کتاب استخدامی اداری ها
اخبار اداری و استخدامی

بار مالی تبدیل وضعیت ایثارگران شرکت های دولتی در بودجه ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده است

بار مالی تبدیل وضعیت ایثارگران شرکت های دولتی در بودجه ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده است

شناسنامه قانون- رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه با اشاره به اینکه شفافیت درآمد‌ها و هزینه و پیش‌بینی واقع بینانه‌تر ارقام برجستگی بودجه ۱۴۰۲ است افزود: پرداخت هرگونه حقوق و مزایا بر اساس اطلاعات «سامانه سینا» صورت خواهد گرفت.

به گزارش شناسنامه قانون، مژگان خانلو، با اشاره به جزئیات بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: رقم بودجه شرکتهای دولتی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۲۲ میلیون و ۳۱۴ هزار و ۷۹ میلیارد ریال بوده که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با رشد حدود ۳۹درصدی به رقم ۳۰ میلیون و ۹۷۶ هزار و ۹۶۵ میلیارد ریال رسیده است.

پیش‌بینی بار مالی تبدیل وضعیت ایثارگران شرکت های دولتی

وی با اشاره به ویژگی های تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی گفت: برآورد واقع بینانه از میزان منابع و مصارف شرکت‌های دولتی متناسب با حجم فعالیت‌ها و ماموریت‌های محوله در بخش قیمت تمام شده و هزینه‌های سرمایه‌‌گذاری و اعمال مصوبه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری (بر اساس آخرین مصوبه) و رشد حقوق و دستمزد کارکنان نسبت به سال ۱۴۰۱ با احتساب مصوبه متناسب‌سازی به میزان ۲۰ درصد از مهمترین ویژگی‌های تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی است.

خانلو با بیان اینکه در بودجه ۱۴۰۲ بار مالی تبدیل وضعیت مشمولین ایثارگری به رسمی در شرکت‌های دولتی پیش‌بینی شده است افزود: برنامه محوری با پیش‌بینی بودجه شرکت‌ها در قالب ۷۶ برنامه و ۶۰۶ فعالیت برای تحقق اهداف مورد نظر از دیگر ویژگی‌های بودجه شرکت‌های دولتی است.

رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه درباره تعداد شرکتهای دولتی مندرج در پیوست ۳ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: تعداد ۳۳ شرکت دولتی، شامل ۳۰ شرکت آبفای روستایی و ۲ شرکت غله و خدمات بازرگانی به دلیل نهایی شدن ختم فرایند تصفیه (یا ختم فعالیت) و یک شرکت واگذار شده به بخش خصوصی کاهش یافته است.

افزایش نظارت در سال ۱۴۰۲

وی افزود: میزان سرمایه‌گذاری‌های قابل انجام توسط شرکت‌های دولتی به میزان ۹۸ هزار میلیارد تومان نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش خواهد داشت و پیش‌بینی افزایش مالیات و سود سهام پرداختی شرکت‌ها به دولت به ترتیب ۲۳ و ۳۱ درصد نسبت به قانون ۱۴۰۱و پیش‌بینی افزایش مجموع سرمایه‌گذاری شرکت توانیر و شرکت‌های تابعه در حوزه برق نسبت به قانون ۱۴۰۱ به میزان ۲۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.

خانلو در ادامه به شیوه نظارت بر بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۲ پرداخت و گفت: به منظور نظارت بر شرکتها تبصره‌ای مبنی بر تدوین آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مند نمودن درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی از جمله نحوه تشکیل مجامع عمومی/ شورایعالی و بررسی صورت‌های مالی و ثبت اطلاعات در سامانه یکپارچه شرکت‌های دولتی و ثبت اطلاعات نیروی انسانی و حقوق و مزایای کارکنان در سامانه سازمان اداری و استخدامی در لایحه بودجه پیشنهاد شده است.

پرداخت حقوق به شرط سامانه سینا

رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه افزود: در تبصره‌ها بودجه مقرر شده است پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر به کارکنان شرکت‌های دولتی صرفاً براساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) و به ذی‌نفع نهایی صورت پذیرد.

خانلو در مورد شرکت‌هایی که دولت سهامدار عمده نیست اما در انتخاب اکثریت هیأت مدیره یا مدیرعامل نقش دارد گفت: در لایحه بودجه به این شرکت ها تکلیف شده است تا نسبت به ثبت آمار نیروی انسانی در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (سینا) به صورت ماهانه، حقوق و مزایای کارکنان در سامانه «ثبت حقوق و مزایا» اقدام و تأییدیه نظامات پرداخت و جبران خدمات از شورای حقوق و دستمزد را اخذ کنند.

تعیین تکلیف بودجه شرکت های دولتی زیانده

وی درمورد تعیین تکلیف بودجه شرکت‌های دولتی زیانده نیز گفت: از شرکتهای دولتی زیانده به دلیل اجرای تکالیف قانونی مکلف به ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی هستند لذا دولت به منظور انجام بخشی از وظایف تصدی گری خود که بخش خصوصی قادر به انجام آن نمی باشد در ارائه کالاها و خدمات عمومی از بستر این شرکتها استفاده می‌کند، لذا تعیین تکلیف در خصوص این شرکت ها در ظرفیت قانون بودجه نمی باشد و باید در قالب اصلاحات ساختاری در قانون برنامه هفتم تعیین تکلیف شود که با توجه به هم زمانی تدوین برنامه هفتم توسعه موضوع در دست اقدام است.

رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه افزود: همچنین تعیین تکلیف شرکتهای زیانده هر ساله براساس آخرین صورتهای مالی و با توجه به تصمیمات اتخاذ شده درباره واگذاری یا ابقای این شرکتها به اطلاع هیئت محترم وزیران می‌رسد. در ارتباط با مفاد جزء (۵) بند (ل) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و درباره شرکتهایی که مکلف به ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی هستند، سازمان حسابرسی نسبت به ارائه گزارش اولیه اقدام نموده و فقط در مورد شرکت توانیر و شرکتهای برق منطقه‌ای مبنای محاسبه نرخ رایج بازار به تأیید سازمان حسابرسی رسیده است. لذا مقرر شد برای تعیین تکلیف قطعی بدهی دولت از ظرفیت قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور استفاده شود.

شفافیت بودجه شرکت های دولتی

خانلو در مورد اقدامات و تصمیمات انجام شده در حوزه شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی گفت: استفاده از آمار دقیق تعداد نیروی انسانی و عملکرد ماهیانه حقوق و دستمزد بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) و همچنین ارائه آمار مربوط به تعداد بازنشستگان و پیش‌بینی افزایش ‏/ کاهش احتمالی تعـداد کارکنان در سال ۱۴۰۲، برآورد واقع‌بینانه درآمدهای قابل وصول با توجه به شرایط اقتصادی سال آینده (میزان صادرات نفت، نرخ تسعیر ارز، تورم و…) در بخشهای مختلف نفت، گاز، صنعت، حمل و نقل، بررسی هزینه‌ها در بخش‌های مختلف قیمت تمام‌شده تولید، هزینه‌های توزیع و فروش و اداری در راستای اهداف و تکالیف پیش‌بینی‌شده (حدود۷۴ درصد هزینه شرکت‌های دولتی در بخش قیمت تمام‌شده تولید است)، بررسی هزینه‌های سرمایه‌گذاری مورد نیاز و قابل انجام توسط شرکت‌ها متناسب با منابع قابل وصول و متناسب با الزامات تحقق هدف‌گذاری برای تحقق رشد اقتصادی و بررسی هزینه‌های مالی درخصوص تسهیلات بانکی و وام‌های داخلی و خارجی مورد نیاز و قابل اخذ و پیش‌بینی بازپرداخت تسهیلات دریافتی سنوات گذشته از جمله این اقدامات است.

13 دیدگاه

 1. سلام.
  آیا اگر کسی در شهرداری به صورت تمام وقت کاربکنندوبیمه هم برایش ردبشود ولی فاقد هرگونه قراردادی باشدوسابقه ایشان کمتر یکسال باشد. مشمول تبدیل وضعیت به رسمی میشود؟
  ضمنا ایشان خانم میباشد

 2. خواهشاً تبدیل عضویت فرزندان ایثارگران را درهرشرایط درهر زمان وهرمکان باهرنوع قراردادی باهرسابقه به نحو احسن وشایسته صورت گیرد لطف بکنید بخشنامه برایتان آینده تمدید کنید.چون پدران اینها دین خود رابه انقلاب اداکردن،ازجوانی خود گذشتن ویاعشق به وطن و انقلاب مخلصانه جنگیدن.ممنون از مساعدت شما

 3. سلام
  میگید تبدیل وضعیت فقط شامل اونایی می‌شود که تا بهمن ۱۴۰۰ استخدام شدن میشه کسانی که ۱۴۰۱ استخدام شدن چکار کنن ؟؟
  ممنون

 4. آقای خبرنگار
  خانم خبرنگار
  آقای خبرنگار
  خانم خبرنگار

  پیگیر این باشد پس تکلیف کسانی که در سال ۱۴۰۱ استخدام شده اند چه میشود؟؟؟؟
  چون قانون میگه این قانون شامل کسانی میشود که تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ استخدام شده اند
  یعنی اگر کسی که واقعا صلاحیت دارد و با آزمون حتی یک روز بعد از این تاریخ استخدام شده باشد این طرح شاملش نمیشود
  و این که من در یک پتروشیمی دیگه مشغول به کار بودم و فرورین 1401 از طریق ازمونی که در 1400 گرفته شده بود جذب این پتروشیمی شدم

 5. سلام، من یک موضوعی رو متوجه نشدم. الان بار مالی تبدیل وضعیت ایثارگران شرکت های دولتی زیانده هم در بودجه سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده؟

   1. سلام.
    آیا اگر کسی در شهرداری به صورت تمام وقت کاربکنندوبیمه هم برایش ردبشود ولی فاقد هرگونه قراردادی باشدوسابقه ایشان کمتر یکسال باشد. مشمول تبدیل وضعیت به رسمی میشود؟
    ضمنا ایشان خانم میباشد

  1. سلام.‌
   ایا فرزندان ایثارگران موظفی هم مشمول تبدیل وضعیت کارکنان شرکتها به رسمی می شوند؟
   ممنون میشم اگه کسی اطلاع داره، بهمون بگه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام