کتاب استخدامی اداری ها
اخبار اداری و استخدامی

اجراي طرح مهرآفرين به رغم مخالفت ها

* عبدالعلي تاجي

بر اساس قانون نحوه‌ اجراي اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسي اجراي بند‌هاي اصلاح‌شده كه هنوز توسط دولت تصويب نشده، متوقف است. با اين حال، اصلاحيه‌ مهرآفرين از سوي دولت آماده شده و تنها بايد به امضاي معاون اول رييس جمهوري برسد.
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري اكنون درحال اجراي بند‌هايي از مهرآفرين است كه تمامي آنها در چارچوب قانون مديريت خدمات كشوري و برنامه توسعه قرار دارد. مهم ترين مساله در مورد مهرآفرين استخدام در چارچوب قوانين برنامه‌ي پنجم بوده و در حال انجام است. ايراداتي كه مجلس به اين مصوبه وارد دانسته بررسي و اصلاح شده كه به محض ابلاغ از سوي آقاي رحيمي تمامي دستگاه هاي اجرايي در چارچوب قانون به آن عمل خواهند كرد، مگر اين‌كه ايرادات مجددي به آن گرفته شود.
استانداري ها اين اختيار را دارند كه با توجه به مجوزهايي كه در اختيار آنها قرار گرفته، در چارچوب قانون برنامه و با در نظر گرفتن خروجي ها همچنين اخذ مجوز از معاونت برنامه ريزي با نشر آگهي آزمون استخدامي خود را برگزار كرده و تمامي افراد واجد‌ شرايط را با حداكثر نمره به دست آمده استخدام كنند.

از مهم ترين ايرادات وارد به مصوبه استخدامي مهرآفرين بخش مربوط به تبديل وضعيت نيروهاي شركتي است كه مساله تامين اعتبار مهم ترين مشكل اين بخش از مهرآفرين است و اعلام شده كه اجراي آن امكان پذير نيست اما دولت در حال پيگيري براي رفع مسائل پيش رو براي تبديل وضعيت نيروهاست.
بايد تأكيد كرد كه معاونت توسعه مسوول تامين اعتبار استخدام‌ها نيست. معاونت مجوز استخدام را به استان‌ها تفويض كرد اما آنها بايد با تامين اعتبار از معاونت برنامه ريزي اقدام به نشر آگهي و استخدام كنند كما اين‌كه برخي از استان ها اين كار را انجام داده و به زودي آزمون هاي استخدامي آنها برگزار مي شود.

تنها بخشي از مهرآفرين كه بدون درد سر در حال اجراست، اصول مربوط به كساني است كه مشمول آراي هيات عمومي ديوان اداري هستند و كارهاي مربوط به آنها در حال اجرا است.

معاون حقوقي، امور مجلس و استان‌هاي معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام