کتاب استخدامی اداری ها
اخبار اداری و استخدامی

تسری پرداخت فوق العاده خاص به مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران در کشورهای دارای شرایط ویژه به مأموران ثابت وزارت آموزش و پرورش

 

پیشنهادهای در حال بررسی در هیأت دولت:

تسری تصویب نامه شماره 51594/ت 34826 هـ مورخ 6 /4 /1386، موضوع پرداخت فوق العاده خاص به مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران در کشورهای دارای شرایط ویژه به مأموران ثابت وزارت آموزش و پرورش

شناسنامه قانون | amoozesh1

1- تسری تصویب نامه شماره 51594/ت 34826 هـ مورخ 6 /4 /1386، موضوع پرداخت فوق العاده خاص به مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران در کشورهای دارای شرایط ویژه به مأموران ثابت وزارت آموزش و پرورش- مطابق تصویب نامه شماره 51594/ت 34826 هـ مورخ 6 /4 /1386، کشورهای عراق،افغانستان،پاکستان و لبنان برای مدت یکسال به عنوان کشورهای دارای شرایط ویژه برای پرداخت فوق العاده خاص، تعیین و پرداخت فوق العاده مذکور به مأموران شاغل در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای یاد شده مطابق تبصره مذکور بلا مانع است.

2- مطابق نظریه شماره 146267 /20614 مورخ 10 /9 /1392 معاونت حقوقی رییس جمهور،فوق العاده موضوع آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران(موضوع تصویب نامه شماره 29920/ت 461 هـ مورخ 9 /10 /1371) به کارکنان نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران اعم از کارکنان وزارت امور خارجه و کارکنان وزارت آموزش و پرورش قابل پرداخت می باشد.

3- همچنین مطابق نظریه مذکور و با عنایت به تعریف مورد نظر آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت، از عبارت”نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران”کارکنان وزارت آموزش و پرورش نیز چنانچه در کشورهای موضوع مصوبه شماره 51594/ت 34826 هـ مورخ 6 /4 /1386 اشتغال داشته باشند مشمول دریافت فوق العاده خاص موضوع تبصره (7)ماده(2) آیین نامه یاد شده خواهند بود و ممانعت از پرداخت فوق العاده خاص به این افراد موجه به نظر نمی رسد و لذا در صورت عدم پرداخت فوق العاده خاص مذکور به مأموران آموزش و پرورش شاغل در کشورهای مورد اشاره ، مبالغ مربوط به فوق العاده خاص، در زمره مطالبات این افراد بوده و لازم است از محل اعتبارات پیش بینی شده در قانون بودجه سنواتی (جهت پرداخت دیون) تأمین و پرداخت شود.

با عنایت به مراتب فوق،وزارت آموزش و پرورش طی پیشنهادی اعلام نموده است علی رغم نظریه معاونت حقوقی رییس جمهور و نامه شماره 158246 /49593 /8 مورخ 9 /10 /1392 دبیر هیئت دولت مبنی بر شمول مصوبه یاد شده به کارکنان وزارت آموزش و پرورش و عدم منع قانونی برای پرداخت فوق العاده خاص به آنان،رأی صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 254 مورخ 21 /6 /1390 مانع از بهره مندی از مفاد مصوبه مذکور و پرداخت فوق العاده خاص به معلمین گردیده است. همچنین ازآنجا که کلیه نیروهای مأمور در کشورهای یاد شده در شرایط امنیتی و بهداشتی یکسانی قرار دارند،لذا به منظور رفع تبعیض و تضییع حقوق معلمان، پیشنهاد شده است تا ” مفاد مصوبه هیئت وزیران به شماره 51594/ت 34826 هـ مورخ 6 /4 /1386 و اصلاحات بعدی آن از تاریخ تصویب(6 /4 /1386) عیناً به مأمورین ثابت وزارت آموزش و پرورش در مدارس خارج از کشور تسری یابد.”

لازم به ذکر است؛ معلمان مشمول این فوق العاده فقط در کشورهای پاکستان و لبنان شاغل بوده اند و تعداد آنها در هر سال حدود (50) نفر می باشد.در ضمن درخواست صرفاً برای مأمورین از سال 1386 تا شهرویور ماه سال 1391 می باشد و برای سال 1391 به بعد در این خصوص مصوبه شماره 111713/ ت 47165 هـ مورخ 5 /6 /1391 هیئت وزیران صادر و ابلاغ گردیده است و تاکنون بر همین اساس فوق العاده خاص معلمین مأمور در مدارس خارج از کشور محاسبه و پرداخت شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام