کتاب استخدامی اداری ها
وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری

اصلاح مواد 96 تا 98 آیین‌نامه اداری، استخدامی اعضاي هيات علمی دانشگاه‌ها

اصلاح مواد (96) تا (98) آیین‌نامه اداری، استخدامی اعضاي هيات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته موضوع بازنشستگی اعضاء هیأت علمی (بخشنامه وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری)

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، مواد 96، 97 و 98 آیین‌نامه اداری، استخدامی اعضاي هيات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته درباره بازنشستگی به شرح زیر اصلاح شد:

ماده 96- موسسه مکلف است عضو خود را با توجه به مرتبه علمی آنان به شرح زیر بدون نیاز به وصول درخواست عضو ذی نفع بازنشسته کند.

1-96 :مربی آموزشیار/ مربی پژوهش‌یار، با 30 سال سابقه خدمت یا سن 65 سال.

2-96 :مربی آموزشی/ مربی پژوهشی با 30 سال سابقه خدمت یا سن 65 سال.

3-96:استادیار آموزشی/ استادیار پژوهشی، با 30 سال سابقه خدمت با سن 65 سال.

4-96:دانشیار آموزشی/ دانشیار پژوهشی با سن 67 سال.

5-96: استاد آموزشی/ استاد پژوهشی با سن 70 سال.

تبصره یک: سابقه خدمت مندرج در ردیف‌های 1 تا  3 و سن بازنشستگی مندرج در ردیف‌های 4 و 5 این ماده برای آن دسته از اعضای هیات علمی که در پنج سال منتهی به احراز شرایط بازنشستگی عضو هیات علمی نمونه کشوری برگزیده باشند، در صورت درخواست عضو ذی نفع و تایید دانشکده محل خدمت وی با تصویب سالانه هیات امنای ذی‌ربط تا سه سال قابل افزایش است.

تبصره دو: در موارد خاص، بازنشستگی اعضای موضوع بندهای 4 و 5 این ماده بدون رعایت شرط سنی مندرج در بندهای یاد شده و با داشتن حداقل 30 سال سابقه خدمت با پیشنهاد رئیس موسسه همراه و با ارسال گزارش فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و تایید وزیر بدون نیاز به اخذ تقاضای بازنشستگی آنان امکان‌پذیر است.

ماده 97- موسسه می‌تواند اعضای خود را براساس شرایط مندرج در بندهای 4 و 5 ماده 96 با داشتن حداقل 30 سال سابقه خدمت همچنان واجد شرایط ادامه خدمت هستند در صورت تقاضای آنان بازنشسته کند.

ماده 98- ایثارگران تابع قوانین، ضوابط و مقررات خاص خود هستند در صورت پیش بینی نشدن ضوابط و مقررات خاص، ایثارگران همچون سایر اعضای هیات علمی، تابع ضوابط و مقررات آیین نامه استخدامی اعضاء هیات علمی خواهند بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام