هماهنگی در زمینه اطلاع رسانی و اعلام هماهنگ مواضع و نظرات هیأت دولت به مردم، شورای اطلاع ‌رسانی -که در این آیین نامه شورا ‌نامیده می شود- تشکیل می شود.

ماده ۲ (اصلاحی ۲۴ˏ۱۱ˏ۱۳۸۹)- اعضای شورا عبارتند از :
الف – سخنگوی هیأت دولت به عنوان رییس شورا.
ب – دبیر هیأت دولت.
پ – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا یکی از معاونان وی.
ت – وزیر اطلاعات یا یکی از معاونان وی.
ث – وزیر امور خارجه یا یکی از معاونان وی.
ج – وزیر کشور یا یکی از معاونان وی.
چ – رییس سازمان برنامه و بودجه کشور یا یکی از معاونان وی.
ح – رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یا یکی از معاونان وی.
خ – معاون امور مجلس رییس جمهور یا یکی از معاونان وی.
د – معاون حقوقی رییس جمهور یا یکی از معاونان وی.
ذ – معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده یا یکی از معاونان وی.
ر – رییس دفتر معاون اول رییس جمهور.
ز – معاون سیاسی دفتر رییس جمهور.
ژ – مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران.
س – تا پنج نفر از افراد صاحب نظر به انتخاب رییس شورا.

تبصره (الحاقی ۱۳ˏ۰۵ˏ۱۳۹۸)- رییس شورا می تواند از دستگاه های اجرایی و سایر اشخاص صاحب نظر حسب مورد برای شرکت در جلسه شورا دعوت کند.

ماده ۳ (اصلاحی ۲۴ˏ۱۱ˏ۱۳۸۹)ـ سخنگو یا سخنگویان تخصصی هئیت دولت (حسب مورد)، با پیشنهاد رییس جمهور و تصویب هیأت وزیران انتخاب می شود و ضمن هماهنگی و اخذ ‌نظرات رییس جمهور در کلیه موارد، عهده دار وظایف وزیر است:
الف ـ اعلام مواضع، سیاستها و خط‌ مشی های هیأت دولت در خصوص مسایل و موضوعات داخلی و خارجی کشور به صورت مستمر،
ب ـ اعلام تصمیمهای هیأت دولت و تشریح مفاد و محتوای کلیه مصوبات،
پ ـ پاسخگویی به سؤالهای مطبوعات و رسانه ها و انجام مصاحبه های رادیویی و تلویزیونی.

تبصره (اصلاحی ۱۳ˏ۰۵ˏ۱۳۹۸)ـ سخنگوی دولت می تواند در کلیه جلسات هیأت دولت و سایر شوراها و ستادهایی که به ریاست رییس جمهور یا معاون اول رییس جمهور تشکیل می شود حضور پیدا کند.

ماده ۴ (اصلاحی ۲۴ˏ۱۱ˏ۱۳۸۹)ـ به منظور انجام امور مربوط به شورا توسط رییس شورای اطلاع رسانی دولت دبیرخانه ای با وظایف زیر در نهاد ریاست جمهوری تشکیل می شود:
الف ـ انجام هماهنگیهای لازم به منظور برگزاری جلسات شورا و تنظیم دستور جلسات مربوط،
ب ـ انعکاس فعالیتهای هیأت دولت از طریق سخنگوی دولت به مردم،
پ ـ انجام برنامه ریزیهای لازم برای اجرای وظایف و تکالیف سخنگوی دولت.
ت ـ ارتباط مستمر با دفتر رییس جمهور، وزرا، معاونان رییس جمهور و سایر مسؤولان به منظور انجام هماهنگی لازم در انعکاس موضوعات و اقدامات مورد ‌نظر آنها جهت آگاهی عموم، همچنین انجام هماهنگیهای لازم با رسانه های گروهی به منظور حسن انجام مصاحبه های مطبوعاتی، رادیویی و تلویزیونی‌ سخنگوی دولت،
ث ـ تنظیم گزارشهای لازم پیرامون فعالیتها، برنامه ها و اقدامات عمومی دولت،
ج ـ ارتباط مستمر با رسانه های گروهی به منظور توجیه و آشنایی با سیاستها و برنامه های هیأت دولت و نیز بررسی چگونگی انعکاس موضوعات مطروحه از‌ سوی سخنگوی دولت.

ماده ۵ ـ وزرا، معاونان رییس جمهور و سایر مسؤولان در چهارچوب وظایف و مسؤولیتهای قانونی خود مصاحبه می کنند.

ماده ۶ – شورای اطلاع رسانی استان با ترکیب ذیل تشکیل می شود:
الف – معاون سیاسی و امنیتی استاندار (رییس شورا).
ب – مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان (دبیر شورا).
پ – رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان.
ت – مدیرکل اطلاعات استان.
ث – مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان.
ج – مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان.
چ – مسئول دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان.
ح مدیر خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در استان.
خ – مدیر روابط عمومی استانداری.
د – سه نفر از افراد صاحب نظر به انتخاب رییس شورا.

ماده ۶ (اصلاحی ۲۴ˏ۱۱ˏ۱۳۸۹)ـ تشکیلات دبیرخانه توسط رییس شورای اطلاع رسانی دولت و با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تهیه و به تصویب می رسد.

تبصره (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۳۷۷)ـ دبیرخانه شورا در نهاد ریاست جمهوری تشکیل و مستقر می شود.

ماده ۷ (الحاقی ۱۳ˏ۰۵ˏ۱۳۹۸)- دستگاه های اجرایی در فعالیت های رسانه ای و تبلیغی موظف به رعایت سیاست ها و خط مشی های ابلاغی شورا و همچنین شورای اطلاع رسانی استان خواهند بود.

ماده ۸ (الحاقی ۱۳ˏ۰۵ˏ۱۳۹۸)ـ تشکیلات دبیرخانه توسط رییس شورای اطلاع رسانی دولت و با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تهیه و به تصویب می رسد.

تبصره (الحاقی ۱۳ˏ۰۵ˏ۱۳۹۸)ـ دبیرخانه شورا در نهاد ریاست جمهوری تشکیل و مستقر می شود.

معاون اول رییس جمهور – حسن حبیبی

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

?روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
?ایتا
eitaa.com/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام