کتاب استخدامی اداری ها
بخشنامه‌های نظام مشاوران و پیمانکاران

اصلاح آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران

اصلاح آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران (موضوع تصویب نامه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 11 /12 /1381)

سازمان برنامه و بودجه کشور ، پیرو درخواست های مکرر شرکت های پیمانکاری، تشکل های صنفی، پیگیری نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر اصلاح برخی از بندهای آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران موضوع تصویب نامه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 11 /12 /1381 ، رکود کاری حاکم بر طرح های عمرانی و همچنین به منظور هم راستایی با سیاست های دولت تدبیر و امید مبنی بر ایجاد تسهیل در بکارگیری فارغ التحصیلان دانشگاهی در بخش خصوصی، بهره مندی مناسب از تجارب کاری شرکت های پیمانکاری قدیمی و حمایت از ماندگاری شرکت ها بنا به دلایل مندرج در ذیل:

تسهیل اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی در شرکت ها:

جابجایی و ورود و خروج مهندسان و سایر افراد امتیاز آور شاغل در شرکت های پیمانکاری فعال در پروژه های عمرانی که به واسطه اتمام یا توقف پروژه و یا به درخواست این اشخاص رخ می دهد از یکسو و امکان وقفه در پرداخت بیمه آنها که به واسطه این جابجایی صورت می پذیرد از سوی دیگر، موجب می شود که سوابق بیمه ای ایشان به صورت مستمر پرداخت نگردد، درحال حاضر این موضوع موجب سلب امتیاز اشخاص فوق الذکر در فرآیند تشخیص صلاحیت شرکت های پیمانکار می شود

بهره مندی از تجربه کاری شرکت های قدیمی:

برخی شرکت های پیمانکاری در سال های پس از دفاع مقدس ، تجارب کاری مناسبی در عرصه اجرای پروژه های عمرانی کشور کسب نمودند. در سالهای اخیر برخی از این شرکت ها به دلیل محدودیت فعالیت ها عمرانی، قادر به تأمین امتیاز لازم تجربه کاری درفرآیند تشخیص صلاحیت نشده و در نتیجه با مشکل افت پایه پیمانکاری مواجه می باشند.

حمایت از حفظ و ماندگاری شرکت ها:

توان مالی، از شاخص های مهم در فرآیند تشخیص صلاحیت شرکت های پیمانکاری می باشد. درسال های اخیر، رکود اقتصادی حاکم بر برخی از پروژه های عمرانی کشور باعث کاهش توان مالی گروهی از پیمانکاران فعال شده و لذا این شرکت ها قادر به تأمین امتیاز توان مالی لازم از طریق ارایه اظهارنامه مالیاتی خود نبوده اند. بدین لحاظ این سازمان درفرآیند تشخیص صلاحیت پیمانکاران، حداقل مقادیر مورد نیاز برای کسب امتیاز توان مالی توسط شرکت ها را مطابق جدول پیوست شماره (1) آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران کاهش داده است. ولی به دلیل آنکه مطابق آیین نامه مذکور، توان مالی براساس آخرین اظهارنامه مالیاتی سال منتهی به زمان تشخیص صلاحیت سنجیده می شود، تعدادی از شرکت ها طی این سال به دلیل رکود فوق الذکر کارکردی نداشته و در نتیجه همچنان نمی توانند امتیاز لازم در ارزیابی توان مالی را کسب نمایند.

اصلاح آیین نامه یادشده را برای طی مراحل قانونی تصویب ارایه نموده است:

منبع: سایت دفتر هیئت دولت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام