کتاب استخدامی اداری ها
قوه قضائيه

اساسنامه مؤسسه آموزش عالی علمی – کاربردی شهید قدوسی وابسته به قوه قضائیه

اساسنامه مؤسسه آموزش عالی علمی – کاربردی شهید قدوسی وابسته به قوه قضائیه (نامه شماره ۴۷۶۵۴/۲۲ مورخ ۲/۳/۱۳۹۱ وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري)

جناب مستطاب آیت‌ا… صادق لاریجانی

رئیس محترم قوه قضائیه       

به پیوست یک نسخه اساسنامه مؤسسه آموزش عالی علمی – کاربردی شهید قدوسی وابسته به قوه قضائیه که در جلسه مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۰ شورای گسترش آموزش عالی به‌تصویب رسیده است برای اجرا ابلاغ می‌شود.

اساسنامه مؤسسه آموزش عالی علمی – کاربردی شهید قدوسی وابسته به قوه قضائیه

به منظور رفع نیاز تخصصی قوه قضائیه به نیروهای کارآمد، توانمند و متخصص در زمینه مأموریت‌های خود و در اجرای آئین‌نامه تأسیس مؤسسات آموزش عالی وابسته به‌سازمان ‌های دولتی مصوب بیست ‌و هفتمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی (مورخ ۴/۴/۱۳۶۴)، مؤسسه آموزش عالی علمی – کاربردی شهید قدوسی براساس مجوزهای شماره ۱۴۸۹۹۴/۲۲ مورخ ۷/۸/۱۳۹۰ و شماره۲۰۵۷۵۶/۲۲ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۰ شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب ۱۸/۵/۱۳۸۳) و اساسنامه دانشگاه جامع علمی – کاربردی مصوب ۱۸/۷/۱۳۷۱ شورای گسترش آموزش عالی برای نیل به اهداف مندرج در نقشه جامع علمی کشور و آئین‌نامه نظام آموزش مهارت و فناوری مصوب ۱/۸/۱۳۹۰ هیأت ‌وزیران تأسیس و طبق مفاد این اساسنامه، قوانین، ضوابط و مقررات مربوط اداره می‌شود.

در این اساسنامه قوه قضائیه به اختصار «قوه» و مؤسسه آموزش عالی علمی – کاربردی شهید قدوسی به اختصار «مؤسسه» نامیده می‌شوند.

ماده۱- اهداف

۱- ارتقاء و انتقال دانش کار

۲- ایجاد مهارت‌های شغلی به منظور افزایش بهره‌وری

۳- شناسایی و ارتقای معلومات و تجارب شاغلین حرفه‌ها و مشاغل گوناگون

۴- ایجاد هماهنگی بین مهارت و دانش کار.

ماده ۲- وظایف و اختیارات

وظایف و اختیارات مؤسسه که در چارچوب ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه جامع علمی – کاربردی برای پاسخگویی به نیازهای  «قوه» می‌باشد به شرح زیر است:

۱- فراهم نمودن امکانات ضروری برای تحقق اهداف مؤسسه

۲- نیازسنجی مستمر آموزشی مبتنی بر آمایش سرزمین، برنامه‌ریزی، سازماندهی و هدایت آموزش‌های علمی – کاربردی در راستای سیاست‌ها، برنامه‌ها و خط‌مشی‌های «قوه» در بخش مربوط

۳- پذیرش دانشجو در دوره‌های علمی – کاربردی مصوب دانشگاه جامع علمی – کاربردی برای مراکز آموزش علمی – کاربردی بخش مربوط پس از اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی

۴- اجرای دوره‌های نیمسالی، پودمانی و کوتاه مدت علمی – کاربردی متناسب با نیاز بخش مربوط با رعایت ضوابط و مقررات در مراکز آموزش علمی – کاربردی، پس از اخذ مجوز از دانشگاه جامع علمی – کاربردی و شورای گسترش آموزش عالی

۵ – ایجاد زمینه‌های مناسب برای انجام پژوهش‌های کاربردی و فناوری در دوره‌های مربوط

۶ – فراهم نمودن بسترهای لازم برای انجام فعالیت‌های دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی.

تبصره۱- مؤسسه در چارچوب مجوزهای صادر شده، نقش سیاستگزاری، ستادی و راهبردی در اجرای دوره‌های آموزشی بخش متبوع خود را خواهد داشت و متعهد به‌حسن اجرای این آموزش‌ها در مراکز آموزش علمی – کاربردی می‌باشد.

تبصره۲- مؤسسه می‌تواند جهت نظارت بر آموزش‌های مهارتی تخصصی در بخش مربوط با تصویب هیأت‌امنای مؤسسه نسبت به ایجاد «دفتر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی آموزش‌های علمی – کاربردی» به صورت ستادی در واحدهای وابسته به «قوه» اقدام نماید. حدود وظایف، اختیارات و ساختار دفاتر مزبور براساس مصوبه هیأت‌امنای مؤسسه تعیین خواهد شد. «قوه» موظف است تمهیدات لازم برای استقرار دفتر مذکور را فراهم نماید.

ماده۳- پذیرش دانشجو در مراکز آموزش علمی – کاربردی دولتی و غیردولتی بخش مربوط بنا بر پیشنهاد مؤسسه، تأیید دانشگاه جامع علمی – کاربردی و پس از طی مراحل قانونی امکان‌پذیر است.

تبصره – تأسیس مراکز آموزش علمی – کاربردی در بخش مربوط با مجوز شورای گسترش آموزش عالی امکان‌پذیر می‌باشد.

ماده ۴- مؤسسه می‌تواند به منظور توسعه و هدایت آموزش‌های علمی – کاربردی در بخش مربوط، برای استفاده از امکانات بخش‌های دولتی و غیردولتی و با تأکید بر حداکثر استفاده از استعداد و توان اجرایی بخش خصوصی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، برنامه‌ریزی نماید.

ماده۵ – پذیرش دانشجو در دوره‌های مصوب علمی – کاربردی برای رفع نیازهای بخش مربوط خواهد بود و در صورت تأیید دانشگاه جامع علمی – کاربردی درصدی از ظرفیت پذیرش می‌تواند به دانشجویان آزاد اختصاص یابد.

ماده۶ – مؤسسه شخصیت حقوقی مستقل دارد و وابسته به قوه قضائیه است.

ماده۷- مرکز اصلی مؤسسه در تهران قرار دارد.

ماده ۸- ارکان مؤسسه

۱- هیأت امناء

۲- شورای مؤسسه

۳- رئیس مؤسسه.

ماده ۹- ترکیب هیأت‌امناء

۱- رئیس قوه قضائیه (رئیس هیأت امناء)

۲- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا نماینده تام‌الاختیار وی

۳- وزیر دادگستری

۴- معاون برنامه‌‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور یا نمایندگان تام‌الاختیار ایشان، حسب مورد

۵- معاون آموزش و تحقیقات قوه قضائیه (نایب رئیس هیأت امناء)

۶- رئیس دانشگاه جامع علمی – کاربردی یا نماینده تام‌الاختیار وی

۷- رئیس مؤسسه (دبیر هیأت امناء)

۸- حداکثر دو تن از شخصیت‌های علمی، فرهنگی و یا اجتماعی کشور که نقش مؤثری در توسعه و پیشرفت آموزش‌های علمی – کاربردی داشته باشند.

تبصره ۱- حداقل یک تن از شخصیت‌های مذکور در بند (۸) باید از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور باشند.

تبصره ۲- اعضای بند (۸) با پیشنهاد رئیس هیأت امناء و تأیید رئیس دانشگاه جامع علمی – کاربردی و حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای مدت چهار سال منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده۱۰- وظایف و اختیارات هیأت امناء

۱- تدوین و تصویب آئین‌نامه داخلی هیأت امناء

۲- تصویب سازمان و تشکیلات اداری مؤسسه براساس ضوابط و مقررات مربوط که پس از تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری قابل اجرا خواهد بود.

۳- تصویب آئین‌نامه مالی معاملاتی مؤسسه و شیوه‌نامه‌های اجرائی آن

۴- تصویب مقررات استخدامی کارکنان مؤسسه و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایای آنان

۵ – بررسی و تصویب بودجه مؤسسه که توسط رئیس مؤسسه، پس از تأیید شورای مؤسسه پیشنهاد می‌شود.

۶ – تصویب بودجه تفصیلی مؤسسه

۷- تأیید حساب‌ها و ترازنامه سالیانه مؤسسه

۸ – تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوط

۹- تعیین حسابرس و خزانه‌دار برای مؤسسه

۱۰- ارزیابی گزارش عملکرد مؤسسه که از طرف رئیس مؤسسه ارائه می‌شود.

۱۱- ارسال گزارش عملکرد سالیانه مؤسسه و مراکز آموزش علمی کاربردی بخش مربوط به دانشگاه جامع علمی – کاربردی.

ماده۱۱- ترکیب شورای مؤسسه

۱- رئیس مؤسسه

۲- نماینده رئیس دانشگاه جامع علمی – کاربردی

۳- معاونان مؤسسه

۴- دو تن از صاحبنظران آموزش‌های علمی کاربردی در بخش مربوط

۵ – دو تن از رؤسای مراکز آموزش علمی کاربردی بخش مربوط.

ماده۱۲- وظایف و اختیارات شورای مؤسسه

۱- تصویب آئین‌نامه داخلی شورا

۲- بررسی و تصویب امور جاری آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی و دانشجویی که از طرف رئیس مؤسسه پیشنهاد می‌شود.

۳- بررسی بودجه سالیانه، نیروی انسانی و تجهیزات مؤسسه و تعیین کمبودها و اقدام برای تأمین آنها
۴- برنامه‌ریزی پذیرش دانشجو در مراکز آموزش علمی – کاربردی بخش مربوط براساس امکانات مراکز و نیازسنجی «قوه»

۵- بررسی مشکلات آموزشی و پژوهشی مراکز آموزش علمی کاربردی بخش مربوط و ارائه راه‌حل‌های مناسب

۶- ارزیابی کلی عملکرد مؤسسه و مراکز آموزش علمی – کاربردی بخش مربوط و ارائه آن به هیأت امناء و دانشگاه جامع علمی – کاربردی.

ماده۱۳- رئیس مؤسسه

رئیس مؤسسه که نماینده قانونی مؤسسه در مراجع حقیقی و حقوقی است، از بین دارندگان مدرک دکترا به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه، تأیید رئیس دانشگاه جامع علمی – کاربردی و حکم رئیس قوه قضائیه به مدت چهار سال منصوب می‌شود و انتخابات مجدد وی بلامانع است.

تبصره – پذیرش استعفاء یا عزل رئیس مؤسسه با حکم رئیس قوه قضائیه انجام می‌پذیرد.    

ماده۱۴- وظایف و اختیارات رئیس مؤسسه

۱- اتخاذ تدابیر مناسب به منظور تحقق اهداف مؤسسه

۲- نظارت بر حسن اجرای کلیه ضوابط و مقررات آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و دانشجوئی مصوب دانشگاه جامع علمی – کاربردی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مراکز آموزش علمی – کاربردی بخش مربوط.

۳- اجرای مصوبات هیأت امناء، شورای مؤسسه و دانشگاه جامع علمی – کاربردی

۴- نصب و عزل معاونان و مدیران گروه‌های آموزشی مؤسسه و رؤسای مراکز آموزش علمی – کاربردی وابسته به «قوه»

۵ – پیشنهاد نمودار سازمانی و تشکیلاتی مؤسسه به شورای مؤسسه

۶ – پیشنهاد بودجه سالیانه مؤسسه به شورای مؤسسه

۷- ارائه گزارش کامل عملکرد مؤسسه و مراکز آموزش علمی – کاربردی بخش مربوط به شورای مؤسسه و دانشگاه جامع علمی – کاربردی

۸ – پاسخگوئی در مجامع حقوقی

۹- اداره سایر امور مؤسسه

۱۰- امضای قراردادها، تعهدات و اسناد مالی، اداری و مکاتبات مؤسسه در چارچوب ضوابط و مقررات.

ماده۱۵- مؤسسه تابع مصوبات و آئین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری – استخدامی – تشکیلاتی هیأت امنای مؤسسه است که پس از تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری قابل اجرا است.

ماده۱۶- منابع تأمین مالی مؤسسه

۱- از محل ردیف خاص در بودجه کل کشور

۲- از محل اعتبارات «قوه»

۳- از محل دریافت کمک‌های دولتی و غیردولتی و هدایا و سایر درآمدهای اختصاصی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط

۴- از محل بخشی از شهریه دریافتی توسط مراکز آموزش علمی – کاربردی، در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط با تصویب هیأت امناء در راستای توسعه مؤسسه.

ماده ۱۷- پذیرش دانشجو برای مراکز آموزش علمی – کاربردی بخش مربوط براساس ضوابط و مقررات مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از طریق دانشگاه جامع علمی – کاربردی صورت می‌گیرد.

ماده ۱۸‌- نحوه گزینش عمومی داوطلبان عضویت در هیأت علمی و مدرسان مراکز آموزش علمی – کاربردی تابع ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراجع ذی‌صلاح است.

ماده ۱۹- صلاحیت علمی داوطلبان عضویت در هیأت علمی و مدرسان مراکز آموزش علمی – کاربردی ابتدا در دانشگاه جامع علمی – کاربردی بررسی می‌شود و سپس در صورت تأیید، برای طی مراحل بعدی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام می‌گردد.

تبصره – صلاحیت علمی و مهارتی مدرسان مراکز آموزش علمی – کاربردی تابع ضوابط و مقررات هیأت ممیزه دانشگاه جامع علمی – کاربردی است.

ماده ۲۰- اعضای هیأت علمی مراکز آموزش علمی – کاربردی از لحاظ وظایف آموزشی و پژوهشی تابع قوانین و مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و آئین‌نامه‌های اجرایی آن می‌باشند.

ماده ۲۱- فعالیت آموزشی مراکز آموزش علمی – کاربردی از نظر دوره‌ها و رشته‌های تحصیلی با تأیید دانشگاه جامع علمی – کاربردی و مجوز شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری امکانپذیر است.

ماده ۲۲- مؤسسه تابع تمامی قوانین، مقررات، ضوابط و آئین‌نامه‌های مربوط به‌مؤسسات آموزش عالی دولتی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه جامع علمی – کاربردی و سایر قوانین و مقررات مربوط است.

ماده ۲۳- برنامه‌های آموزشی و سرفصل دروس که در مراکز آموزش علمی – کاربردی ارائه می‌شوند باید مصوب شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی علمی – کاربردی باشد.

ماده ۲۴- آئین‌نامه‌های مربوط به امور آموزشی و امتحانی و انضباطی و شرایط علمی پذیرش دانشجو و مدت دوره تحصیلی و نوع دانشنامه‌ای که به دانش‌آموختگان مراکز آموزش علمی – کاربردی اعطا می‌شود طبق ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

ماده ۲۵- مدرک تحصیلی دانش‌آموختگان مراکز آموزش علمی – کاربردی براساس ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شیوه‌نامه‌های دانشگاه جامع علمی – کاربردی با امضای رئیس مؤسسه و رئیس دانشگاه جامع علمی – کاربردی صادر و اعطا می‌شود.

تبصره- گواهی موقت دانش‌آموختگان با امضای مشترک رئیس مؤسسه و معاون ذیربط دانشگاه جامع علمی – کاربردی صادر می‌گردد.

ماده۲۶- فضا، امکانات و تجهیزات مؤسسه و همچنین فضا، امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی مراکز آموزش علمی- کاربردی بخش مربوط باید مطابق ضوابط دانشگاه جامع علمی – کاربردی باشد.

ماده۲۷- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از طریق دانشگاه جامع علمی – کاربردی بر کلیه فعالیت‌های مؤسسه و مراکز آموزش علمی – کاربردی (امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی، اجرایی، مالی و معاملاتی و …) نظارت می‌نماید و در صورت احراز تخلف از ضوابط، نسبت به اتخاذ تصمیمات لازم جهت جلوگیری از ادامه فعالیت و یا انحلال مؤسسه اقدام می‌کند.

ماده۲۸- انحلال مؤسسه

مؤسسه در موارد زیر پس از تصویب نهایی شورای گسترش آموزش عالی منحل می‌شود:

۱- به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه

۲- در صورت تخلف از مقررات اساسنامه، مصوبات و ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه جامع علمی – کاربردی و سایر قوانین و مقررات جاری کشور، بنا به تشخیص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

ماده ۲۹- در صورتی که شورای گسترش آموزش عالی با انحلال مؤسسه موافقت نماید، مؤسسه موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- تمامی تعهدات مربوط به دانشجویان مراکز آموزش علمی – کاربردی وابسته به«قوه» را تا اتمام دوره تحصیلات آنان به نحو مطلوب و طبق مصوبات و ضوابط مربوط اجرا نماید.

۲- تمامی امتیازات و اموالی را که از منابع عمومی و دولتی و بانک‌ها و شهرداری‌ها و غیره در اختیار مؤسسه قرار گرفته است مسترد کند یا موافقت صاحبان حق مبنی بر واگذاری امتیازات و اموال مذکور به «قوه» را ارائه دهد.

۳- تمامی تعهدات خود را در برابر وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها، شهرداری‌ها، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی (اعم از اعضای هیأت علمی و کارمندان خود) انجام دهد.

ماده۳۰- پس از احراز اجرای تعهدات مذکور در ماده ۲۹ و حل وفصل امور اداری، مالی، حقوقی و تصویب نهایی انحلال مؤسسه توسط شورای گسترش آموزش عالی، هیأت‌تصفیه‌ای مرکب از:

– نماینده حقوقی «قوه»

– نماینده حقوقی دانشگاه جامع علمی – کاربردی

– رئیس وقت مؤسسه (در غیاب رئیس وقت مؤسسه، یکی از معاونان وقت مؤسسه بنا به تشخیص رئیس قوه قضائیه)

تشکیل و با رعایت مقررات قانونی امر تصفیه مؤسسه را بر عهده خواهد داشت.

ماده۳۱- پس از انجام تعهدات و تعیین تکلیف دیون مؤسسه و اعلام ختم تصفیه توسط هیأت تصفیه، باقیمانده دارایی مؤسسه با رعایت بند ۲ ماده ۲۹ اساسنامه به «قوه» منتقل می‌شود.

تبصره- هیأت تصفیه موظف است در مورد فوق صورتمجلسی که به امضای کلیه اعضای هیأت می‌رسد در سه نسخه تنظیم، یک نسخه از آن را به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، یک نسخه را به «قوه»، و نسخه دیگررا به دانشگاه جامع علمی – کاربردی تسلیم نماید.

ماده۳۲- مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است تابع ضوابط و مقررات مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه جامع علمی – کاربردی و سایر مراجع ذیصلاح می‌باشد.

ماده۳۳- هرگونه تغییر در مفاد این اساسنامه با تصویب شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری امکانپذیر است.

ماده۳۴- این اساسنامه در ۳۴ ماده و ۹ تبصره به استناد بند ۱۱ جزء (ب) ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب ۱۸/۵/۱۳۸۳)، در جلسه مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۰ شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ معتبر است.

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- دکتر حسین نادری‌منش 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام