کتاب استخدامی اداری ها
بخشنامه‌های نظام مشاوران و پیمانکاران

نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال ۱۳۹۳

دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال ۱۳۹۳ (بخشنامه شماره ۱۶۵۵۲/۹۳ مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۳ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور)

بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور

به استناد ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه و ماده (۶) آيين نامه استانداردهاي اجرايي طرح هاي عمراني – مصوب سال ۱۳۵۲ و در چارچوب نظام فني و اجرايي كشور (موضوع تصويبنامه شماره ۴۲۳۳۹/ت۳۳۴۹۷هـ مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۸۵ هیأت محترم وزیران)، دستورالعمل پيوست در دوازده صفحه به همراه هفت ضميمه كه مباني آن به تصويب شوراي عالي فني رسيده است، از نوع گروه دوم (لازم الاجرا) براي انتخاب عوامل و تعيين حق الزحمه خدمات نظارت كار گاهي مشاوران، ابلاغ مي شود تا در قراردادهايي كه پس از تاريخ اين بخشنامه منعقد مي شوند و هم چنين خدمات از تاریخ ۱/۱/۹۳ به بعد قراردادهای منعقد شده به مورد اجرا گذاشته شود.

يادآور مي شود دستورالعمل هاي ابلاغي از نوع گروه ۲ مطابق با بند ( ۲) ماده ( ۷) آئين نامه استانداردهاي اجرايي طرح هاي عمراني، دستورالعمل هايي است كه به طور كلي و براي موارد عادي تهيه مي شود و برحسب مورد كارفرمايان و مهندسان مشاور و پيمانكاران و عوامل ديگر مي توانند به تشخيص خود مفاد دستورالعمل يا ضوابط يا معيارهاي آن را با توجه به كار موردنظر و در حد قابل قبولي كه در دستورالعمل تعيين شده تغيير داده و آن را با شرايط خاص كار موردنظر تطبيق دهند.

واگذاري خدمات مرحله سوم (شامل نظارت عاليه و كارگاهي) به مشاوري كه خدمات مطالعات طراحي همان پروژه را انجام نداده باشد، صرفاً پس از تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي امكان پذير است.

محمدباقر نوبخت- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام