کتاب استخدامی اداری ها
اخبار اداری و استخدامی

اطلاعیه بازنشستگی سال ۱۴۰۰ آموزش و پرورش

دستورالعمل بازنشستگی سال ۱۴۰۰

الف) شرایط بازنشستگی

۱- کلیه کارکنان اداری ، آموزشی ، پرورشی و نیز مدیران و معاونین مدارس که دارای ۳۰ یا ۳۵ سال سابقه خدمت و یا بیشتر می باشند به استناد بند الف ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ پایان ۳۰ یا ۳۵ سال خدمت به افتخار بازنشستگی نائل می شوند.

تبصره ۱: استمرار خدمت کارکنان نیروهای آموزشی، پرورشی و خدماتی در صورت درخواست شخص و نیاز منطقه و موافقت کار گروه توسعه مدیریت استان تا پایان سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ بارعایت سایر ضوابط بلامانع است. (ارائه درخواست این همکاران قبل از اتمام ۳۰ سال الزامی است)

تبصره ۲: رعایت الزامات ساماندهی نیروی انسانی در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ در فرایند بازنشستگی ضروری است.

۲- براساس بند ب ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان مرد با حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت و حداقل ۶۰ سال سن و کارکنان زن با حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت بدون در نظر گرفتن شرط سنی می توانند درخواست بازنشستگی خود را در موعد مقرر به کارشناسی امور اداری و تشکیلات ( کارگزینی منطقه ارائه نمایند. در صورت موافقت منطقه و تایید کارگروه توسعه مدیریت استان ، حقوق بازنشستگی و پاداش این همکاران براساس سنوات خدمت واقعی برقرار و برابر مقررات مالی قابل پرداخت است.

تبصره: شرط سنی آقایان برای ایثارگران با ۵ سال کمتر (حداقل ۵۵ سال) لحاظ می شود.

۳- بازنشستگی با سنوات ارفاقی جانبازان و فرزندان و همسران معزز شهدا مشروط به تامین اعتبار خواهد بود. رعایت مفاد بخشنامه شماره ۲۴۰۰/۱۸۶۰۱/۵۵ – ۹۹/۹/۶ در خصوص در خواست این عزیزان الزامی است.

تبصره ۱: بهره مندی جانبازان معزز از مزایای بازنشستگی جانبازی ( آخرین حکم زمان اشتغال منوط به پرداخت کسور و سنوات ارفاقی می باشد. لازم به ذکر است مدارک و مستندات بهره مندی از سنوات ارفاقی جانبازان را با رعایت مقررات مربوط ۶ ماه قبل از اتمام ۳۰ سال خدمت و ۵۰ سال سن ، برای اخذ مجوز و پرداخت کسور سنوات ارفاقی به مدیریت منابع انسانی و امور اداری استان ارسال نمایید.

تبصره ۲: جانبازان بالای ۵۰ سال سن، مشمول بازنشستگی بند یک ماده واحده قانون بازنشستگی جانبازان می باشند. به عبارتی صرفا سنوات ارفاقی دریافت می کنند و حقوق بازنشستگی آنها مانند افراد عادی با میانگین دو سال آخر محاسبه خواهد شد. و محاسبه پاداش پایان خدمت آنان بر اساس سنوات خدمت و حقوق و مزایای مشمول کسور آخرین حکم اشتغال خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام