کتاب استخدامی اداری ها
اخبار اداری و استخدامی

نیروی انسانی سرمایه اصلی سازمان است

استفاده نکردن از قابلیت های مدیریت منابع انسانی و عدم توجه به مفهوم مدیریت منابع انسانی از چالش های اساسی و مهم سرمایه انسانی است.

دکتر محمود عسکری آزاد در نشست «تبیین برنامه تربیت مدیران آینده» در جمع مدیران آموزش و منابع انسانی دستگاه های اجرایی با بیان این مطلب افزود: عامل موفقیت دستگاه های اجرایی مدیریت مناسب منابع انسانی است و نیروی انسانی سرمایه اصلی هر سازمان است.

جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: متاسفانه در بسیاری از موارد مدیریت منابع انسانی در دستگاه های اجرایی به سطح امور کارکنان و کارگزینی تنزل پیدا کرده است.

وی با انتقاد از نگاه برخی مدیران به لزوم برابری در ارایه امتیاز به کارشناسان گفت: باید بین منافع و امتیازهایی که به کارشناسان سطوح مختلف داده می شود، تفاوت معنی دار وجود داشته باشد. اگر بین کارشناس نخبه یا کارشناس عالی با سایرین تفاوت قائل نشویم که خلاف عدالت است و انگیزه در بین کارکنان از بین می رود.

دکتر عسکری آزاد ضمن تاکید بر  لزوم توجه به اصل مدیریت در مورد سرمایه انسانی گفت: مدیریت درست منابع انسانی می تواند نقش موثری در موفقیت و تحول سازمان ها و دستگاه های اجرایی ایفا کند و متاسفانه مدیران منابع انسانی از ظرفیت در اختیار خود به صورت مطلوب استفاده نمی کنند.

وی ضمن انتقاد از نبود برنامه ریزی در مورد منابع انسانی در بسیاری ازدستگاه های اجرایی گفت: جزء نخست مدیریت داشتن نگاه به آینده است که در قالب برنامه ریزی نمود پیدا می کند. تا زمانی که برنامه بلندمدت، کوتاه مدت و عملیاتی برای منابع انسانی در یک دستگاه وجود نداشته باشد، نمی توان انتظار داشت که در دو بخش اجرا و نظارت نتایج مطلوب حاصل شود.

جانشین معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور با اشاره به مشکلاتی که دستگاه های اجرایی در زمینه منابع انسانی با آن مواجه اند، اظهار داشت: در صورتی که مدیریت سرمایه انسانی انجام شود، دیگر شاهد این نخواهیم بود که یک وزارت خانه با حجم عظیم نیروی ستادی غیر متخصص مواجه باشد، یا بعد از بازنشستگی بخشی از کارکنان خود، دچار چالش شود.

وی داشتن استراتژی روشن و درست را شرط لازم برای موفقیت در زمینه مدیریت سرمایه انسانی دانست.

عسکری آزاد اشتباه در نگاه استراتژیک نسبت به مقوله اشتغال را باعث بوجود آمدن بسیاری ازمشکلات دانست و گفت: برخی به غلط بر این باورند که استراتژی نظام اداری باید اشتغال افراد باشد درحالی که استراتژی درست آن است که با بهبود عملکرد و کمک به موفقیت سازمان ، فرصت شغلی مناسب برای افراد ایجاد شود.

وی یکی از حوزه های استراتژیک را تضمین شغل افراد براساس اتکا به مفاد قانونی دانست و گفت: در حال حاضر شغل افراد براساس حکم استخدامی تثبیت و تضمین می شود درحالی که باید براساس کارایی و تاثیرگذاری شغل افراد تضمین شود. در سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری عدالت در ورود و عدالت در تداوم خدمت مورد تاکید قرار گرفته است.

نشست «تبیین برنامه تربیت مدیران آینده» به منظور تبیین ابعاد مختلف «برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه های اجرایی» که در پنجم آذرماه سال جاری توسط دکتر روحانی ؛ رئیس جمهور و رئیس شواری عالی اداری- به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است، در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برگزار شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام