کتاب استخدامی اداری ها
وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری

اصلاح آئین‌نامه نحوه برگزاری گردهمایی‌های بین‌المللی (تصويبنامه شماره ۵۷۲۱/ت۴۹۹۲۸هـ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۳ هيأت وزيران)

اصلاح آئین‌نامه نحوه برگزاری گردهمایی‌های بین‌المللی (تصويبنامه شماره ۵۷۲۱/ت۴۹۹۲۸هـ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۳ هيأت وزيران)

وزارت امورخارجه- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

هیأت وزیران در جلسه ۲۰/۱/۱۳۹۳ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
آئین‌نامه نحوه برگزاری گردهمایی‌های بین‌المللی، موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۰۵۰۷/ت۳۲۲۵۴هـ مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۳ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱- در ماده (۴) پس از عبارت «برگزار می‌نمایند،» عبارت «و همچنین گردهمایی‌هایی که برگزاری آن بار مالی بر بودجه دولت تحمیل نمی‌کند» اضافه می‌شود.

۲- متن زیر به عنوان ماده (۵) الحاق می‌شود و شماره ماده (۵) به ماده (۶) تغییر می‌یابد:

ماده ۵- در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی که به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه ملزم به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم دستگاههای اجرایی نمی‌باشند، آئین‌نامه مربوط به برگزاری گردهمایی‌های علمی و تحقیقاتی بعد از تصویب هیأت امناء و تأیید وزیر مربوط ملاک عمل قرار می‌گیرد.

معاول اول رئیس‌جمهور- اسحاق جهانگیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام