کتاب استخدامی اداری ها
وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری

دستورالعمل نحوه انتخاب اعضای هیأت علمی نمونه کشوری

دستورالعمل نحوه انتخاب اعضای هیأت علمی نمونه کشوری (بخشنامه شماره 8800/15 مورخ 20/10/88 وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری)

وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری بر اساس دستورالعمل زیر به منظور تجلیل از اعضای هیأت علمی نمونه کشور، با برپایی مراسمی که در اردیبهشت ماه هر سال به مناسبت سالروز شهادت شهید مطهری و روز معلم برگزار می گردد، ضمن گرامیداشت آن استاد فرزانه، بامعرفی برگزیدگان نسبت به تکریم شأن و منزلت ایشان اقدام به عمل می آورد.

دستورالعمل نحوه انتخاب اعضای هیأت علمی نمونه کشوری

ماده 1- انتخاب و معرفی اعضای هیأت علمی نمونه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور- که از این پس «مؤسسه» نامیده می شود- از میان اعضای هیأت علمی یا مراتب مختلف بر اساس این دستورالعمل صورت می گیرد.

ماده 2- عضو هیأت علمی نمونه مؤسسه می بایست از میان اعضای هیأت علمی رسمی قطعی شاغل و تمام وقت با حداقل پنج سال سابقه خدمت که حداقل امتیازات زیر را از جدول امتیازات عضو هیأت علمی نمونه (پیوست شماره 1) احراز نموده اند، پیشنهاد گردد.

– در مرتبه استادی                  حداقل 210 امتیاز

– در مرتبه دانشیاری                حداقل 185 امتیاز

– در مرتبه استادیاری               حداقل 165 امتیاز

– در مرتبه مربی                    حداقل 150 امتیاز

تبصره- در مورد انتخاب استادیاران و مربیانی که از نظر امتیاز در شرایط برابر قرار دارند میزان سابقه آموزشی و پژوهشی و خدمات برجسته ملاک عمل خواهد بود.

ماده 3- مؤسسه می تواند به ازای هر 150 عضو هیأت علمی 1 تن و حداکثر 4 تن را معرفی نماید.

تبصره- مؤسسه ای که تعداد اعضای هیأت علمی آن از نصاب مذکور در این ماده، کمتر باشد حداکثر می تواند نسبت به معرفی یک تن اقدام نماید.

ماده 4- مراحل اجرایی انتخاب واجدین شرایط پیشنهادی توسط مؤسسه به شرح زیر می باشد:

4-1- کمیسیون های تخصصی هیأت ممیزه مؤسسه (شورای دانشکده یا پژوهشکده در مؤسسات فاقد هیأت ممیزه) افراد واجد شرایط را بر اساس اطلاعات موجود در پرونده ارتقا و ترفیع و اطلاعات جدید کسب شده از آنان پیشنهاد می نماید که پس از درج امتیازات در فرم های مربوطه، این فرم ها را به همراه مدارک و مستندات مورد نیاز به کمیته «انتخاب اعضای هیأت علمی نمونه» مؤسسه با ترکیب مندرج در بند 4-2 ارسال می دارد:

تبصره- همچنین بررسی درخواست آن عده از اعضای هیأت علمی که خود را واجد شرایط می دانند پس از تکمیل فرم های مربوطه و ارسال آن از طریق دانشکده (پژوهشکده) در کمیته «انتخاب اعضای هیأت علمی نمونه» امکان پذیر است.

4-2- ترکیب کمیته «انتخاب اعضای هیأت علمی نمونه»؛

4-2-1- رئیس مؤسسه (رییس کمیته)

4-2-2- معاون آموزشی (دبیر کمیته در مؤسسات آموزشی)

4-2-3- معاون دانشجویی فرهنگی

4-2-4- معاون پژوهشی (دبیر کمیته در مؤسسات پژوهشی)

4-2-5- رؤسای دانشکده ها (پژوهشکده ها)ی وابسته به مؤسسه حسب مورد

4-2-6- مدیران گروه های آموزشی (پژوهشی) حسب مورد

4-2-7- سه تن از اعضای هیأت ممیزه ذیربط و یا عضو هیأت علمی صاحب نظر و با سابقه با انتخاب رییس مؤسسه

4-2-8- دبیر هیأت ممیزه منطقه یا مدیر کل دفتر نظارت و سنجش دانشگاه در مؤسسات فاقد هیأت ممیزه

4-3- فرم های تکمیل شده با رعایت تبصره 2 ماده 6 این دستورالعمل مطابق مقررات مربوط، توسط کمیته «انتخاب اعضای هیأت علمی نمونه» مؤسسه مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت تأیید، اسامی منتخبین به همراه فرم های مربوطه جهت بررسی نهایی با امضای رییس کمیته به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده 5 ارسال می گردد.

ماده 5- مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه به عنوان دبیرخانه کمیسیون «انتخاب اعضای هیأت علمی نمونه» وزارت علوم، تحقیقات فعالیت می نماید.

ماده 6- مؤسسه می بایست بر اساس ضوابط این دستورالعمل با تکمیل و ارسال فرم مشخصات اعضای هیأت علمی نمونه (پیوست شماره 2) به همراه کلیه مستندات و مدارک مربوطه نسبت به معرفی افراد پیشنهادی حداکثر تا پایان بهمن ماه هر سال به وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری اقدام نماید.

تبصره 1- به پیشنهادهایی که بعد از این تاریخ رسیده و یا مدارک و مستندات لازم را به همراه نداشته باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد و رسیدگی به اینگونه موارد برای سال بعد نیز موکول به دریافت پیشنهاد مجدد خواهد بود.

تبصره 2- اخذ تأییدیه صلاحیت های عمومی از طریق استعلام از مراجع ذیصلاح قبل از معرفی عضو توسط مؤسسه و ارسال آن به همراه سایر مدارک مربوطه به دبیرخانه کمیسیون وزارت متبوع ضروری می باشد.

تبصره 3- شرکت مجدد کسانی که انتخاب نمی شوند در سالهای بعد بلامانع است.

تبصره 4- مؤسساتی که فاقد عضو هیأت علمی واجد شرایط می باشند می بایست مراتب را از طریق کمیته موضوع ماده 4 کتباً به دبیرخانه کمیسیون وزارت متبوع ارسال نمایند.

ماده 7- پرونده های رسیده از مؤسسات، در کمیسیون «انتخاب اعضای هیأت علمی نمونه» وزارت متبوع مورد بررسی نهایی قرار گرفته و سپس افراد منتخب با رعایت ماده 9 این دستورالعمل توسط دبیرخانه کمیسیون برای تأیید نهایی به وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری پیشنهاد می گردند.

ماده 8- ترکیب اعضای کمیسیون «انتخاب اعضای هیأت علمی نمونه» وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری

8-1- معاون آموزشی وزیر (رییس کمیسیون)

8-2- معاون پژوهشی وزیر

8-3- معاون فرهنگی وزیر

8-4- معاون وزیر و رییس مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه (دبیر کمیسیون)

8-5- مدیر کل دفتر وزارتی

8-6- دو تن از اعضای ممیزه مرکزی به پیشنهاد دبیر کمیسیون و تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری

8-7- دو تن از شخصیتهای علمی و فرهنگی کشور (ترجیحاً از اساتید نمونه سالهای قبل) به پیشنهاد رییس کمیسیون و تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری

ماده 9- جلسات کمیته موضوع ماده 4 و کمیسیون موضوع ماده 7، با حضور حداقل 5 تن از اعضا رسمیت یافته و مصوبات آنها با رأی نصف به علاوه یک اعضای حاضر قانونی می باشد.

تبصره 1: دعوت از اعضا توسط دبیر و با هماهنگی رییس کمیته یا کمیسیون حسب مورد انجام می پذیرد.

تبصره 2: تصمیمات کمیسیون ماده 7 پس از تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری قانونی است.

این دستورالعمل در 9 ماده، 9 تبصره، به شماره 8800/15 در تاریخ 20/10/88 به تصویب وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری رسید و جایگزین دستوالعمل شماره 6670/15 مورخ 4/9/87 می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام