کتاب استخدامی اداری ها
بخشنامه‌های نظام مشاوران و پیمانکاران

الحاق یک تبصره به ماده ۲۶ آيين‌نامه طبقه‌بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران و الحاق تبصره به ماده ۵ آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران

الحاق یک تبصره به ماده ۲۶ آيين‌نامه طبقه‌بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران و الحاق متنی بعنوان تبصره ۳ به ماده ۵ آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران (تصویبنامه شماره ۴۲۶۱۱/ت۵۴۲۷۵هـ مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۶ هیأت وزیران)

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه ۷/۴/۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۱۱۳۹۳۹۱ مورخ ۶/۲/۱۳۹۶ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (۲۲) قانون برنامه و بودجه کشور -مصوب ۱۳۵۱- و ماده (۲۶) قانون برگزاری مناقصات -مصوب ۱۳۸۳- تصویب کرد:

۱- تبصره الحاقی به ماده (۲۶) آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران موضوع تصویبنامه شماره ۱۸۰۶۱۷/ت۴۳۱۸۹هـ مورخ ۷/۱۰/۱۳۸۷ به عنوان تبصره (۱) تلقی و متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده مذکور الحاق می شود:

تبصره ۲- سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است گواهینامه صلاحیت پیمانکاری را پس از انقضای تاریخ اعتبار آن و انجام فرایند بروزرسانی، در صورت حادث شدن تنزل پایه ناشی از توان مالی به سبب عوامل خارج از اختیار، بر اساس آخرین پایه کسب شده در هر تخصص و رشته به مدت چهار سال تمدید نماید.

۲- متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۵) آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران موضوع تصویبنامه شماره ۲۰۶۳۷/ت۲۸۴۳۷هـ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۳ الحاق می شود:

تبصره ۳- سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است گواهینامه صلاحیت مشاور را پس از انقضای تاریخ اعتبار آن و انجام فرآیند بروزرسانی، در صورت حادث شدن تنزل پایه ناشی از توان مالی به سبب عوامل خارج از اختیار، بر اساس آخرین پایه کسب شده در هر تخصص و رشته به مدت چهار سال تمدید نماید.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام