کتاب استخدامی اداری ها
برنامه ششم

فرایند و ارکان نظام تدوین برنامه ششم توسعه

اعضا و وظایف هر یک از ارکان تدوین برنامه ششم توسعه مشخص شد.

به گزارش شناسنامه، ارکان نظام تدوین برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران از ستاد تدوین برنامه ششم، شورای تلفیق برنامه و شوراهای برنامه ریزی تشکیل شده است.

برای بزرگنمایی نمودار ساختار تدوین لایحه برنامه ششم بر روی عکس بالا کلیک فرمایید

ستاد تدوین برنامه ششم

ستاد تدوین برنامه ششم، وظیفه راهبری و هماهنگی تهیه و تدوین برنامه را بر اساس سند چشم انداز و سیاست های کلی ابلاغی بر عهده دارد. عمده وظایف این ستاد شامل موارد ذیل می باشد:

1- بررسی الزامات  و آرمان ها مطابق با اسناد بالادستی (قانون اساسی ج.ا.ا ایران، سند چشم انداز 20 ساله، سیاستهای کلی نظام) و پیشنهاد سیاست های کلی برنامه ششم برای طی مراحل تصویب و ابلاغ؛

2- پیشنهاد اهداف کلی، خط مشی ها و سیاست های اقتصادی، اجتماعی برنامه به شورای اقتصاد و هیأت دولت

3- تهیه و تدوین پیش نویس تصویر کلان (اهداف کلان، منابع و مصارف) و ارایه آن جهت تصویب هیأت دولت

4 بررسی و تأیید اهداف کمی و احکام لایحه برنامه

5- بررسی و تأیید برنامه عملیاتی موضوعات خاص

6- بررسی نظام برنامه ریزی برنامه ششم و روش ها و دستورالعمل ها و چارچوب های موضوعی و روش های انجام کار

7- بررسی و در صورت لزوم پیشنهاد تغییر ساختار تدوین لایحه برنامه ششم توسعه

8- تشکیل و ایجاد هماهنگی بین شوراهای برنامه ریزی

9- هماهنگی و پشتیبانی از مطالعات لازم ستاد و شوراهای برنامه ریزی

10- هدایت و نظارت بر فرایند تهیه و تنظیم برنامه و پیگیری پیشرفت امور تدوین برنامه

11- اتخاذ تدابیر لازم برای مشارکت همگانی اعم از نخبگان، دانشگاهیان، بخش غیردولتی در تدوین برنامه

12- بررسی، تطبیق و تأیید احکام با اسناد و جداول پیشنهادی شورای تلفیق برنامه

13- ارایه پیش نویس لایحه و اسناد برنامه به شورای اقتصاد و هیئت دولت

14- ارایه سایر مستندات برنامه

تبصره: ستاد تدوین برنامه ششم می تواند حسب اقتضاء و بر اساس پیشنهاد سازمان، تغییرات لازم را در نظام تدوین برنامه اعمال نماید.

شورای تلفیق برنامه

1 تهیه دستورالعمل ها و چارچوب ها و روش های انجام کار

2- بررسی و ارائه پیش نویس اهداف کمی و شاخص های مرتبط با هر یک از محورهای اساسی برنامه جهت ارایه به ستاد برنامه

3- راهبری، هماهنگی و تلفیق برنامه از جهت رعایت الزامات بین بخشی و فرابخشی

4- ایجاد انسجام و سازگاری و تلفیق پیشنهادات دریافتی از معاونت های مسئول تلفیق امور

5- ایجاد هماهنگی و نظارت بر شوراهای برنامه ریزی

6- ایجاد هماهنگی های لازم در مواردی که منابع مالی و سایر الزامات مورد نیاز موضوعات خاص فراتر از اختیارات شوراهای برنامه ریزی مربوطه می باشد

7- جمع یندی مطالعات و تهیه پیش نویس لایحه و اسناد برنامه برای ارائه به ستاد برنامه

8- ارائه پیشنهادات لازم برای ساماندهی فعالیت های شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان ها مطابق سیاست های کلی و چارچوب مصوب ستاد تدوین برنامه به منظور برقراری انسجام بین اهداف، احکام برنامه  وطرح های خاص (طرح های ویژه آمایشی برای کاهش عدم تعادل های منطقه ای) به ستاد تدوین برنامه

9- تبیین روش ها و دستورالعمل های اجرایی نظام برنامه ریزی برنامه ششم در استان ها

10- ارایه چارچوب تدوین برنامه عملیاتی استان ها

شوراهای برنامه ریزی

شوراهای برنامه ریزی در واقع بازوی کارشناسی و مطالعاتی تلفیق امور هستند که در امر تهیه و تنظیم گزارش ها بر اساس چارچوب های تعیین شده به منظور تعیین اهداف، احکام برنامه و برنامه عملیاتی موضوعات خاص، شاخص های سنجش در موضوعات مربوطه منطبق بر سیاست های کلی و چارچوب تدوین برنامه ششم فعالیت خواهند نمود. عمده مراحل جهت تدوین این برنامه در سطح بخش/ فرابخش شامل موارد زیر است:

1- انجام مطالعات و تهیه گزارش های عملکرد و تبیین وضع موجود

2- پیش بینی آینده، ظرفیت ها و چالش های پیش رو

3- تهیه سند راهبردی توسعه

4- برآورد تأمین و تجهیز منابع

5- سایر الزامات تحقق اهداف و سیاست ها

6- پیشنهاد احکام برنامه ای (در صورت لزوم)

7- تهیه برنامه های عملیاتی برای موضوعات خاص

8- تهیه برنامه عملیاتی برای بخش/ فرابخش (پس از تصویب قانون برنامه ششم)

برای بزرگنمایی نمودار بر روی عکس بالا کلیک فرمایید

1 2 3 4 5برگهٔ بعدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام